Ako vytvoriť úspešný franšízing

Máte vynikajúci produkt a uvažujete, ako sa presadiť aj v zahraničí, aby ste rýchlo znásobili váš úspech? Jednou z možností je vytvorenie franšízingu. Ide o spôsob, akým sa vaša značka dostane do zahraničia bez vysokých vstupných investícií. Na čo by ste pri tom mali dávať pozor?

Na trhu sú stovky podnikov, ktoré pri svojej expanzii stavili na franšízing. Známe sú napríklad americké franšísingové koncepty McDonald´s, Subway a KFC, keďže franšízing pochádza z USA.  Existujú však aj franšísingové koncepty, ktoré vznikli na Slovensku. K nim patrí napríklad sieť reštaurácií Pizza Mizza,  ktorá sa pri svojej expanzii spoľahla na franšízing.

Franšízing je pojem, ktorý označuje distribúciu tovaru alebo poskytovanie služieb. Ide o poskytnutie práva užívať obchodnú značku a vedomosti, ktoré vlastní jeden subjekt (franšízor) pre účely podnikania iného subjektu (franšízistu). Základný princíp franšízingu spočíva v tom, že franšízista prevádzkuje na základe franšízingovej zmluvy (udelenej licencie) a za odplatu v činnosti pod obchodnou značkou franšízora v súlade s jeho firemnou identitou a podnikateľským konceptom.

Kto chce postaviť franšízingový systém na nohy, mal by zvážiť niekoľko faktorov.

Článok pokračuje pod reklamou

Faktor úspechu I - V krátkej dobe obsadiť trhy

Z hľadiska nákladov a konkurenčných tlakov úspech systému závisí predovšetkým od schopnosti obsadiť v krátkej dobe miestne trhy. Tam by mal franšízor franšízistom pomôcť k trvalému podnikateľskému úspechu a ľahšej expanzii. Pre podnikateľa, ktorý chápe franšízing ako distribučný či marketingový systém a nie ako multiplikačný systém, bude ťažké dosiahnuť potrebnú hustotu trhu. K úspechu nevedie len etablovanie sa na konkrétnom lokálom trhu prostredníctvom franšízistu, ale tiež obsadenie regionálnych trhov pod jednou zastrešujúcou značkou. To sa dá najľahšie dosiahnuť, keď franšízista postupne rozširuje svoj regionálny trh viacerými smermi. Príkladom môže byť nemecká franšízingová firma Back-Factory, ktorá nedávno otvorila šesť samoobslužných predajní vo svojom regióne. Mahmúd Ismail, franšízista spomínanej firmy Back-Factory, je každý deň vo svojich obchodoch. Tu vždy pracuje, čo mu prináša skvelú zábavu a nikdy nestráca vzťah k práci. To, že je fyzicky často prítomný v prevádzkach zvyšuje jeho rešpekt u zamestnancov a je dobrým signálom aj pre zákazníkov, ktorí nevnímajú jednotlivé prevádzky ako súčasť veľkej siete, ale ako lokálne predajne.

Napriek tomu, že ide o franšízistu, tak svoj podnikateľský koncept rozvíja ako rodinnú firmu. Jedna z jeho dcér riadi prevádzku Back v Kieli, jeho zať zasa riadi pobočku v Neumünsteri. Back-Factory sa pri hľadaní franšízistov zameriava na tých, ktorí rozvíjajú svoje trhy a taktiež trhový potenciál otváraním nových pobočiek. Podporujú teda práve takých podnikateľov, ktorí chcú v rámci franšingového konceptu vlastniť viacero prevádzok v konkrétnom regióne. Tým podporujú rast celého franšízingového konceptu.

Faktor úspechu II - Plynulo a s pripraveným plánom

Kto sa rozhodne vybudovať franšízingový koncept musí mať v prvom rade atraktívnu značku a najmä know-kow, ktorý je pre budúcich podniakteľských partnerov atraktívy a umožní im rýchlejší rast na trhu.  Úvodná príprava na predaj konceptu prvému franšízistovi trvá zvyčajne tri až deväť mesiacov.  Na začiatku je najmä marketingový koncept (ako nájsť a udržať zákazníkov),  na to nadväzuje koncept podniku (ako vybudovať prevádzky a manažovať ich) a koncept expanzie (ako zvyšovať obraty a otvárať ďalšie pobočky). Spolu to určuje ako má franšízingová centrála vyzerať a akú pridanú hodnotu má poskytovať svojim franšízistom.

Ďalším krokom je plánovanie ekonomiky franšízingového systému s dôrazom na štruktúru výnosov, nákladov a cash-flow. Ide o podnikateľský plán pre franšízora ​​a budúcich franšízistov. Základnými zložkami sú zriaďovacie a následné investície ako aj výška príjmov, výdavkov a výška obchodnej marže. Základné údaje z podnikateľského plánu bývajú súčasťou franšízingovej zmluvy. Zmluvu by mal vypracovať právnik špecializovaný na franšízing. Na Slovensku je patrí k takýmto špecialistom napríklad advokátska kancelária Noerr.

K zmluve býva zvyčajne priložená aj jednoduchá verzia franšízingového manuálu. V nej sú zdokumentované iba najdôležitejšie procesy, ktoré sú skutočne nevyhnutné na zriadenie a prevádzku franšízingovej pobočky a taktiež je tu určený vzťah tejto pobočky k centrále. Zákon nevyžaduje manuál s podrobným procesom znázornenia. Pre prvých franšízistov ho dokonca môžu úplne nahradiť odborné školenia od franšízora. V zmluve potom stačí poznámka, kedy sa počíta s vydaním franšízigového manuálu.  Poslednou podstatnou časťou balíčka franšízingovej centrály je ponuka vzdelávania a školení. Plán školení pre franšízistu  stanovuje, na aké témy (napríklad distribúcia alebo predaj výrobku) bude vzdelávanie prebiehať a aký bude jeho obsah a rozsah.

Mladí franšízori stavajú pritom už od začiatku ich franšízingové systémy na silných a rastúcich franšízistoch.  Skúsenosti odborných poradcov hovoria, že ak sú franšízingové systémy správne nastavené, môžu v prvých piatich rokoch relatívne ľahko získať 50 až 75 franšízingových partnerov, z ktorých každý bude riadiť 3 - 4 pobočky.

Faktor úspechu III – Jeden franšízista vlastní viaceré prevádzky

Kým podľa štatistík spred piatich rokov vykazoval viac ako jednu prevádzku len každý piaty franšízista, v súčasnosti je to už skoro každý tretí. Aj na Slovensku sa franšízisti snažia etablovať na regionálnom trhu otváraním viacerých prevádzok. Líder v oblasti
franšízingu -McDonald’s potvrdzuje tento trend. V nemecky hovoriacich krajinách vlastnia franšízisti McDonald’s v priemere 4,5 prevádzky. Ale aj BabyOne, najväčší nemecký maloobchodný reťazec produktov pre deti a batoľatá, sa spolieha na rast pobočiek svojich franšízingových partnerov - 83 prevádzok v Nemecku a Rakúsku spravuje 29 franšízistov. Franšízisti s viacerými pobočkami môžu ich regionálnu oblasť omnoho lepšie využiť a majú úplne iné reklamné možnosti ako partneri, ktorí vlastnia len jednu pobočku.

Franšízisti by si však mali pri otváraní ďalších prevádzok určiť ciele. Na prvej prevádzke sa pracuje nepretržite a je zapojená do všetkých pracovných procesov. Otvorenie druhej prevádzky, a to nielen z finančného hľadiska, predstavuje osobitnú výzvu. Čím viac prevádzok franšízista otvorí, tým viac administratívnych úloh prevezme. Kým zhromažďuje prvé skúsenosti, t. j. aktívne pracuje na povrchu, v ďalšom raste používa tieto skúsenosti, aby spolu s jeho vedúcimi prevádzok dosiahol zodpovedajúci podiel na trhu a všetky procesy orientoval optimálne na zákazníkov.

Faktor úspechu IV - Aktívni a motivovaní franšízisti

Ale čo je nakoniec rozhodujúce pre úspech celého franšízingového konceptu? Za hlavné kritérium sa často považuje spokojnosť franšízistu. Podľa odborníkov je síce dôležitá, ale rozhodujúci je stupeň aktivity franšízistov, vďaka ktorej môžu dosiahnuť úspech a s ním aj spokojnosť. Čím vyššia je úroveň aktivity franšízistu, tým silnejšia je budúca perspektíva franšízingového konceptu a tým úspešnejšie pracujú franšízori a franšízisti spoločne.

Franšízisti, ktorí sa zapájajú a konštruktívne sa podieľajú na vývoji konkrétneho franšízingového konceptu sú spravidla tí, od ktorých sa aj franšízori môžu stále učiť. Vytrvalý podnikateľ  bude vždy vidieť, ako si môže svoju prevádzku zlepšiť - to platí aj pre franšízora.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky