Porovnanie alternatív financovania firemného auta

Ako najvýhodnejšie obstarať auto do firmy, aby vám ostalo viac peňazí na podnikanie? Prinášame vám porovnanie možností financovania firemného auta.

Poznáte to. Auto už patrí medzi nevyhnutné súčasti podnikania. Návštevy klientov, vybavovanie po úradoch, bankách. Auto je možnosť, ako stihnúť viac pri akejkoľvek činnosti.

Je to však aj investícia, na ktorú treba nájsť peniaze, a to nielen na kúpu, ale aj prevádzku.

Problém je, že čím viac peňazí použijete na kúpu a prevádzku auta, o to menej peňazí potom ostane na samotné podnikanie.

Ako teda minúť za kúpu a prevádzku auta čo najmenej peňazí?

Pri autách poznáme tri základné typy výdavkov a príjmov:

  1. Nákup nového a predaj ojazdeného auta
  2. Financovanie (v prípade, že auto nekupujeme v hotovosti, ale na úver, leasing...)
  3. Prevádzka auta (PHM, pneumatiky, servis, poistenie, atď.)

1. Nákup a predaj

Nákup auta je prvotne spojený s výberom typu, značky a zisťovaním aktuálnych cien a zliav. Ponúk na trhu je veľké množstvo a napriek rôznym nástrojom na výpočet, napr. metódou TCO (Total Cost of Ownership), je rozhodovanie stále viac-menej záležitosťou emócií.

Zľavy, ktoré momentálne ponúkajú predajcovia áut, sa líšia podľa aktuálnej predajnej politiky. Pomoc v tomto smere vie ponúknuť aj LeasePlan, ktorý má dohodnuté vysoké zľavy získané na základe veľkosti vlastného vozového parku (aktuálne 9 000 áut).

Predaj jazdeného auta je ďalšou dôležitou súčasťou rozhodovania už pri kúpe auta. Vrátiť sa totiž môže po 3 – 4 rokoch aj 40 % nákupnej ceny. Aby tomu bolo tak, musí byť auto pravidelne servisované a bez väčších poistných udalostí. Je tu však aj riziko prepadu trhu s jazdenými autami, s ktorým treba rátať, a ktoré okrem spoločností ponúkajúcich operatívny leasing nepreberie na seba žiadna iná spoločnosť.

2. Financovanie

Pri akejkoľvek investícii je cieľom nájsť riešenie, ktoré prinesie v budúcnosti čo najväčší výnos. Pre autá je to však skôr hľadanie takej formy financovania a prevádzky, ktorá prinesie čo najmenší náklad a stratu.

Základná otázka znie: Je výhodnejšie auto kúpiť v hotovosti alebo splácať postupne a platiť pri tom úroky?

Odpoveď je porovnanie celkových nákladov/výdajov pri alternatívnych formách financovania.

Nákupná cena, akontácia, splátky (istina + úroky), ako aj predpokladaná predajná cena jazdeného auta sú čísla, ktoré sú dané a známe. Čo však znamená a ako vypočítať „ušlý zisk“?

Ušlý zisk vyjadruje sumu (zisk), o ktorú firma prišla, keď sa rozhodla kúpiť/splácať auto namiesto toho, aby tieto peniaze zhodnotila vo svojom podnikaní.

Výšku ušlého zisku ovplyvňujú nasledovné parametre:

Čas Čím skôr (na začiatku obdobia) a čím viac peňazí firma vydá za auto, o to väčšia je strata – ušlý zisk.
Obrat kapitálu Čim kratšie trvá cyklus Cash-Zásoby-Pohľadávky-Cash, tým viac firma stratí na tom, že investuje/spláca auto.
Marža Čím väčšia je marža, ktorú firma dosahuje vo svojom podnikaní, o to väčšia je strata – ušlý zisk.

3. Prevádzka auta

Prevádzka auta zahŕňa výdaje za:

  • poistenie,
  • PHM,
  • dane a poplatky,
  • pneumatiky,
  • servisné náklady.

Ako tieto náklady na prevádzku optimalizovať a znížiť? Je možné ošetriť aj riziko nepredvídaných nákladov?

Firma má v tomto smere viacero možností.

Pri poistení auta/vozového parku si buď zabezpečí určité zľavy priamo v poisťovni, alebo využije zľavy, ktoré ponúka financujúci partner (splátková, leasingová spoločnosť).

Článok pokračuje pod reklamou

Zľavy na PHM ponúkajú buď priamo spoločnosti prevádzkujúce siete čerpacích staníc (tu však treba rátať s rôznymi formami depozitov, prípadne predplatených kariet), alebo opäť, firma má možnosť využiť zľavy, ktoré má dohodnuté financujúci partner – leasingová spoločnosť.

Dane a poplatky sú položky, ktorým sa nedá vyhnúť. Jedinou optimalizáciou je rozloženie týchto výdajov do mesačných splátok (napr. pri operatívnom leasingu). 

Ako zdaniť nepeňažný príjem súvisiaci s používaním firemného auta na súkromné účely Firemné auto na súkromné účely - poskytnutie auta zamestnancovi

Pneumatiky sú takisto nezanedbateľnou položkou z hľadiska celkových nákladov na prevádzku auta. Náklady stúpajú hlavne pri autách, ktoré sa používajú denne a za rok prejdú aj 40 000 km alebo viac. V tomto prípade má firma šancu buď dohodnúť určité množstevné zľavy, pričom bude musieť pri nákupe zaplatiť celú hodnotu pneumatiky. Prípadne opäť využije služby sprostredkovateľa, ktorý pneumatiky nakúpi za svoje veľkoobchodné ceny a hodnotu pneumatík potom firma zaplatí v splátkach.

Prečítajte si tiež

Servisné náklady sú viac-menej jasné a predvídateľné len v prvých rokoch, kým výrobca garantuje opravy vzniknuté pri výrobe. Po skončení garancie však môže dôjsť k prudkému nárastu nákladov, ktoré firma navyše bude musieť hradiť v plnej výške. Riešenie opäť ponúka operatívny leasing, v rámci ktorého firma platí servisné náklady v pravidelných mesačných splátkach. Tie pokrývajú veľký rozsah servisných zásahov. Tzn. nielen tie, ktoré vznikli poruchou vozidla, ale i tie ktoré vznikli bežným používaním, opotrebovaním auta. Spoločnosť poskytujúca operatívny leasing tak na seba preberá aj riziko nepredvídaných opráv a servisných zásahov.

Akokoľvek sa firma rozhodne pri optimalizácii spomenutých nákladov, vždy treba mať na zreteli množstevné dodávateľské zľavy, ktoré prenajímateľ svojím objemom vozových parkov dosiahol a ktoré vie preniesť na budúceho nájomcu.

Ako teda minúť za kúpu a prevádzku auta čo najmenej peňazí?

Odpoveďou je nasledujúce zhrnutie všetkých výdavkov a príjmov pri jednotlivých formách obstarania auta (Hotovosť, Úver, FLeasing, OLeasing).

Nákla- dové oblasti Príjem/ Výdaj Hotovosť Úver Fin. leasing Oper. leasing
Obstara- nie Nákup auta 100 % hodnoty auta Individu- álna zľava 0 – 30 % hodnoty auta Individuálna zľava 0 – 30 % hodnoty auta Individu- álna zľava 0 % hodnoty auta Veľko- obchodná zľava
Predaj jazdeného auta Individu-álny predaj Riziko zmeny predajnej ceny oproti plánovanej Individu- álny predaj Riziko zmeny predajnej ceny oproti plánovanej Individu- álny predaj Riziko zmeny predajnej ceny oproti plánovanej Predaj leasingovou spol. Riziko zmeny predajnej ceny na strane leasingovej spol.
Finan- covanie Akontácia x 0 – 30 % vopred 0 – 30 % vopred 0 % vopred
Splátky x Úročenie a splácanie z plnej ceny auta (po odrátaní akontácie) Úročenie a splácanie z plnej ceny auta (po odrátaní akontácie) Úročenie a splácanie iba cca 60 % z plnej ceny auta
Ušlý Zisk Približne o 15 – 20 % viac ako pri operatívnom leasingu Približne o 8 – 12 % viac ako pri operatívnom leasingu Približne o 7 – 10 % viac ako pri operatívnom leasingu Najnižší ušlý zisk
Prevádz- ka Poistenie Individu- álne sadzby Individu- álne sadzby Možnosť využiť sadzby dohodnuté leasingovou spol. Možnosť využiť nízke sadzby dohodnuté leasingovou spol.
PHM Bežné ceny alebo PHM karty po zložení depozitu Bežné ceny alebo PHM karty po zložení depozitu Bežné ceny alebo PHM karty po zložení depozitu Možnosť využiť PHM karty zadarmo so zľavou na každý liter paliva
Dane a poplatky Jednorazové úhrady podľa zákona Jednorazové úhrady podľa zákona Jednorazové úhrady podľa zákona Úhrada postupne v splátkach
Pneuma- tiky Individu- álny nákup, výmena, skladovanie Individu- álny nákup, výmena, skladovanie Individu- álny nákup, výmena, skladovanie Nákup, výmena, skladovanie za veľkoobchodné ceny leasing. spol.
Servis a údržba Servis za individuálne ceny Riziko zvýšených servisných nákladov po skončení garancie Servis za individuálne ceny Riziko zvýšených servisných nákladov po skončení garancie Servis za individuálne ceny Riziko zvýšených servisných nákladov po skončení garancie Servis za veľkoobchodné ceny leasing. spol. Riziko zvýšených servisných nákladov po skončení garancie na strane leasing. spol.

Zistili ste, že aj vám by sa oplatilo financovať firemné auto formou operatívneho alebo finančého leasingu? Využite Leaseplan a auto už viac nebudete musieť kupovať, či splácať, aby ste jazdili.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

Prihlásenie nového vozidla: podstatné informácie v kocke

Ako postupovať pri prihlásení nového auta, v čom sa líši postup, možnosti zastúpenia či dokumenty v prípade kúpy firemného vozidla a s akými poplatkami rátať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky