Príspevky pre športovcov a športové kluby v súvislosti s koronavírusom

Praktická pomôcka pre športovcov, ktorí sa potrebujú zorientovať v príspevkoch na preklenutie korona krízy a tom, na ktoré z príspevkov majú nárok.

Túto praktickú pomôcku vytvorila pre čitateľov Podnikajte.sk expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie zo strany SPOLU - občianska demokracia, Jaroslava Lukačovičová v spolupráci s Učenou právnickou spoločnosťou.

Kedy má športovec a športový odborník nárok na príspevok

Nárok na príspevok pre športovca alebo klub závisí od jeho postavenia podľa zákona o športe. Najčastejšie ide o profesionálnych športovcov SZČO, športových odborníkov alebo športové kluby.  

Nárok na príspevok okrem postavenia športovca alebo klubu závisí aj od toho, kedy začal činnosť vykonávať a či platí odvody.

Ďalším kritériom pri posudzovaní nároku na príspevok je dôvod kvôli ktorému chce o pomoc počas korona krízy žiadať. Tým môže byť:

  1. Pokles tržieb,
  2. Strata príjmu (najmä kvôli zákazu vykonávať činnosť),
  3. Zatvorená prevádzka (v prípade, že športový klub má prevádzku).

V prehľadnej tabuľke nájdete rôzne kombinácie, ktoré môžu nastať a odpoveď na to, či v danej situácii máte alebo nemáte nárok na príspevok a ak áno, tak v rámci ktorého opatrenia môžete žiadať.

Prehľad príspevkov pre športovcov, športových odborníkov a kluby na preklenutie korona krízy 

* aplikované v prípade, ak profesionálny športovec vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a športový odborník vykonávajúci činnosť na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka budú spĺňať definíciu zamestnanca a zároveň ak športový klub bude spĺňať definíciu zamestnávateľa v zmysle Opatrení č. 1 a č. 3 (spornou otázkou v štádiu riešenia je zahrnutie "iného pracovnoprávneho vzťahu" podľa ZoŠ do rozsahu opatrení) ** aplikované v prípade ak profesionálny športovec vykonávajúci činnosť na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a športový odborník vykonávajúci činnosť na základe Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka nebudú spĺňať definíciu zamestnanca a zároveň ak športový klub nebude spĺňať definíciu zamestnávateľa v zmysle Opatrení č. 1 a č. 3 (spornou otázkou v štádiu riešenia je zahrnutie "iného pracovnoprávneho vzťahu" podľa ZoŠ do rozsahu opatrení) *** finančný príspevok nečerpá zamestnanec, ktorý je cieľovou skupinou opatrenia č. 1 a č. 3A ale jeho zamestnávateľ za podmienok uvedených v tomto opatrení
Postavenie subjektu v športe Špecifikácia (životná situácia) Prevádzka Dôvod príspevku Nárok na príspevok Opatrenie číslo
amatérsky športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny - pokles tržieb áno 2
amatérsky športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, platí odvody SP - pokles tržieb áno 2
amatérsky športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP - strata príjmu áno 4
talentovaný športovec starší ako 18 rokov (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny - pokles tržieb áno 2
talentovaný športovec starší ako 18 rokov (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020 neplatí odvody SP - pokles tržieb áno 4
profesionálny športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny - pokles tržieb áno 2
profesionálny športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, platí odvody SP - pokles tržieb áno 2
profesionálny športovec (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP - strata príjmu áno 4
profesionálny športovec (zamestnanec)9* zmluva o profesionálnom vykonávaní športu áno, zatvorená *** áno 1 (*)
profesionálny športovec (zamestnanec)** zmluva o profesionálnom vykonávaní športu - strata príjmu áno 5 (**)
športový odborník (zamestnanec)* zmluva podľa podľa § 49a zákona o športe áno, zatvorená *** áno 1 (*)
športový odborník (zamestnanec)** zmluva podľa podľa § 49a zákona o športe - strata príjmu áno 5 (**)
športový odborník (dohodár) dohoda mimo pracovného pomeru podľa ZP - strata príjmu áno 5
športový odborník (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, odvodové prázdniny - pokles tržieb áno 2
športový odborník (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, neplatí odvody SP - pokles tržieb áno 4
športový odborník (SZČO) začal prevádzkovať činnosť najneskôr k 1.2.2020, platí odvody SP - pokles tržieb áno 2
športový odborník (s.r.o.) spoločník a konateľ, čistý zisk za 2019 do 9600 eur - pokles tržieb áno 4
športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZP, § 142 áno, zatvorená *** áno 1
športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZoŠ, § 4 ods. 3 písm. b) áno, zatvorená *** nie -
športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZP, § 142 - *** áno 3A
športový klub, organizácia občianske združenie zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142 - pokles tržieb áno 3B
športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZP, § 142 áno, zatvorená *** áno 1
športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZoŠ, § 4 ods. 3 písm. b) áno, zatvorená *** nie -
športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZP, § 142 - *** áno 3A
športový klub, organizácia obchodná spoločnosť zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142 - pokles tržieb áno 3B
zamestnávateľ (SZČO) zamestnanci podľa ZP, § 142 áno, zatvorená *** áno 1
zamestnávateľ (SZČO) zamestnanci podľa ZP, § 142 - *** áno 3A
zamestnávateľ (SZČO) zamestnanci podľa ZP, menej ako 50% času § 142 - pokles tržieb áno 3B
športový klub, občianske združenie bez zamestnancov - pokles tržieb - športový klub, obchodná spoločnosť viac spoločníkov
športový klub, obchodná spoločnosť viac spoločníkov bez zamestnancov - pokles tržieb nie -

Vysvetlivky k skratkám: ZP - Zákonník práce, PP - pracovnoprávny vzťah ZoŠ - zákon o športe, SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba.

Prehľad príspevkov pre športovcov a športové kluby na stiahnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky