Pozor na pochybné podnikanie vydávajúce sa za franchising

S rastúcou popularitou franchisingu pribúda aj podnikavcov, ktorí maskujú svoje pochybné podnikateľské úmysly franchisingovým podnikaním.

S prezidentom Slovenskej franchisingovej asociácie Jozefom Šétaffym sme hovorili o tom, ako odlíšiť pochybné podnikateľské koncepty od serióznych franchisingových systémov a aké možnosti obrany má podnikateľ, ak naletí podvodníkovi.

Ako odlíšiť dôveryhodný franchisingový koncept od pochybného?

Dôveryhodný franchisingový koncept môže poskytovať iba dôveryhodný a seriózny franchisor. Preto v prvom rade je treba overiť jeho bezúhonnosť, povesť a právny subjekt, ktorý bude formálnym poskytovateľom licencie a zmluvným partnerom vo franchisingovej zmluve. Ochranná známka (logo) konceptu by mala byť riadne zaregistrovaná na Úrade priemyselného vlastníctva SR, pretože to podmieňuje platnosť licenčnej zmluvy na právo používať ochrannú známku pre franchisanta.

Ďalším znakom je členstvo v SFA. Franchisingový koncept, ktorý možno pokladať za dôveryhodný spĺňa kritériá pre riadne členstvo v Slovenskej franchisingovej asociácii (SFA). Ak chce byť franchisingový koncept členom SFA musí ho jeho poskytovateľ úspešne prevádzkovať v SR počas obdobia minimálne jedného roka v minimálne jednej pilotnej prevádzke. Výnimka sa môže uplatniť pre známe a overené zahraničné značky, ktoré svoju dôveryhodnosť dokázali svojim dlhodobým úspešným pôsobením v zahraničí. V takýchto prípadoch však môže byť problémom master-franchisor, ktorý kúpi licenciu od známej značky pre celú SR a ponúka licencie na zriadenie jednotlivých prevádzok.

V serióznom franchisingovom koncepte sú primerane nastavené ekonomické podmienky franšízy, teda franchisingové poplatky. Mali by byť úmerné ekonomickej efektívnosti, ziskovosti a návratnosti prevádzky. Problémom v ich posúdení je, že reálne hodnoty ekonomických ukazovateľov biznisu sa prejavia až po nejakej dobe praktického prevádzkovania, pričom ich úroveň a výsledky výrazne ovplyvňuje aj kvalita, šikovnosť a usilovnosť franchisanta. Skúsený franchisingový poradca však vie biznisplán budúcej franchisingovej prevádzky a podmienky franšízy vyhodnotiť a poradiť záujemcovi vhodný postup.

Rád by som upozornil, že dôveryhodnosť franchisingového konceptu nie je možné posudzovať na prvý pohľad, najmä podľa farebnosti, dizajnu a prepracovania ponukových prospektov a prezentácií, pretože často práve menej seriózne koncepty si dajú záležať na pútavom a exkluzívnom marketingu.

Má Slovenská franchisingová asociácia informácie o pochybných konceptoch pôsobiacich v SR?

Konkrétny obsah konceptu a podmienky poskytovania franchisingových licencií sú spravidla dôverné a podliehajú obchodnému tajomstvu medzi poskytovateľom a užívateľom franšízy. Všeobecne ich nemáme možnosť a vlastne ani právo hodnotiť. Máme o nich informácie až vtedy, ak sa na nás obrátia podnikatelia, ktorí nerozvážne podpísali franchisingovú zmluvu a zaplatili franchisingové poplatky v domnení, že kupujú efektívnu franchisu a následne zistili, že to nefunguje, ako to franchisor prezentoval. Pritom vo franchisingovej zmluve sú podmienky spravidla nastavené tak, že franchisant po podpise už nemá šancu na vrátenie franchisingových poplatkov. Naviac, pri predčasnom jednostrannom ukončení zmluvného vzťahu je franchisant často zaťažený povinnosťou úhrady vysokých sankcií. Dôležitá a účinná je preto predovšetkým prevencia. SFA pri prijímaní nových členov podrobuje záujemcov o riadne členstvo internému "auditu", v rámci ktorého overujeme, či predmetný koncept spĺňa stanovené kritériá. Riadne členstvo daného konceptu v SFA je teda pre záujemcov o jeho franšízu znamením, že tento koncept spĺňa kritériá Stanov SFA a Etického kódexu franchisingu.

Ako sa môže podnikateľ účinne brániť ak naletí podvodníkovi, ktorý sa vydáva za franchisora? Má Slovenská franchisingová asociácia v takýchto prípadoch nejaké kompetencie ako pomôcť?

SFA je občianske združenie, ktorá reprezentuje záujmy svojich členov a jeho činnosť je ohraničená Stanovami asociácie a Etickým kódexom franchisingu. Nemáme právo verejne hodnotiť ostatných poskytovateľov a užívateľov franchisingu a vstupovať do ich vzájomných právnych vzťahov. Poskytujeme však poradenstvo, aj pre nečlenov SFA. V rámci všeobecnej informovanosti odbornej verejnosti sme viackrát v médiách publikovali odporúčania, že ešte pred podpísaním franchisingovej zmluvy je užitočné poradiť sa s právnikom alebo skúseným franchisingovým poradcom. SFA takéto poradenstvo poskytuje bezplatne, v zložitejších prípadoch odporúčame služby našich odborníkov (informácie na www.sfa.sk).

Aj napriek tomu dostávame v poslednom čase rozhorčené listy a maily od sklamaných franchisantov, ktorý investovali nemalé prostriedky do kúpy franchisingových licencií a konceptov a následne zistili, že ich biznis neprináša predpokladaný zisk. Tieto jednotlivé prípady je veľmi ťažké objektívne posúdiť, pretože chyba môže byť nielen na strane poskytovateľa konceptu alebo samotného konceptu, ale aj na strane franchisanta. Sklamanie neúspešných franchisantov vyvoláva nielen skutočnosť, že reálne existuje iba malá šanca na vrátenie ich preinvestovaných prostriedkov, ale aj ich (mylné) presvedčenie, že neexistuje spôsob, ktorým by sa nastavili jasné pravidlá pre kontrolu fungovania franchisingového systému a ani inštitúcia, ktorá by zabránila poškodzovaniu týchto podnikateľov.

Odpoveď k takýmto výhradám je jednoznačná a vyplýva zo skutočnosti, že franchisant je podnikateľ, ktorý podniká vo vlastnej firme, na vlastný účet a na vlastné riziko. Musí si teda vopred uvedomiť zodpovednosť za všetky právne úkony, ktoré vykoná, najmä také, ktoré majú pre neho významný dosah a následky. Takýmto úkonom je aj podpísanie franchisingovej zmluvy. Franchising je štandardné podnikanie a všeobecné pravidlá v podnikaní (teda aj vo franchisingu) upravuje príslušná legislatíva (napr. Obchodný zákonník). V prípade porušenia je možné obrátiť sa na príslušné inštitúcie, teda súdy alebo orgány činné v trestnom konaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky