Celosvetový kongres o podnikaní mladých v Dubaji

V dňoch 9. – 11. marca 2010 sa konal na Higher Colleges of Technology v Dubaji 2. Globálny kongres podnikateľstva (Global Entrepreneurship Congress), na ktorom sa stretli hostitelia podujatí Globálneho týždňa podnikateľstva (Global Entrepreneurship Week) - GTP 2009 z viac ako 70 štátov sveta. Slovensko zastupovala na kongrese Slovenská technická univerzita v Bratislave. Hostitelia sa radili o tom, ako cez zameranie podujatí tretieho GTP v roku 2010 urobiť podnikanie ešte inšpirujúcejšie a zaujímavejšie pre mladých a začínajúcich podnikateľov na celom svete napriek finančným, legislatívnym a iným prekážkam, ktoré pritom musia prekonávať.

Globálny kongres podnikateľstva zorganizovala americká Kauffmannova nadácia so sídlom v Kansas City. Jej víziou je „ podporovať societu ekonomicky nezávislých jednotlivcov, ktorí ako angažovaní občania prispievajú k zlepšovaniu svojich komunít“ a za týmto účelom svojimi grantmi a aktivitami podporuje už od 1960-tych rokov podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí v USA. Od roku 2008 spolu s britskou organizáciou na podporu podnikateľstva mladých Enterprise UK (predtým Make Your Mark) organizujú v novembri v celosvetovom merítku Globálny týždeň podnikania (GTP) ako reťaz podujatí na podporu podnikania organizovaných z iniciatívy hostiteľov GTP v jednotlivých štátoch sveta. Cez internetovú stránku GEW a internetové stránky hostiteľských organizácií zabezpečená vzájomná komunikácia účastníkov týchto podujatí. V r. 2009 bola globálnym sponzorom podujatí GTP burza NYSE Euronext a podporili ich ďalší globálni partneri: AIESEC, britské ministerstvo Department for Business Innovation and Skills, DECA, Endeavour, Entrepreneurs´ Organization, Junior Achievement, Enterprise Forum, NFTE, Technoserve, TIE, YES a YBI. Vývoj celosvetového dopadu Globálneho týždňa podnikateľstva charakterizuje táto tabuľka:

  Počet hostiteľských štátov Počet partnerov GTP Počet podujatí Počet účastníkov podujatí GTP
GTP 2009 88 18 277 32 861 7 585 769
GTP 2008 77 8 892 25 022 3 064 937

 

Zdroj: Impact Report Global Entrepreneurship Week 2009

Článok pokračuje pod reklamou

Globálny týždeň podnikateľstva spája mladých ľudí cez lokálne, celoštátne a globálne podujatia prebúdza v nich záujem o podnikanie, pomáha objaviť ich potenciál začínajúcich podnikateľov a inovátorov. Študenti, učitelia, podnikatelia, vedúce osobnosti podnikateľského života, neziskových organizácií, vládni úradníci a mnohí ďalší sa zúčastňujú na rade aktivít, buď on-line cez internet alebo osobne, aby využili energiu siete spoločenských kontaktov a komunikácie na prepojenie ľudí, ktorí chcú byť a sú aktívni vo svojich lokálnych a globálnych komunitách a tiež, aby vzdali hold podnikateľsvu – motoru ekonomického rastu vo svete.

Počas GTP všade ide o vytváranie kultúry nadväzovania a rozvíjania siete kontaktov. Premiešaná s tkanivom každodenného života, bude motivovať mladých ľudí na školách, doma, na webe a v práci. Touto iniciatívou bude inšpirovaná a objaví sa nová generácia podnikateľov. Cez ňu títo začnú získavať znalosti, zručnosti, pracovné kontakty a hodnoty potrebné na rast inovatívnych a udržateľných podnikov, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ich životy a na životy ľudí okolo nich.


Ciele Globálneho týždňa podnikateľstva sú:

Inšpirovať: zaviesť pojem podnikateľského správania sa do myslenia čo najväčšieho počtu mladých ľudí do veku 30 rokov, ktorí by za iných okolností sotva uvažovali o takejto svojej životnej dráhe.

Spájať: vytvoriť sieť mladých ľudí bez ohľadu na hranice štátov, ktorých globálne spája záujem a úsilie hľadať a nachádzať nové idey na križovatkách rôznych kultúr a vedných disciplín.

Radiť: získať prehľad o aktívnych a inšpirovaných podnikateľoch vo svete, ktorí by mohli a chceli kaučovať a radiť novej generácii podnikateľských talentov pri uskutočňovaní svojich podnikateľských snov.

Angažovať: informovať lídrov verejnej mienky a tvorcov politík, že podnikateľstvo je ústrednou vecou pre ekonomické zdravie a kultúru štátu a poskytnúť občanom rôznych štátov príležitosť navzájom sa od seba učiť o politikách a praxi podnikania.

Na Slovensku je už od roku 2008 hostiteľom podujatí GTP Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na príprave podujatí GTP 2008 úzko spolupracoval so Slovak British Business Council, v roku 2009 organizoval podujatia GTP v novembri 2009 sám v spolupráci s Národnou agentúrou na podporu malého a stredného podnikania, Združením podnikateľov Slovenska, Klubom mladých podnikateľov, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Junior Achievement Slovensko.

 

Doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
Vedúci Oddelenia ekonomiky a manažmentu podnikania
a zástupca riaditeľa ústavu
Ústav manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Objavte potenciál umelej inteligencie na konferencii Podnikanie budúcnosti

Ako využiť potenciál umelej inteligencie vo vašom podnikaní? Bude pomocníkom účtovníkov alebo ich nahradí? Odpovede prezradia špičkoví experti 07. 11. 2019 v Bratislave. Registrácia je bezplatná.

Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou a ako im predchádzať

Viac ako 6-tisíc podnikateľov v auguste neodovzdalo mesačné výkazy. Sociálna poisťovňa preto pripravila sériu bezplatných seminárov.

Night of Chances, na ktorom prisľúbil účasť aj primátor Matúš Vallo, ti prinesie horúce novinky zo sveta biznisu

Už čoskoro sa koná 9. ročník najväčšieho kariérno-vzdelávacieho podujatia Night of Chances pre všetkých, ktorým je blízka téma biznisu. Si to práve ty? V tom prípade je pre teba pripravený večer plný nielen životných šancí, ale aj zaujímavých workshopov, aktuálnych tém či inšpiratívnych rečníkov. Príď už 9.10. stráviť NOC na FIIT, STU v Bratislave.

Rakety slovenskej reklamy budú hovoriť o trendoch v online marketingu

Čo bude frčať v najbližšom období? To je otázka, ktorá bude leitmotívom prednáškového večera Trendy v online marketingu v utorok 17. septembra v KC Dunaj.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky