Podstata franchisingu

Vo franchisingu sú dva samostatné subjekty: Franchisor je spoločnosť, ktorá úspešne funguje na trhu niekoľko rokov a má overenú koncepciu podnikania so známou značkou. Pri rozširovaní firmy ale nevolí klasický spôsob pobočiek so zamestnancami, ale ponúkne svoje vedomosti, skúsenosti a známu značku nezávislému podnikateľovi vo forme licencie. Preto sa aj franchisorovi hovorí “poskytovateľ licencie“. Franchisant je nezávislý podnikateľ, ktorý má chuť podnikať, je cieľavedomý a vytrvalý a kúpi franchise licenciu úspešnej spoločnosti. Franchisant, hovorí sa mu aj „prijímateľ licencie“ získava okrem know-how a práva podnikať pod úspešnou značkou aj stabilného a dlhodobého partnera.

Franchisor odovzdáva franchisantovi práva na používanie značky, know-how, celkový design, vzhľad firmy, zaškolenie, skúsenosti, poradenstvo, atď.

Franchisant odovzdáva franchisorovi vstupný poplatok, royalty (ak je súčasťou zmluvy), poplatok za reklamu (ak je súčasťou zmluvy).

Royalty je štandardne mesačný poplatok z obratu, vyjadrený v % alebo fixná suma.

Dôležitým momentom franchisingu je partnerstvo. Kúpa licencie nepozostáva len v odovzdaní dokumentov a zmlúv, ale úvodné zaškolenie a sústavnú, dlhodobú spoluprácu partnerov (franchisora a franchisanta).

Vo franchisingovom reťazci je každý člen, poskytovateľ i prijímateľ, samostatným právnym subjektom, podniká na vlastný účet, hoci podnikateľská samostatnosť a iniciatíva prijímateľa je čiastočne ohraničená celkovou marketingovou koncepciou poskytovateľa.

Vo franchisingu ide v princípe o jednoduchú filozofiu: prebrať vyskúšaný systém a pri osobnom nasadení vykonať kvalitnú prácu pre zákazníka a zarobiť pri tom ešte i peniaze.

Spoluprácu na franchisingovej báze sa odporúča každému, kto nechce špekulovať a hľadá, čo by mohol robiť. Pozitívom je vyvážený vzťah, zabehnutý systém, jednotná marketingová politika. Všetko je už vymyslené a stačí len robiť.

Viac informácii a franchise ponuky pre Slovensko nájdete na www.franchiseportal.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky