Crowdsourcing? Crowdfunding? Alebo crowdinvesting? Poznáte rozdiel?

Tri pojmy, ktoré vyzerajú na prvý pohľad rovnako, no predsa len sa líšia. Matematicky (ne)zjednodušene: tretí pojem je podmnožinou druhého a druhý je podmnožinou toho prvého.

Crowdsourcing

Crowdsourcing je proces, v ktorom sa angažuje dav ľudí za účelom dosiahnutia rovnakého cieľa napr. pri riešení problémov. Slovo vzniklo spojením slov „crowd“ (dav) a „outsourcing“ (využívanie zdrojov). Zmyslom tohto procesu je rozdeliť prácu medzi dav pracovníkov, ktorí sa vyznajú v rôznych oblastiach. Medzi najväčšie výhody crowdsourcingu patria relatívne nízke náklady a kvalita výsledkov, nakoľko sa do riešenia zapája viacero ľudí. Výsledky sú v porovnaní s tradičnými metódami riešenia problémov k dispozícii oveľa rýchlejšie.

Crowdsourcing je využiteľný vo viacerých odvetviach, či už je to IT, marketing alebo vzdelávanie. Vďaka neustále rastúcej prepojenosti medzi ľuďmi je v súčasnosti pre jednotlivcov oveľa jednoduchšie prispievať na projekt či už svojimi nápadmi, časom, skúsenosťami alebo financiami. Ako príklad môže slúžiť encyklopédia Wikipedia, ktorá umožňuje verejnosti tvoriť jej obsah. Dnes je považovaná za najrozsiahlejšiu encyklopédiu na svete, aj keď nie vždy s korektnými informáciami.

Existuje päť hlavných kategórií crowdsourcingu:

  • Crowdcontests v praxi znamená, že firma zverejní úlohu a jednotlivci dávajú rôzne návrhy na jej riešenie, avšak na konci si zadávateľ vyberie len jedného, ktorému neskôr aj zaplatí.
  • Druhou kategóriu sú macrotasks, pri ktorých si jednotlivci alebo firmy najímajú ľudí s konkrétnymi zručnosťami. Komunikácia prebieha výlučne prostredníctvom internetu a riešiteľ je platený za každú vyriešenú úlohu.
  • Opakom macrotasks sú microtasks, ktoré sa zameriavajú na riešenie ťažkých a komplikovaných úloh. Úlohy sú rozdelené na viacero menších jednotiek zverejnených na internete. Vďaka tomuto spôsobu sú výsledky viditeľné niekedy už aj do niekoľkých minút.
  • Ďalšou kategóriou sú self-oganised crowds, teda tzv. samo-organizované davy. Na internete sa zverejní úloha, naverbuje sa dav riešiteľov, tí sa sami rozdelia do skupín a medzi sebou súťažia o najlepšie riešenie.
  • Najznámejšou podmnožinou crowdsourcingu je crowdfunding o ktorom si bližšie povieme nižšie.

Crowdfunding

Crowdfunding možno chápať ako určitú podmnožinu crowdsourcingu. Ide o proces financovania projektu alebo start-upu prostredníctvom financií od veľkého množstva jednotlivcov. Prevádzkuje sa takmer výlučne prostredníctvom internetu. To, čo dostane backer na oplátku za svoj príspevok, záleží od konkrétneho modelu crowdfundingu. Napr. model založený na darovaní je zameraný na ľudí, ktorí chcú prispieť na projekt so zámerom pomôcť dobrej veci, a nie z dôvodu budúceho zisku alebo akejkoľvek odmeny. Tento model je určený na podporu charít, alebo na pomoc ľuďom, ktorí chcú vyzbierať finančné prostriedky na sociálne alebo charitatívne účely. Známou platformou zaoberajúcou sa darcovstvom je americký Crowdrise.

Na mnohých platformách sa model založený na odmenách často prelína s modelom, ktorý je založený na predpredaji. V tomto prípade je backerovi ponúknutá určitá protihodnota za jeho príspevok, no nie je to podiel na zisku ani percento z budúcich tržieb. Spravidla to znamená niečo malé, ako napr. tričko, odznak alebo „len“ poďakovanie. Na tomto princípe fungujú najznámejšie platformy na trhu, Kickstarter a Indiegogo.

Model založený na mikropôžičkách je podobný akejkoľvek koncepcii, v ktorej ľudia poskytujú financie na zrealizovanie projektu s víziou budúcej odplaty. V tomto prípade odplata predstavuje istinu spolu s úrokom, ktorý autor neskôr splatí. Výhodou je pomerne rýchle získanie peňazí a nižší úrok, oproti úverom z bánk. Platforma, ktorá sa venuje takémuto druhu crowdfundingu je napr. platforma Lending Club. Posledným modelom je crowdinvesting.

Crowdinvesting

Crowdinvesting je crowdfunding založený na investíciách. V praxi to znamená, jednotlivci investujú do start-upov a na oplátku je im ponúknutý podiel v spoločnosti. Investori sa stanú akcionármi a profitujú buď z budúcich ziskov start-upu alebo z možnosti predaja start-upu väčšiemu investorovi. Funguje to teda podobne ako obchodovanie s akciami. Na rozdiel od ostatných foriem crowdfundingu sa v tomto prípade vyžaduje schopný a podrobný biznis plán. Pred tým, než sa crowdinvesting začal používať, jednotlivci neboli schopní investovať do start-upov. Tento typ crowdfundingu je veľakrát označovaný ako najpomalšie rozvíjajúci sa model, za čo môžu rôzne regulačné obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na takýto typ aktivít. Medzi najvyhľadávanejšie platformy tohto typu sa radia Companisto, založená v Berlíne, CrowdCube z Veľkej Británie a americký Fundable.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky