Tri kroky ako zvýšiť hodnotu vašej firmy

Pri rokovaniach o vstupe investora do vašej firmy je potrebné vedieť, čo môže zvýšiť hodnotu vašej firmy a umožní vám získať čo najviac peňažných prostriedkov.

Vzorce používané na výpočet hodnoty podniku sa môžu zdať na prvý pohľad náročné, avšak vďaka ich pochopeniu dokážete určiť, na ktoré aspekty sa zamerať, aby hodnota vašej firmy bola čo najvyššia. Zároveň, ak hľadáte investora, pochopíte, ktoré oblasti považuje za dôležité pri stanovení hodnoty vašej firmy a teda na ktoré oblasti by ste mali klásť dôraz pri prezentácii vášho podnikateľského nápadu.

1. krok – Zabezpečte vysoké príjmy vášho podnikania

Na hodnotu firmy priamo úmerne vplýva výška príjmov, ktorú dokáže Vaše podnikanie vyprodukovať. Je to azda najvýznamnejší ukazovateľ, ktorý spôsobí, že Vaša firma má hodnotu napr. 20 000 eur alebo 2 000 000 eur. Musíme zdôrazniť, že ide o tzv. čisté príjmy po odpočítaní výdavkov. Preto ak chcete zvyšovať hodnotu svojej firmy, mali by ste prijať opatrenia, ktoré zabezpečia nárast Vašich príjmov. V zásade existujú dve cesty, ako tomu pomôcť – prvá súvisí so zvyšovaním výnosov (tržieb) a druhá spočíva v znižovaní nákladov. Znižovanie nákladov má svoje limity a postupom času je čoraz náročnejšie. Aj preto sa skôr či neskôr nevyhnete úvahám o tom, ako zvýšiť tržby.

Pozn.: Možno si poviete, že v texte miešame hrušky s jablkami, keďže raz je reč o príjmoch, potom zase o výnosoch (tržbách). Predsa už na prvých hodinách ekonómie sa študenti učia, že príjmy a výnosy nie sú vždy to isté (rovnako je to aj s výdavkami a nákladmi). Pre účely stanovenia hodnoty podniku sa predpokladá, že všetky výnosy budú z dlhodobého hľadiska predstavovať príjmy a všetky náklady budú spojené s rovnako vysokými výdavkami. A teda čistý zisk ako rozdiel výnosov a nákladov je potom niečo také, ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Pre jeden typ nákladov toto ale neplatí – pre odpisy. Odpisy nikdy nebudú predstavovať výdavky (pretože súvisia s výdavkami, ktoré boli vynaložené v minulosti) a preto sa musia k čistému zisku pripočítať. Takže čisté príjmy sa vlastne vypočítajú ako súčet čistého zisku a odpisov. A čistý zisk spolu s odpismi sú kategórie, ktoré sa vyčísľujú pomocou výnosov (tržieb) a nákladov, čím sa pomyslený kruh uzatvára.

Vysoké tržby je možné dosiahnuť zvýšením cien (hovorí sa tomu „zvoliť vhodnú cenotvorbu“), to však musia umožňovať podmienky na trhu. Druhou možnosťou je prienik na nové trhy (napr. otvorenie novej pobočky), oslovenie nových potenciálnych zákazníkov (ak sa trebárs okrem varenia v reštaurácii rozhodnete rozvážať obedy aj do okolitých firiem), alebo uvedenie úplne nového produktu.

Ak predstavujete svoju firmu budúcemu investorovi, mali by ste sa zamerať práve na to, aký veľký je váš potenciálny trh a aké tržby na ňom budete môcť dosiahnuť. Čím presvedčivejšie dokážete investorovi načrtnúť výšku tržieb, ktoré dokáže Vaše podnikanie dosiahnuť, tým sa bude hodnota Vašej firmy v jeho očiach zvyšovať.

2. krok – Znižujte riziko

Príjmy z podnikania sa dosahujú v rôznom období. Keďže sa ale hodnota peňazí v čase mení, je potrebné pri stanovení hodnoty podniku počítať so súčasnými hodnotami príjmov (nie je napr. jedno, či dostanete 10 000 eur dnes alebo o tri roky, pretože ak ich máte k dispozícii dnes, tak ich môžete napr. vložiť do banky a o tri roky budete mať na účte už 10 927 eur – pri 3%-nej úrokovej sadzbe). Prepočet na súčasnú hodnotu sa uskutočňuje prostredníctvom tzv. miery kapitalizácie. Aj váš potenciálny investor rozlišuje, či očakávané príjmy z podnikania plánujete dosiahnuť v prvom, piatom či desiatom roku a počíta pritom s mierou kapitalizácie. V princípe ide o určitý očakávaný percentuálny výnos, ktorý by chcel investor získať. Do istej miery na jeho výšku vplývajú faktory, ktoré ovplyvniť nemôžete (napr. rizikovosť celého odvetvia, množstvo konkurentov), avšak mnohé ďalšie faktory (súvisiace s obchodným a finančným rizikom) už máte vo svojich rukách – napr. určité obchodné riziká dokážete zmierniť vďaka kvalitnému tímu, ak budete disponovať určitou konkurenčnou výhodou alebo budete mať vedúce postavenie na trhu a určovať trendy v odvetví. Opäť by malo byť Vašou primárnou snahou presvedčiť investora o Vašich kvalitách v oblastiach, na ktoré máte dosah.

Článok pokračuje pod reklamou

3. krok – Zvyšujte tempo rastu budúcich príjmov

Vo vzorci pre výpočet hodnoty podniku použitím výnosovej (podnikateľskej) metódy sa určuje tzv. tempo rastu. Ide o percentuálny odhad nárastu príjmov, ktoré podnik bude dosahovať donekonečna (platí totiž tzv. going concern princíp, ktorý je založený na predpoklade nepretržitej existencie podniku). Už toto konštatovanie naznačuje, že urobiť takýto odhad je v dnešnom dynamickom prostredí veľmi náročné. Ak však dokážete investora presvedčiť, že napr. odvetvie, v ktorom podnikáte, bude v budúcnosti dynamicky rásť a že existuje potenciál dosahovať rast príjmov, bude to mať z pohľadu investora pozitívny dopad na hodnotu Vašej firmy.

Na záver

Keď sa pozorne pozriete na uvedené tri kroky, zistíte, že majú niečo spoločné – ide v nich predovšetkým o tržby vášho podniku. V ideálnom prípade by mali byť vysoké, s ich dosiahnutím by nemalo byť spojené vysoké riziko a ešte by mali každoročne rásť. Skutočne možno povedať, že na hodnotu firmy majú tržby mimoriadne veľký vplyv. Nakoniec tržby sú práve tým ukazovateľom, v ktorom sa prelína vzťah podniku k okolitému prostrediu. Sú preto významným ukazovateľom, ktorý svedčí o tom, či je o Vaše produkty na trhu záujem a teda či má Vaša firma potenciál dosahovať zaujímavé príjmy.

Pozn. Tento článok je zameraný na novovzniknuté resp. mladé podniky (napr. start-upy), pri stanovení hodnoty väčších podnikov hrá významnú úlohu aj množstvo a hodnota majetkových zložiek (strojov, hál, pozemkov atď.), z tohto dôvodu pri stanovení hodnoty podniku znalec obyčajne siaha po inej (napr. majetkovej) metóde.

Pre zvyšovanie hodnoty firmy neexistuje čarovný recept so zaručeným výsledkom. Napriek tomu by mali podnikatelia vedieť, ktoré faktory sú pri stanovení hodnoty podniku kľúčové a sústrediť sa na ne. Odmenou im za to môže byť napríklad aj veľký záujem investorov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

Pri predaji firmy môžete prísť aj o 30 % ceny, ak sa nepripravíte

Ako sa pripraviť na predaj firmy a akých chýb by sa mal majiteľ pri rokovaniach vyvarovať? Odpovedá expert na predaj firiem Martin Borkovič zo spoločnosti ProRate.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky