Čo je to crowdfunding a ako funguje

Crowdfunding je na Slovensku stále iba v plienkach, no financovanie štartu podnikania formou crowdfundingu je vo svete pre mnohé projekty populárnou alternatívou.

Kým v našich končinách je crowdfunding stále relatívne neznámym pojmom a veľmi málo zvažovanou alternatívou, za hranicami Slovenska je dnes populárnejší ako kedykoľvek predtým. Fenomén crowdfundingového financovania sa na plné obrátky začal rozvíjať v poslednom desaťročí, a to najmä vďaka všadeprítomnému internetu. V máji 2013 existovalo po celom svete viac ako 800 crowdfundingových platforiem a predpokladá sa, že v roku 2017 počet aktívnych crowdfundingových platforiem presiahne hranicu 2000. Vďaka crowdfundingu sa môžu podnikatelia vyhnúť financovaniu svojich inovatívnych nápadov angel investormi, či venture fondami a namiesto toho môžu predstaviť svoje nápady priamo zákazníkom. Ak zaujmú, majú šancu získať kapitál na spustenie nových projektov. Crowdfundingové platformy ako Kickstarter či Indiegogo, na ktorých si autori vytvoria webové stránky svojich projektov, sú zdrojom informácií, fotiek a promo videí projektu. Inou možnosťou je spustenie zbierky na vlastnej webovej stránke, ako to spravili neslávne slávny slovenský projekt Goldee. V nasledujúcich bodoch si povieme ako financovanie projektu pomocou crowdfundingu funguje.

Crowdfunding možno využiť nielen pri financovaní podnikateľských projektov

Financovanie formou crowdfundingu obmedzuje len ľudská kreativita. Dá sa využiť na fincovanie inovatívnych podnikateľských nápadov, či nových produktov hudobných kapiel, ale tiež na financovanie projektov neziskových organizácií. A to nie je všetko. Jeden z najznámejších príkladov crowdfundingu je prezidentská kampaň bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu. V roku 2008 potvrdil, že takýto druh financovania je využiteľný aj v politických kruhoch. Od svojich „fanúšikov“ dokázal vyzbierať finančné prostriedky vo výške neuveriteľných 750 miliónov USD.

Aká je podstata fungovania crowdfundingu

Crowdfunding využíva webové technológie a online platobné systémy, aby sa zjednodušili transakcie medzi tvorcami a investormi. S pomocou crowdfundingu sa dá zafinancovať takmer každý projekt, ktorý vie zaujať a presvedčiť zákazníka (podporovateľa) o svojej perspektívnej budúcnosti; od technológií, kníh, hudby, športu až po charitatívnu činnosť. Jednotlivé crowdfundingové platformy sa odlišujú najmä podľa toho, na aký typ kampaní sa špecializujú. Americký crowdundingový portál Kickstarter ponúka ľuďom možnosť prezentovať svoje kreatívne projekty, crowdfundingová platforma Sellaband sa špecializuje na podporu hudby a Crowdrise je platforma, ktorá umožňuje prispieť na dobročinné projekty.

Kľúčové subjekty, ktoré pôsobia v rámci crowdfundingu:

  • Podnikatelia/Autori (angl. Enterpreneurs) – skupina, ktorá sa podieľa na vzniku konkrétneho projektu.
  • Investori/Prispievatelia (angl. Backers) – ľudia, ktorí sa rozhodli vložiť svoje peňažné prostriedky do realizácie konkrétneho projektu. Výšku príspevku si investor volí sám na základe ponuky pre jednotlivé projekty. Môže ísť o 5 € ale aj 10 000 €. Protihodnotou tohto príspevku môže byť jednoduché poďakovanie, tričko, vstupenka na koncert alebo konkrétny výrobok, ktorý bude vďaka kampani uvedený na trh. Závisí to od konkrétneho modelu crowdfundingu.

Aké sú motivácie financovania formou crowdfundingu?

Dôvody, prečo sa ľudia rozhodnú do crowdfundingu zapojiť, môžu byť rôznorodé. Od filantropie až po podporu inovatívnych projektov.

Motivácia z pohľadu backerov: existuje mnoho príčin, pre ktoré sa ľudia rozhodnú prispievať na projekty, ktoré majú možnosť spoznať len prostredníctvom internetu. Okrem určitej protihodnoty vo forme podielu na zisku, predpredaja a pod., môže ísť aj o nehmotné odmeny, ako napr. možnosť zaradiť sa ku priekopníkom nových technológií a spoločností či pomôcť rodine, priateľom, známym. Ľudia často neinvestujú priamo do projektov, ale do ľudí, ktorí ich vymysleli, aby podporili ľudskú kreativitu a pomohli iným splniť si sen.

Motivácia z pohľadu autorov projektov je okrem získania finančných prostriedkov taká, že crowdfunding poskytuje aj mnoho ďalších vedľajších výhod . Pre autora projektu sa stáva priamou spojnicou medzi ním a spotrebiteľom. Je prvým krokom k marketingu, lojalite spotrebiteľa a emocionálneho naviazania na produkt. A to najhlavnejšie, autor získava spätnú väzbu.

Plusy aj mínusy crowfundingu

Čo je možné prostredníctvom crowdfundingu získať? Okrem vyššie spomenutých sa dá povedať, že v porovnaní s bankovými pôžičkami ho možno využívať opakovane, teda aj v prípade neúspechu. Človek sa poučí a môže to skúsiť znovu s vylepšeným projektom, resp. kampaňou bez akýchkoľvek dlžôb. Tvorcovia si zároveň zachovávajú plnú kontrolu nad svojím projektom v porovnaní s tradičnými metódami, kedy je projekt pod kontrolou investora.

Pozitíva crowdfundingu sme už povedali, a čo negatíva?

  • Plánovanie úspešnej crowdfundingovej kampane si v porovnaní s tradičným prezentovaním produktu vyžaduje trochu iný spôsob prípravy. V tomto prípade autor komunikuje priamo s konečným spotrebiteľom. Mal by teda disponovať istým objemom skúseností v oblasti spotrebiteľského marketingu, sociálnych sietí a atď. Kampaň je časovo náročná a od autora si vyžaduje neustálu pohotovosť. Ten musí počítať s tým, že obetuje veľké množstvo svojho času príprave, zdokonaľovaniu a dohliadaniu na správny chod kampane.
  • Nie každý projekt dosiahne svoj cieľ a preto treba byť realista a pripraviť sa aj na možnosť, že projekt skončí neúspešne.
Článok pokračuje pod reklamou

Štyri podoby crowdfundingu

Crowdfunding ponúka štvorlístok možností:

  1. model založený na darovaní,
  2. model založený na odmeňovaní,
  3. model založený na mikropôžičkách a
  4. model založený na investíciách. 

Crowdfundingové financovanie založené na darovaní

Tento model je zameraný na ľudí, ktorí majú záujem vyzbierať finančné prostriedky, so zámerom pomôcť dobrej veci a nie z dôvodu budúceho zisku, alebo určitej formy odmeny. Primárne je určený na podporu charít, alebo na pomoc ľuďom, ktorí chcú vyzbierať finančné prostriedky na sociálne/charitatívne projekty, zhromaždiť online komunitu a ponúknuť jej možnosť darovať projektu svoje peniaze. Jedna z najznámejších platforiem, ktorá sa orientuje na podporu takýchto projektov, je americký Crowdrise, ktorého spoluzakladateľom je herec Edward Norton.

Crowdfundingový model založený na odmeňovaní a model založený na predpredaji

Systém založený na odmeňovaní a predpredaji posúva darcovstvo na vyššiu úroveň a je pravdepodobne najznámejším a najrozšírenejším crowdfundingovým modelom. Tieto dva modely sú si veľmi podobné a na mnohých platformách sa často prelínajú. V prvom prípade je backerom ponúknuté niečo na oplátku za ich finančný príspevok, napr. kľúčenka, tričko alebo poďakovanie. Ak investor prispeje na projekt, ktorý je založený na predpredaji, dostane produkt, ktorý autor projektu vyrába. Napr. v hudobnom biznise môže ísť o nový album, alebo právo na kúpu albumu s nižšou cenou. Na takomto princípe fungujú platformy ako Indiegogo a Kickstarter.

Crowdfundingové financovanie založené na mikropôžičkách

Tento model je veľmi podobný akémukoľvek scenáru, v ktorom jednotlivci poskytnú peniaze na zrealizovanie projektu s víziou budúcej odplaty. Crowdfunding sa popularite teší najviac v krajinách, kde sú so získaním bankového úveru ťažkosti.

Investori dostanú dlhový nástroj s fixnou úrokovou sadzbou, ktorý zabezpečí návratnosť istiny podľa presného harmonogramu. Tento model využíva napr. medzinárodná platforma Lending club, založená v USA.

Crowdfundingový model založený na investícii (crowinvesting)

Posledný model crowdfundingu je založený na investícii. V praxi sa často označuje aj ako crowdinvesting a znamená, že backer si vyberie projekt na základe jeho možného budúceho profitu a na oplátku za jeho finančnú podporu sa napr. stane akcionárom/spoločníkom tejto firmy. Táto forma crowdfundingu je často označovaná za najpomalšie rozvíjajúci sa model, za čo môžu mnohé regulačné obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na takýto typ aktivít. Medzi najvyhľadávanejšie platformy tohto typu sa radia CrowdCube z Veľkej Británie, americký Fundable a platforma Companisto, založená v Berlíne.

Modely financovania crowdfundingu

Existujú dve základné metódy vyplácania finančných prostriedkov autorom projektov:

  1. „Všetko alebo nič“ (angl. All or nothing) a
  2. „Nechaj si všetko“ (angl. Keep it all).

V oboch prípadoch si autor určuje presnú sumu, ktorú by chcel dosiahnuť a dĺžku trvania kampane, počas ktorej môžu ostatné subjekty prispievať na daný projekt. V prípade modelu „Všetko alebo nič“ musí autor počas vopred určenej doby dosiahnuť svoj cieľ. Ak sa mu to nepodarí, tak nezíska nič a prostriedky sa vrátia naspäť prispievateľom. Takýto model využíva napr. Kickstarter alebo Ulule.

Model „Nechaj si všetko“ pracuje na princípe, kde autor nie je povinný stanoviť si finančný cieľ. Všetko závisí od pravidiel konkrétnych platforiem. Autor zbiera prostriedky až do momentu ukončenia kampane, kedy je mu vyplatené celkové množstvo vyzbieraných financií. Platformy, ktoré využívajú výhradne tento model sú napr. RocketHub a Fundable.

Aké sú poplatky za využívanie crowdfundigových platforiem

Mnoho platforiem si za uverejnenie projektu nič neúčtuje, vo väčšine prípadov prichádzajú poplatky až po uzavretí kampane. Napr. Kickstarter si účtuje 5 % z reálne vyzbieranej sumy. V prípade RocketHub si platforma účtuje odlišnú výšku poplatku pri dosiahnutí a nedosiahnutí cieľa. Pri dosiahnutí cieľa inkasuje platforma 4 % z vyzbieranej sumy a v opačnom prípade sa poplatok zvyšuje na 8 %. Takýmto spôsobom sa snažia eliminovať podvodníkov a ovplyvniť reálne vytyčovanie cieľa. Konečná suma je ešte aj ochudobnená o poplatky tretím stranám, ako napr. poplatky, ktoré si účtujú banky za sprostredkovanie platieb.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky