Celosvetový kongres o podnikaní mladých v Dubaji

V dňoch 9. – 11. marca 2010 sa konal na Higher Colleges of Technology v Dubaji 2. Globálny kongres podnikateľstva (Global Entrepreneurship Congress), na ktorom sa stretli hostitelia podujatí Globálneho týždňa podnikateľstva (Global Entrepreneurship Week) - GTP 2009 z viac ako 70 štátov sveta. Slovensko zastupovala na kongrese Slovenská technická univerzita v Bratislave. Hostitelia sa radili o tom, ako cez zameranie podujatí tretieho GTP v roku 2010 urobiť podnikanie ešte inšpirujúcejšie a zaujímavejšie pre mladých a začínajúcich podnikateľov na celom svete napriek finančným, legislatívnym a iným prekážkam, ktoré pritom musia prekonávať.

Globálny kongres podnikateľstva zorganizovala americká Kauffmannova nadácia so sídlom v Kansas City. Jej víziou je „ podporovať societu ekonomicky nezávislých jednotlivcov, ktorí ako angažovaní občania prispievajú k zlepšovaniu svojich komunít“ a za týmto účelom svojimi grantmi a aktivitami podporuje už od 1960-tych rokov podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí v USA. Od roku 2008 spolu s britskou organizáciou na podporu podnikateľstva mladých Enterprise UK (predtým Make Your Mark) organizujú v novembri v celosvetovom merítku Globálny týždeň podnikania (GTP) ako reťaz podujatí na podporu podnikania organizovaných z iniciatívy hostiteľov GTP v jednotlivých štátoch sveta. Cez internetovú stránku GEW a internetové stránky hostiteľských organizácií zabezpečená vzájomná komunikácia účastníkov týchto podujatí. V r. 2009 bola globálnym sponzorom podujatí GTP burza NYSE Euronext a podporili ich ďalší globálni partneri: AIESEC, britské ministerstvo Department for Business Innovation and Skills, DECA, Endeavour, Entrepreneurs´ Organization, Junior Achievement, Enterprise Forum, NFTE, Technoserve, TIE, YES a YBI. Vývoj celosvetového dopadu Globálneho týždňa podnikateľstva charakterizuje táto tabuľka:

  Počet hostiteľských štátov Počet partnerov GTP Počet podujatí Počet účastníkov podujatí GTP
GTP 2009 88 18 277 32 861 7 585 769
GTP 2008 77 8 892 25 022 3 064 937

 

Zdroj: Impact Report Global Entrepreneurship Week 2009

Článok pokračuje pod reklamou

Globálny týždeň podnikateľstva spája mladých ľudí cez lokálne, celoštátne a globálne podujatia prebúdza v nich záujem o podnikanie, pomáha objaviť ich potenciál začínajúcich podnikateľov a inovátorov. Študenti, učitelia, podnikatelia, vedúce osobnosti podnikateľského života, neziskových organizácií, vládni úradníci a mnohí ďalší sa zúčastňujú na rade aktivít, buď on-line cez internet alebo osobne, aby využili energiu siete spoločenských kontaktov a komunikácie na prepojenie ľudí, ktorí chcú byť a sú aktívni vo svojich lokálnych a globálnych komunitách a tiež, aby vzdali hold podnikateľsvu – motoru ekonomického rastu vo svete.

Počas GTP všade ide o vytváranie kultúry nadväzovania a rozvíjania siete kontaktov. Premiešaná s tkanivom každodenného života, bude motivovať mladých ľudí na školách, doma, na webe a v práci. Touto iniciatívou bude inšpirovaná a objaví sa nová generácia podnikateľov. Cez ňu títo začnú získavať znalosti, zručnosti, pracovné kontakty a hodnoty potrebné na rast inovatívnych a udržateľných podnikov, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ich životy a na životy ľudí okolo nich.


Ciele Globálneho týždňa podnikateľstva sú:

Inšpirovať: zaviesť pojem podnikateľského správania sa do myslenia čo najväčšieho počtu mladých ľudí do veku 30 rokov, ktorí by za iných okolností sotva uvažovali o takejto svojej životnej dráhe.

Spájať: vytvoriť sieť mladých ľudí bez ohľadu na hranice štátov, ktorých globálne spája záujem a úsilie hľadať a nachádzať nové idey na križovatkách rôznych kultúr a vedných disciplín.

Radiť: získať prehľad o aktívnych a inšpirovaných podnikateľoch vo svete, ktorí by mohli a chceli kaučovať a radiť novej generácii podnikateľských talentov pri uskutočňovaní svojich podnikateľských snov.

Angažovať: informovať lídrov verejnej mienky a tvorcov politík, že podnikateľstvo je ústrednou vecou pre ekonomické zdravie a kultúru štátu a poskytnúť občanom rôznych štátov príležitosť navzájom sa od seba učiť o politikách a praxi podnikania.

Na Slovensku je už od roku 2008 hostiteľom podujatí GTP Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na príprave podujatí GTP 2008 úzko spolupracoval so Slovak British Business Council, v roku 2009 organizoval podujatia GTP v novembri 2009 sám v spolupráci s Národnou agentúrou na podporu malého a stredného podnikania, Združením podnikateľov Slovenska, Klubom mladých podnikateľov, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Junior Achievement Slovensko.

 

Doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
Vedúci Oddelenia ekonomiky a manažmentu podnikania
a zástupca riaditeľa ústavu
Ústav manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Slovák absolvoval prestížny podnikateľský kurz MIT Bootcamp. Nebojte sa chýb a zlyhania, odkazuje

Má len 23 rokov, no už stihol založiť vlastnú firmu, absolvovať jeden z najprestížnejších podnikateľských programov na Massachusetts Institute of Technology a dostať sa na Harvard University.

Poznáme top 7 tém tohtoročnej e-shop konferencie CREATIVE summit & EXPO

Od objednávky k objednávke či od produktu k zákazníkovi. Aj tak by sme mohli charakterizovať bežný deň majiteľov e-shopov. Chod internetového obchodu si vyžaduje veľa času a energie a na sledovanie trendov či noviniek z tejto sféry tak nezostáva veľa času. Ako to dobehnúť?

Štát podporí účasť startu-pov na najväčšom ruskom stavebnom veľtrhu. Prihláste sa

Máte start-up určený pre stavbárov a plánujete expandovať do Ruska alebo strednej Ázie? SARIO ponúka preplatenie časti nákladov pri účasti na stavebnom veľtrhu MosBuild2019. Prihlásiť sa môžete do 15.1.2019.

Konferencia alebo workshop kdekoľvek v EÚ úplne zadarmo

Chcete svoje podnikanie posunúť dopredu a hľadať inšpiráciu v zahraničí? Stačí si vybrať medzinárodné odborné podujatie, ktoré by sa vám mohlo hodiť pre ďalší rozvoj vášho podnikania. O bezplatný vstup, letenku a ubytovanie sa postará SBA.