Základné pojmy v rozvojovom (rizikovom) kapitáli

Tak, ako každá oblasť, aj oblasť rizikového kaptitálu má svoj vlastný špecifický slovník. V tejto časti nájdete základnú terminológiu.

Private equity znamená strednodobé až dlhodobé financovanie poskytované za získanie podielu na základnom kapitále podnikov, ktorých akcie nie sú obchodované na burze a majú potenciál pre tvorbu hodnoty v budúcnosti. Private equity v európskom ponímaní zahŕňa odkup podnikov firemným (buy-out) alebo externým manažmentom (buy-in) a venture kapitál (rastový kapitál) investície do začínajúcich a expandujúcich podnikov.


Venture kapitál (rizikový a rozvojový kapitál) je súčasťou investícií typu private equity. Venture kapitál možno charakterizovať ako rizikový kapitál, ktorý poskytujú profesionálne spoločnosti pre štart, rozvoj alebo transformáciu tých súkromných podnikov, ktoré vedia demonštrovať rastový potenciál a nie sú kótované na burze.

Business angels kapitál je kapitál neformálnych investorov (podnikateľských anjelov), ktorými sú zvyčajne skúsení manažéri a podnikatelia. Kapitál neformálnych súkromných investorov má v porovnaní s kapitálom profesionálnych spoločností rozdielne charakteristiky najmä z pohľadu rizika, fázy životného cyklu podniku, v ktorej je preinvestovaný ako aj z pohľadu výšky finančných prostriedkov. Podnikateľskí anjeli výmenou za podiel v podniku okrem finančných zdrojov poskytujú aj svoje skúsenosti a know-how.

Predštartové financovanie (seed capital) je financovanie skorých štádií podnikania, najmä financovanie vývoja prototypu nového výrobku a jeho patentovej ochrany, financovanie prieskumov trhu, podnikateľského plánu, výberu manažérskeho tímu a založenia podniku.

Štartové financovanie (start-up capital) financovanie začiatku činnosti podniku, kedy je už produkt pripravený, existuje manažérsky tím, sú k dispozícii výsledky trhových prieskumov a je jasne vymedzený cieľový trh. Financovanie v tejto fáze môže byť zamerané na marketing v počiatočnom štádiu, výrobu alebo distribúciu. Podniky v tejto etape ešte netvoria zisk.

Financovanie počiatočného rozvoja (early stage development capital) je financovanie podnikov, ktoré už existujú a majú potenciál na ďalší rozvoj. Zvyčajne sa nachádzajú v bode zvratu alebo už tvoria zisk, ale nie sú schopné zabezpečiť si financovanie rozvoja úverom.

Rozvojové financovanie (later stage development – expansion capital) je financovanie už zabehnutých podnikov, ktoré majú potenciál pre ďalšiu expanziu. V Európe ide o najčastejšie zameranie rizikového kapitálu.

Mezzaninové financovanie vyjadruje prechod medzi vlastným a cudzím kapitálom. Mezanínové financovanie je synonymom pre subordinovaný (podriadený) dlh, ktorého celková cena a doba splatnosti zväčša závisia od úspešnosti projektu.

IPO (Initial Public Offering) ide o kótovanie akcií podniku na burze cenných papierov a následne upísanie/predaj časti akcií investorom.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

METRO Group & Techstars vyberajú inovátorov pre multikanálový predaj

Na základe minuloročného úspešného ročníku sa aj tento rok môžu start-upy zo Slovenska prihlásiť do projektu METRO Retail Accelerator v spolupráci s Techstars. Desať najlepších získa príležitosť zapojiť sa do trojmesačného akceleračného programu v Berlíne, kde sa im bude venovať viac ako 100 mentorov z celého sveta a môžu získať investíciu až 120 000 eur. Start-upy sa môžu prihlásiť až do 2. februára 2018.

Nová možnosť financovania pre slovenské firmy cez dlhopisy! CVI prináša 50 miliónov eur

Slovenské firmy majú novú možnosť, ako financovať svoj rast. Spoločnosť Credit Value Investments (CVI), ktorá poskytuje financovanie ziskových firiem s rastovým potenciálom cez odkup súkromných dlhopisov, tu chce investovať 50 miliónov eur. V lete tohto roka rástla vďaka nej aj známa sieť so športovými potrebami Exisport.

Private equity fond Genesis podporil fúziu reťazca Datart s majiteľom predajní Euronics a Hej

Na trhu maloobchodného predaja spotrebnej elektroniky prišlo v nedávnom čase k česko-slovenskej fúzii HP Tronicu (Hej.sk, Kasa.cz, Euronics) a DATARTu, vďaka čomu vznikol subjekt so zhruba 20 % podielom na trhu, 130 špecializovanými predajňami a silnou pozíciou v on-line predaji. Celá transakcia bola zrealizovaná s finančnou podporou fondu Genesis Private Equity Fund III.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky