Zoznam podkladov k due diligence

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali tomu, čo je to due diligence, aký má význam a ako prebieha. Ako vieme, obsahom due diligence je hĺbková kontrola podniku externým subjektom pri rôznych situáciách, medzi ktoré patrí napríklad predaj podniku, vstup investora do podniku a čiastočne aj poskytnutie úveru zo strany banky. V článku sme zosumarizovali zoznam dokumentov, ktoré pri rokovaní s investorom musel predložiť stredne veľký výrobný podnik.

Zoznam podkladov k due diligence (angl.: checklist), ktorý si môžete stiahnuť, pokrýva tematické okruhy spracované v nasledovnej štruktúre:

 • všeobecné údaje,
 • ľudské zdroje,
 • majetok,
 • finančné údaje,
 • trh/produkt,
 • obchodné vzťahy,
 • obchodná stratégia,
 • technické údaje,
 • expanzia a jej financovanie,
 • výsledky a prehľad hospodárenia spoločnosti,
 • rôzne.

Stiahnuť vzorový zoznam podkladov k due diligence

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Priebeh exitu investora na portáli Obedovat.sk

Časť podnikateľov, ktorí sa rozhodnú predať svoj podiel vo firme, vyhľadáva kupcov aktívne. Niekedy sa však môže stať, že po vašom podniku už dlhšiu dobu „pokukuje“ potenciálny záujemca a taký sa ozve sám. Častokrát, keď to najmenej čakáte. Takýto bol aj príbeh slovenského portálu Obedovat.sk.

Due diligence odkryje pri kúpe podniku jeho slabiny

Pojem „due diligence“ má históriu v americkom práve. V doslovnom preklade znamená „náležitá pozornosť“. Je nevyhnutným nástrojom, prostredníctvom ktorého sa stanovuje kúpna cena podniku. Umožňuje formulovať podmienky obchodných transakcií a vymedziť zodpovednosť jednotlivých zmluvných strán. Due diligence teda predstavuje hĺbkovú komplexnú previerku podniku, ktorá odhaľuje na jednej strane riziká podniku, ale odkrýva aj jeho skrytý potenciál.

Kedy je potrebný súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu a kedy postačí čestné vyhlásenie?

Predávate alebo kupujete obchodný podiel v s.r.o.? Pozrite sa, kedy k tomu budete potrebovať súhlas správcu dane a kedy si vystačíte s čestným vyhlásením.

Predaj obchodného podielu v s.r.o. (firmy) v SR a ČR v roku 2016

Ako zdaniť predaj obchodného podielu v s.r.o. (firmy) v SR a ČR v roku 2016. V čom je slovenský daňový systém odlišný od toho českého?
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky