Podstata franchisingu

Vo franchisingu sú dva samostatné subjekty: Franchisor je spoločnosť, ktorá úspešne funguje na trhu niekoľko rokov a má overenú koncepciu podnikania so známou značkou. Pri rozširovaní firmy ale nevolí klasický spôsob pobočiek so zamestnancami, ale ponúkne svoje vedomosti, skúsenosti a známu značku nezávislému podnikateľovi vo forme licencie. Preto sa aj franchisorovi hovorí “poskytovateľ licencie“. Franchisant je nezávislý podnikateľ, ktorý má chuť podnikať, je cieľavedomý a vytrvalý a kúpi franchise licenciu úspešnej spoločnosti. Franchisant, hovorí sa mu aj „prijímateľ licencie“ získava okrem know-how a práva podnikať pod úspešnou značkou aj stabilného a dlhodobého partnera.

Franchisor odovzdáva franchisantovi práva na používanie značky, know-how, celkový design, vzhľad firmy, zaškolenie, skúsenosti, poradenstvo, atď.

Franchisant odovzdáva franchisorovi vstupný poplatok, royalty (ak je súčasťou zmluvy), poplatok za reklamu (ak je súčasťou zmluvy).

Royalty je štandardne mesačný poplatok z obratu, vyjadrený v % alebo fixná suma.

Dôležitým momentom franchisingu je partnerstvo. Kúpa licencie nepozostáva len v odovzdaní dokumentov a zmlúv, ale úvodné zaškolenie a sústavnú, dlhodobú spoluprácu partnerov (franchisora a franchisanta).

Vo franchisingovom reťazci je každý člen, poskytovateľ i prijímateľ, samostatným právnym subjektom, podniká na vlastný účet, hoci podnikateľská samostatnosť a iniciatíva prijímateľa je čiastočne ohraničená celkovou marketingovou koncepciou poskytovateľa.

Vo franchisingu ide v princípe o jednoduchú filozofiu: prebrať vyskúšaný systém a pri osobnom nasadení vykonať kvalitnú prácu pre zákazníka a zarobiť pri tom ešte i peniaze.

Spoluprácu na franchisingovej báze sa odporúča každému, kto nechce špekulovať a hľadá, čo by mohol robiť. Pozitívom je vyvážený vzťah, zabehnutý systém, jednotná marketingová politika. Všetko je už vymyslené a stačí len robiť.

Viac informácii a franchise ponuky pre Slovensko nájdete na www.franchiseportal.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.

Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.

Metodika tvorby franchisingového balíka - Interný manuál franchisora

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú vzory zmluvnej dokumentácie franchisingového konceptu súčasťou Interného manuálu franchisora. Obsahuje všeobecné vzory zmlúv, ktoré používa franchisor pri zazmluvňovaní franchisee.

Metodika tvorby franchisingového balíka - prevádzkový manuál

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú prevádzkové príručky (manuály) franchisingového konceptu uvedené v druhom module franchisingového balíka pod súhrnným názvom Prevádzkový manuál.