Príspevky pre športovcov a športové kluby v súvislosti s koronavírusom

Praktická pomôcka pre športovcov, ktorí sa potrebujú zorientovať v príspevkoch na preklenutie korona krízy a tom, na ktoré z príspevkov majú nárok.

Túto praktickú pomôcku vytvorila pre čitateľov Podnikajte.sk expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie zo strany SPOLU - občianska demokracia, Jaroslava Lukačovičová v spolupráci s Učenou právnickou spoločnosťou.

Kedy má športovec a športový odborník nárok na príspevok

Nárok na príspevok pre športovca alebo klub závisí od jeho postavenia podľa zákona o športe. Najčastejšie ide o profesionálnych športovcov SZČO, športových odborníkov alebo športové kluby.  

Nárok na príspevok okrem postavenia športovca alebo klubu závisí aj od toho, kedy začal činnosť vykonávať a či platí odvody.

Ďalším kritériom pri posudzovaní nároku na príspevok je dôvod kvôli ktorému chce o pomoc počas korona krízy žiadať. Tým môže byť:

  1. Pokles tržieb,
  2. Strata príjmu (najmä kvôli zákazu vykonávať činnosť),
  3. Zatvorená prevádzka (v prípade, že športový klub má prevádzku).

V prehľadnej tabuľke nájdete rôzne kombinácie, ktoré môžu nastať a odpoveď na to, či v danej situácii máte alebo nemáte nárok na príspevok a ak áno, tak v rámci ktorého opatrenia môžete žiadať.

Prehľad príspevkov pre športovcov, športových odborníkov a kluby na preklenutie korona krízy 

* aplikované v prípade, ak profesionálny športovec vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a športový odborník vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka budú spĺňať definíciu zamestnanca a zároveň ak športový klub bude spĺňať definíciu zamestnávateľa v zmysle Opatrení č. 1 a č. 3 (spornou otázkou v štádiu riešenia je zahrnutie "iného pracovnoprávneho vzťahu" podľa ZoŠ do rozsahu opatrení) ** aplikované v prípade ak profesionálny športovec vykonávajúci činnosť na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a športový odborník vykonávajúci činnosť na základe Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka nebudú spĺňať definíciu zamestnanca a zároveň ak športový klub nebude spĺňať definíciu zamestnávateľa v zmysle Opatrení č. 1 a č. 3 (spornou otázkou v štádiu riešenia je zahrnutie "iného pracovnoprávneho vzťahu" podľa ZoŠ do rozsahu opatrení) *** finančný príspevok nečerpá zamestnanec, ktorý je cieľovou skupinou opatrenia č. 1 a č. 3A ale jeho zamestnávateľ za podmienok uvedených v tomto opatrení
Postavenie subjektu v športe Špecifikácia (životná situácia) Prevádzka Dôvod príspevku Nárok na príspevok Opatrenie číslo
amatérsky športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny - pokles tržieb áno 2
amatérsky športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, platí odvody SP - pokles tržieb áno 2
amatérsky športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP - strata príjmu áno 4
talentovaný športovec starší ako 18 rokov (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny - pokles tržieb áno 2
talentovaný športovec starší ako 18 rokov (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020 neplatí odvody SP - pokles tržieb áno 4
profesionálny športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny - pokles tržieb áno 2
profesionálny športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, platí odvody SP - pokles tržieb áno 2
profesionálny športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP - strata príjmu áno 4
profesionálny športovec (zamestnanec)9* zmluva o profesionálnom vykonávaní športu áno, zatvorená *** áno 1 (*)
profesionálny športovec (zamestnanec)** zmluva o profesionálnom vykonávaní športu - strata príjmu áno 5 (**)
športový odborník (zamestnanec)* zmluva podľa podľa § 49a zákona o športe áno, zatvorená *** áno 1 (*)
športový odborník (zamestnanec)** zmluva podľa podľa § 49a zákona o športe - strata príjmu áno 5 (**)
športový odborník (dohodár) dohoda mimo pracovného pomeru podľa ZP - strata príjmu áno 5
športový odborník (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny - pokles tržieb áno 2
športový odborník (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP - pokles tržieb áno 4
športový odborník (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, platí odvody SP - pokles tržieb áno 2
športový odborník (s.r.o.) spoločník a konateľ, čistý zisk za 2019 do 9600 eur - pokles tržieb áno 4
športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZP, § 142 áno, zatvorená *** áno 1
športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZoŠ, § 4 ods. 3 písm. b) áno, zatvorená *** nie -
športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZP, § 142 - *** áno 3A
športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142 - pokles tržieb áno 3B
športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZP, § 142 áno, zatvorená *** áno 1
športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZoŠ, § 4 ods. 3 písm. b) áno, zatvorená *** nie -
športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZP, § 142 - *** áno 3A
športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142 - pokles tržieb áno 3B
zamestnávateľ (SZČO) zamestnanci podľa ZP, § 142 áno, zatvorená *** áno 1
zamestnávateľ (SZČO) zamestnanci podľa ZP, § 142 - *** áno 3A
zamestnávateľ (SZČO) zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142 - pokles tržieb áno 3B
športový klub, občianske združenie bez zamestnancov - pokles tržieb - športový klub, obchodná spoločnosť viac spoločníkov
športový klub, obchodná spoločnosť viac spoločníkov bez zamestnancov - pokles tržieb nie -

Vysvetlivky k skratkám: ZP - Zákonník práce, PP - pracovnoprávny vzťah ZoŠ - zákon o športe, SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba.

Prehľad príspevkov pre športovcov a športové kluby na stiahnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


SIH antikorona kapitál pre inovatívne spoločnosti postihnuté pandémiou COVID-19

SIH v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku a podporou Ministerstva financií pripravili finančný nástroj na podporu inovatívnych spoločností. SIH zverejnila výzvu pre malé a stredné podniky.

Prvá pomoc pre zamestnávateľov má novú povinnosť: plagát na pracovisku

Na podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorých poznačila koronakríza, vznikol národný projekt „Prvá pomoc“. V akom prípade môžu o pomoc žiadať a aká nová povinnosť sa na žiadateľov vzťahuje?

SIH antikorona úvery a zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Kedy musí byť podnikateľ žiadajúci o preklenovací úver z dôvodu koronakrízy zapísaný v registri partnerov verejného sektora a ako zaistiť zápis do tohto registra.

Podpora inovatívnych spoločností od SIH: konvertibilný úver do 800 tisíc eur

Európska komisia schválila slovenskú schému financovania pre inovatívne spoločnosti postihnuté pandémiou COVID-19. Môžu získať podporu vo forme konvertibilného úveru.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky