Vysoké ceny energií: novela zákona o dotáciách a riešenie pre energeticky náročné podniky

Tripartita sa dohodla na pomoci energeticky náročným podnikom vo výške 40 mil. eur. Schválený bol aj legislatívny rámec pre dotácie pre ostatné podniky.

Na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady v utorok 7.11.2022 došlo k dohode so sociálnymi partnermi v súvislosti s pomocou pre energeticky náročné podniky. Približne 120 firiem, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z., tak bude môcť čerpať kompenzácie z dôvodu vysokých platieb za cenu energií ešte v tomto roku. Pre uvedené kompenzácie bude vyčlenených 40 miliónov eur. Zároveň parlament v skrátenom legislatívnom konaní schválil novelu zákona o dotáciách, ktorá vytvára legislatívny rámec pre poskytovanie kompenzácií pre ostatné podniky.

Kompenzácie pre energeticky náročné podniky

Ešte v pondelok 24.10.2022 predstavila Vláda SR plán, ako počas energetickej krízy pomôcť firmám. Navrhla zastropovanie cien elektriny a plynu pre všetky podniky bez ohľadu na veľkosť, ziskovosť a predmet podnikania. O riešení pre energeticky náročné podniky však ešte rezort hospodárstva a zástupcovia zamestnávateľov diskutovali neskôr, až v utorok 7.11.2022 prišli k nasledovnému riešeniu.

V prípade energeticky náročných podnikov pôjde o kompenzácie položky obnoviteľných zdrojov energie v tarife za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá je obsiahnutá v koncovej cene elektriny. Pričom tarifa za prevádzkovanie systému je jednou z najvyšších položiek v koncovej cene elektrickej energie podnikov. Uvedené kompenzácie rezort hospodárstva poskytoval už v minulosti. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky bude závisieť od reálnej spotreby elektriny v roku 2021, pričom o pomoc budú musieť firmy požiadať.

„Jednou z našich priorít bolo hľadanie opatrení pre energeticky náročné podniky. Na ministerstve hospodárstva sme sa aj so zástupcami podnikateľov a zamestnávateľov stretli opakovane od poslednej tripartity, aby sme našli spoločné riešenie. Nezastavíme sa však na tomto riešení. Naopak, chceme rokovať ďalej. Chceme hľadať riešenie pre podniky i na budúci rok. Je tu viacero možností. A my chceme hľadať tú najlepšiu alternatívu tak, by sme našu ekonomiku, náš priemysel a zamestnanosť na Slovensku uchránili,“ uviedol počas tlačovej besedy štátny tajomník Peter Švec.

Poskytnutie kompenzácie je v súlade s európskymi pravidlami štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky a po súhlase Európskej komisie. Týka sa vybraných odvetví, a to podľa zoznamu podporovaných odvetví v súlade s Usmernením Európskej komisie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Ide o podniky z odvetví ako železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy/papiera, drevársky priemysel a podobne. Tieto podniky neurčuje a ani nenavrhuje ministerstvo.  

O kompenzácie môžu firmy žiadať do 25.11.2022

Energeticky náročné podniky už môžu požiadať ministerstvo hospodárstva o finančné kompenzácie z dôvodu vysokých platieb za cenu energií. Urobiť tak môžu do 25. novembra 2022. Kompenzácie si môžu uplatniť podniky, ktoré patria do podporovaného odvetvia, musia tiež preukázať, že najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku je tvorených v činnostiach podporovaných odvetví. Podmienkou je aj spotreba elektriny najmenej vo výške 1 GWh v predchádzajúcom roku. Žiadosti je možné podať v listinnej podobe aj elektronicky, prostredníctvom webového portálu rezortu hospodárstva alebo na portáli verejnej správy slovensko.sk. Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke ministerstva.

Novela zákona o dotáciách umožní poskytovanie kompenzácií podnikateľom

Rovnako v utorok 7.11.2022 bola na vláde schválená novela zákona o dotáciách, ktorá je jedným z dôležitých krokov k uvedeniu kompenzačnej schémy pomoci do praxe. Vytvára legislatívny rámec na možnosť poskytovania finančných prostriedkov vo forme dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Zákon má rámcový charakter a umožňuje na základe konkrétnych schém štátnej pomoci poskytovanie dotácií rôznym skupinám právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. 

Za účelom efektívneho a rýchleho poskytovania pomoci novela zákona umožňuje rezortu hospodárstva súčinnosť dodávateľov elektrickej energie, plynu a zároveň prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, pričom suma za megawatthodinu elektriny a plynu na určenie výšky samotnej dotácie bude stanovená nariadením vlády. Na poskytnutie dotácie budú mať nárok spoločnosti, ktoré splnia podmienky stanovené vo výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie. Najvyššiu možnú výšku dotácie, ako i oprávnené obdobie na dotáciu, či oprávnený náklad na určenie jej výšky stanoví rezort hospodárstva v súlade s požiadavkami dočasného krízového rámca. 

Uvedená novela bola v Národnej rade SR schválená 10.11.2022 v skrátenom legislatívnom konaní a účinnosť nadobudne dňom zverejnenia v zbierke zákonov.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Fotovoltika pre firmu: pre koho má zmysel a čo zvažovať?

Na čo myslieť pri výbere inštalatérskej firmy, čo všetko vybaviť, komu sa fotovoltika (ne)oplatí a od čoho závisí cena? Prezradil Michal Hriň, odborník z praxe.

Dotácie na fotovoltiku pre firmy v roku 2023: podrobnosti o výzve

Kto (ne)môže žiadať o nenávratný príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov do firmy? Čo všetko treba vybaviť ešte pred podaním žiadosti a na čo nezabudnúť?

Dotácie na energie: firmy získajú kompenzácie za prvý kvartál 2023

O kompenzácie vysokých cien elektriny a plynu za január už môžu podnikatelia žiadať, dotáciu dostanú aj za ďalšie mesiace. Aké sú podmienky a ako postupovať?

Šetrenie energií vo firme očami odborníka: základom je prehľad o spotrebe

Ako ušetriť energie bez vysokých nákladov a ako zistiť, aké úsporné opatrenia pre firmu sú najefektívnejšie? Kedy využiť energetický audit? Pre Podnikajte.sk prezradil špecialista na energetiku Rastislav Tvarog.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky