Skĺbenie vlastného návrhu softvéru a hardvéru - Software Industry, s.r.o.

Slovenská technická univerzita v Bratislave zastrešuje už takmer štyri roky projekt Univerzitného technologického inkubátora. Začínajúci podnikatelia majú vďaka nemu jedinečnú príležitosť začať so svojimi aktivitami za výhodných podmienok. V súčasnej dobe sa pomocou tohto projektu začala rozvíjať firma Software Industry, s.r.o.

Firma Software Industry sídli v UTI STU od 1.októbra 2006. Je to vývojovo orientovaná spoločnosť. Navrhuje, vyvíja a implementuje softvér a zariadenia tam, kde sa nemôžu uplatniť štandardné iešenia. Podľa slov jej zakladateľov Juraja Tomlaina ml. a Stana Ravasa je to spoločnosť, ktorá sa zameriava na ucelené riešenia využívajúc informačno-komunikačné technológie, ktoré vstupujú do projektov.

S ohľadom na svoju špecifickosť a odlišnosť od štandardu tieto riešenia nie sú zaujímavé pre veľkých hráčov na trhu. Firma sa špecializuje na tú časť trhu, kam je nutné ponúknuť riešenia „šité na mieru“ pre konkrétne zariadenie, objekt alebo technológiu. „V našich riešeniach ponúkame skĺbenie softvéru i hardvéru, ktorý si sami navrhneme. Projekt riešime ucelene od myšlienky, cez prototyp, až po jeho realizáciu a nasadenie. Našim cieľom nie je vytvoriť štandardné produkty. V tejto oblasti je už trh saturovaný“, konštatuje J. Tomlain ml., prokurista spoločnosti. Zároveň dodáva: „Vyhľadávame veci, ktoré si vyžadujú individuálny prístup, čoho si je zákazník vedomý.“

Článok pokračuje pod reklamou

Software Industry sú skúseným tvorcom a dodávateľom špeciálneho monitorovacieho a riadiaceho programového vybavenia. Poskytuje riešenia pre automatizáciu priemyselných procesov, pre vzdialený zber dát, pre dohľadové a kamerové systémy, pre infraštruktúru inteligentných budov, pre vývoj a výrobu elektronických zariadení. „Naše podnikanie nemá presný začiatok. Prišlo akosi automaticky. Stretli sme sa ako desaťročné deti na osemročnom gymnáziu. Sedeli sme v jednej lavici a rástli spolu. Okrem iného nás spájali spoločné záľuby – počítače, programovanie, elektrotechnika. Z nich sa postupne vyvinulo naše podnikanie“.

Tak ako veľa úspešných firiem z „garáže“, začali aj spoločníci Software Industry ako podnikaví chlapci priamo doma. Ešte za študentských čias vedeli zužitkovať to, čo sa naučili v škole a vhodne to skombinovať s vlastnými nápadmi. Inovačný potenciál ich priviedol až ku skutočnému podnikaniu. „Podnikáme spolu od roku 2001. Najprv to boli jednorazové a nárazové akcie. Postupne sa však začali zákazky nabaľovať. Uvedomili sme si, že by sme mohli vytvoriť spoločnú firmu“, hovorí J. Tomlain.

V roku 2005 vznikla Software Industry a neskôr vstúpila do inkubátora. „Rozhodnutie vstúpiť do UTI STU bolo len otázkou času. Už pri našom vzniku som mal kdesi v hlave uloženú informáciu o inkubátore STU a jeho službách. Museli sme riešiť otázku priestorov a zrazu som si spomenul....“, hovorí J. Tomlain. „Uvedomovali sme si, že by sme potrebovali priestor na stretávanie, diskutovanie, priestor pre našich spolupracovníkov“, dopĺňa S. Ravas.

