Franchising na Slovensku v roku 2014

Obľúbenosť franchisingu stále rastie. Počet konceptov na Slovensku stúpol od roku 2010 viac ako trojnásobne, pribúdajú najmä zahraničné značky.

Franchisingu dnes vďačí veľké množstvo firiem za svoje silné celosvetové postavenie a renomé. V posledných rokoch zaznamenávame veľmi dynamický rozvoj franchisingu najmä vďaka globalizácii a stále jednoduchšiemu prekonávaniu bariér v šírení informácií a kapitálu. Najúspešnejšie franchisingové koncepty sa postupne prepracovali od miestneho trhu k celonárodným a postupne až ku globálnemu pokrytiu.

Medzinárodné franchisingové organizácie odhadujú, že v súčasnej dobe existuje na celom svete viac ako 16 tisíc samostatných franchisingových konceptov pôsobiacich v rôznych oblastiach služieb či predaja produktov. Častokrát zákazník bez toho, aby to tušil, vďačí práve franchisingu za dostupnosť kvalitných výrobkov a služieb.

Podľa správy Slovenskej franchingovej asociácie na Slovensku v súčasnosti pôsobí 122 franchisingových systémov, ďalších takmer 40 konceptov sa pripravuje alebo plánuje na náš trh vstúpiť. Hoci vo vyspelých európskych krajinách je trend opačný, na Slovensku prevládajú zahraničné koncepty, pôvodné slovenské systémy tvoria len asi jednu štvrtinu.

Rok Počet domácich franchisingových konceptov Počet zahraničných franchisingových konceptov
2010 12 38
2011 19 57
2012 25 73
2013 29 86
2014 30 92

Trendy vo franchisingu na Slovensku v roku 2014

Prezidnet Slovneskej franchisingovej asociácie, Jozef Šétaffy hodnotí rok 2014 vo franchisingovom podnikaní na Slovensku takto: "Pozitívnym trendom je expanzia úspešných franchisingových, konceptov ktoré u nás už  pôsobia a otvárajú svoje nové prevádzky. Tento rozvoj podporuje najmä výstavba nových obchodných centier aj v menších mestách, čím  sa vytvárajú ďalšie podmienky  a priestor pre lokalizáciu obchodných prevádzok zavedených úspešných značiek. Z úspešných nápadov a projektov našich podnikateľov vznikajú tiež nové pôvodné slovenské franchisingové koncepty, ktoré  overujú a rozvíjajú svoje vlastné know-how v pilotných prevádzkach.  Ako negatívnu skutočnosť pre rozvoj franchisingu možno hodnotiť stagnáciu reálneho vstupu nových zahraničných franchisingových konceptov na Slovensko aj napriek tomu, že viaceré svoj príchod na slovenský trh dlhodobejšie plánujú alebo ohlasujú.  Príčinou je najmä pretrvávajúce nepriaznivé podnikateľské prostredie, vysoká byrokratická záťaž a daňové zaťaženie, tiež zdĺhavá a  nepredvídateľná vymáhateľnosť  práva. Kúpna sila spotrebiteľov je  štruktúrovaná a stále pomerne nízka. Ani pre financovanie nových franchisngových prevádzok nie sú na Slovensku vytvorené primerané podmienky. Aj napriek tomu, že investície do zriadenia franchisingových prevádzok vykazujú vo všeobecnosti zníženú mieru podnikateľského rizika, preferuje sa podpora start-upov, pri realizácii ktorých je štatistická miera podnikateľského rizika vysoká. Z uvedených dôvodov slovenský trh stráca v segmente rozvoja franchisingu atraktivitu u mnohých podnikateľov a investorov."

Franchisingové koncepty podľa odvetví v SR v roku 2014

Slovenská franchisingová asociácia uvádza, že asi 24 % franchisingových konceptov pôsobiacich  v SR v roku 2014 tvoria ganostronomické prevádzky, 33 % koncepty v oblasti služieb a 43 % franchisingových konceptov pôsobí v oblasti obchodu.

V gastronómii dominujú McDonald´s,  Pizza Mizza a Subway, v službách najmä realitné kancelárie RE/MAX a Directreal, pneuservis Pneubox a služby zamerané na zdravý životný štýl ako Expreska,  Expense Reduction Analysts. Medzi úspešné značky v odvetví obchodu patria COOP Jednota,   Fornetti,  Norbi Update,  Yves Rocher, Naturhouse, Kinekus a Raj syrov.

Lídri podľa počtu prevádzok v SR

Franchisingový koncept Počet prevádzok v roku 2014
Fornetti 250
RE/MAX 43
Directreal 31
COOP Jednota 31
Pneubox 30
McDonald´s 29
Norbi Update 24
Yves Rocher 14
Pizza Mizza 13
Naturhouse 12
Expreska 12
Kinekus 8
Meriglobe Advisory House 8
Subway 7
Raj syrov 5

Medzi najrozšírenejšie pôvodné domáce koncepty patria Directreal, COOP Jednota, Pneubox,Pizza Mizza a Kinekus (v poradí podľa najväčšieho počtu pobočiek v SR).

Rebríček krajín podľa pôvodu franchisingových konceptov pôsobiacich v SR v roku 2014

Väčšina franchisingových konceptov pochádza zo SR a ČR, avšak rozšírené sú tiež systémy z USA, Veľkej Británie a ostatných krajín západnej Európy.

Krajina pôvodu franchisingového konceptu Aktuálne pôsobia v SR Plánujú vstup do SR
Slovensko 31 7
Česká republika 32 5
USA 12 9
Veľká Británia 12 2
Nemecko 9 -
Taliansko 8 -
Francúzsko 5 -

Slovenská franchisingová asociácia v roku 2014

Slovenská franchisingová asociácia (SFA) ako oficiálny reprezentant franchisingu na Slovensku si v roku 2014 pripomenula 20. výročie svojho založenia, v súčasnosti má 31 členov.  Je symbolické, že v tomto jubilejnom roku bola prijatá do Európskej Franchisingovej Federácie (EFF).  SFA pri realizácii svojich cieľov spolupracuje s domácimi aj zahraničnými partnermi (napr. Združením podnikateľov Slovenska, Združením mladých podnikateľov Slovenska, Českou asociací franchisingu). SFA publikovala v roku  2014 vlastné autorské  články o franchisingu a podnikaní v odborných médiách a spolupracovala na tvorbe odbornej literatúry pre vysokoškolských študentov. Zároveň bola SFA organizátorom alebo partnerom na podujatí (výstav, konferencií) propagujúcich franchising a koncepty členov SFA. 

Plány SFA do budúcna popisuje Jozef Šétaffy takto: "Dôležitou úlohou v ďalšej činnosti  SFA bude  zavedenie nezávislého certifikovaného systému hodnotenia a overovania  kvality (interný audit)  franchisingových konceptov, najmä pri prijímaní nových riadnych členov SFA - poskytovateľov franchisingu. Ak ho budú zohľadňovať  aj finančné inštitúcie (ako napr. v Nemecku), vytvoria sa formálne predpoklady pre zlepšenie podmienok financovania franchisorov aj franchisantov zvýšením bonity franchisingových konceptov riadnych členov SFA pri posudzovaní žiadosti  o úverovanie podnikateľských projektov.  Pre potencionálnych záujemcov o kúpu franchisingových licencií bude riadne členstvo konceptu v SFA signálom, že ide o seriózneho poskytovateľa a overený koncept".Článok vznikol v spolupráci so Slovenskou franchisingovou asociáciou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky