V Bratislave sa predstavilo 26 franchisingových konceptov

V Bratislave sa predstavilo 26 franchisingových konceptov

V dňoch 30. až 31. októbra sa v Bratislave uskutočnila po prvý raz výstava pre podnikanie a franchising, ktorá priniesla 26 franchisingových konceptov a vzdelávanie v obore v rámci sprievodného programu Škola franchisingu.

Výstavu po dobu dvoch dní navštívilo celkom 423 návštevníkov, ktorí prejavili záujem o vzdelávanie a informácie v obore franchisingu. Podľa ankety, ktorú organizátori uskutočnili v rámci výstavy, 68% zúčastnených uvažuje o kúpe franchisingovej licencie a zhruba 89% respondentov uviedlo, že výstavu navštívilo z dôvodu oboznámia sa s novinkami a možnosťami, ktoré franchising prináša. Ďalším dôvodom boli osobné stretnutia s jednotlivými franchisingovými firmami. (Zdroj: Anketa návštevníkov registrovaných na výstavu, 2013)

Hlavným partnerom výstavy je Slovenská franchisingová asociácia, ktorá prostredníctvom svojho prezidenta Jozefa Šétaffyho ocenila realizáciu takejto akcie v Bratislave. „Každá aktivita, ktorá podporuje podnikanie a franchising je vítaná“, uviedol Šétaffy. „ Realizujú sa na nej nielen obchodné spolupráce ale aj partnerské vzťahy medzi subjektami, ktoré pracujú pre rozvoj franchisingového podnikania. Ako dobrým príkladom môže slúžiť plánovaná užšia spolupráca medzi slovenskou a českou franchisingovou asociáciou, o ktorej sme práve počas výstavy hovorili s českým prezidentom ČAF Jánom Gondom“, dodáva Šétaffy. Organizátor výstavy verí, že obidve akcie v Prahe aj Bratislave budú rásť a prinášať potrebnú osvetu franchisingu. Umožnia stretávanie medzi franchisormi, franchisantami, poskytovateľmi konceptov a záujemcami o franšízové licencie. Pozitívne sú tiež aj ďalšie efekty, ktoré majú spoločenský a vzdelávací rozmer.

„Koncepcia výstav konaných v Prahe a Bratislave sa ukazuje ako životaschopná, prináša nielen efekty pre zúčastnené subjekty, ale tiež vytvára možnosti dopredu informovať, vzdelávať a dozvedieť sa autentické informácie v osobných rozhovoroch so zástupcami franchisingových konceptov",spoluorganizátorka výstavy Monika Hrubalová.

Zdroj: SFA

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.

Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.

Metodika tvorby franchisingového balíka - Interný manuál franchisora

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú vzory zmluvnej dokumentácie franchisingového konceptu súčasťou Interného manuálu franchisora. Obsahuje všeobecné vzory zmlúv, ktoré používa franchisor pri zazmluvňovaní franchisee.

Metodika tvorby franchisingového balíka - prevádzkový manuál

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú prevádzkové príručky (manuály) franchisingového konceptu uvedené v druhom module franchisingového balíka pod súhrnným názvom Prevádzkový manuál.