Mladí podnikatelia začali s jednou miestnosťou, teraz majú tri. Zamestnávajú 7 ďalších pracovníkov. Oceňujú rôzne školenia a poradenstvo, ktoré ako inkubovaná firma môžu využívať zo strany UTI. „My sme len technici. Pri našom vstupe do inkubátora sme boli už čiastočne zabehnutí, ale veľa sme nevedeli napríklad o marketingu alebo práve“, konštatuje J. Tomlain.

Software Industry, s.r.o. poskytuje systémy pre dopravné podniky i bytové družstvá...

Riadenie, monitorovanie na diaľku, zbieranie údajov a automatizovanie, ktoré sa nedá riešiť štandardným spôsobom, je pre Software Industry výzvou. Či už ide o úsporu energie vo výrobných halách regulovaním výšky jasu osvetlenia, o automatickú reguláciu svetla, kúrenia, klimatizácie na základe vonkajších podmienok (teploty, polohy slnka, osvetlenia) alebo o dohľadový systém tam, kde nie je komunikačná infraštruktúra, vždy sú to riešenia „šité na mieru.“ Možno ich nájsť nielen v oblasti priemyslu, v dopravnom či v bytovom podniku, ale aj v domácnostiach. Tieto riešenia zvyšujú komfort konečného užívateľa. Predstavte si, že zasvieti slnko na vaše okno. Systém vyhodnotí teplotu, stiahne žalúzie, vypne kúrenie, prípadne zapne klimatizáciu, svetlo... tak, aby sa zachovali vami preddefinované požiadavky. Je to komfortné, a zároveň je to cesta k úspore energie. Napríklad aj systémy pre dopravné podniky sú schopné zbierať aktuálne informácie z jednotlivých vozidiel o ich polohe, stave paliva, rýchlosti, informácie o ich technickom stave, ktoré sa využijú nielen pri údržbe, ale aj pre cestujúceho (napr. ako dynamické informačné tabule o skutočných príchodoch spojov). Ďalším príkladom je vzdialený zber dát - odpočítanie energií z elektromerov, vodomerov, meračov tepla. Namiesto fyzického zberu a návštev pracovníkov, sa môžu vysielať údaje automaticky.

"Prácu a ďalšie zodpovednosti vo firme máme rozdelené. Jeden z nás inklinuje k obchodu a elektronike, druhý je odborníkom vo vývoji softvéru. Je nám jasné, že úspešná referencia predáva. Najväčšou pochvalou pre nás je odporúčanie spokojných klientov, s čím prichádza často ďalšia nová objednávka. Po trojročnom pôsobení v UTI uvažujeme o nových trhoch. Už rok pociťujeme, že Slovensko je nám primalé. Zaujímavá je pre nás nielen západná Európa, v ktorej sme získali prvé skúsenosti (Francúzsko, Nemecko), ale najmä východná Európa, odkiaľ máme pozitívnu odozvu. To je naša ambícia do budúcna", konštatujú obaja mladí a úspešní podnikatelia.

Zdroj: Časopis Transfer marec/2010

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Generačná výmena môže biznis posunúť vpred: príkladom je prešovská textilná firma

Zakladateľ OZEX Control System zveril firmu deťom, výsledkom je rozšírenie výroby a nová značka oblečenia. Čomu vďačia za hladký priebeh nástupníctva a prečo kladú dôraz na firemnú kultúru?

Za vznikom cukrárne DELIGHTILLI stojí diagnóza zakladateľky i láska k pečeniu

Našla dieru na trhu a založila bezlepkovú cukráreň, hoci polovicu zákazníkov tvoria ľudia bez alergií. Ako sa na úspechu firmy podieľa tím Petry Illeovej a čím v čase zdražovania potešila zákazníkov?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?

Cukráreň Floril: súdržnosť rodiny sa odráža v ich fungovaní aj zákuskoch

Z pivnice do vlastných prevádzok, kaviarní či hotelov. Ako funguje 80-členný kolektív, ktorého štvrtinu tvoria príbuzní zakladateľov a čo by im uľahčilo podnikanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky