Ambasádorka podnikateliek Slovenska pre Trnavský kraj - Ľudmila HURAJOVÁ

V rámci projektu Európskej komisie Podpora podnikania žien na Slovensku získalo v minulom roku deväť úspešných slovenských podnikateliek titul „ambasádorka podnikateliek Slovenska“. Ich úlohou je propagovať podnikanie žien, motivovať a inšpirovať všetky z vás, ktoré uvažujete o tom, že si založíte vlastný podnik, rady by ste sa stali nezávislými a samostatnými, alebo prehodnocujete svoje doterajšie profesijné smerovanie. Máme tú česť, každý mesiac Vás zoznámiť s jednou z nich - ambasádorka podnikateliek Slovenska pre Trnavský kraj - Ľudmila HURAJOVÁ.

Vzdelávacie a poradenské centrum CLIP CENTRUM založila pani Hurajová vo forme živnosti. Začala s jazykovým vzdelávaním detí v rannom veku, čo postupne prerástlo do rôznych vzdelávacích programov pre všetky vekové kategórie. S programom zahraničných vydavateľstiev vzdeláva deti v materských školách v Trnave a okolí, ako aj v Bratislave. Jazykové a nejazykové tréningy pre korporátnu klientelu pripravuje na mieru podľa požiadaviek klientov. Ako bonu zabezpečuje pre svojich klientov predaj cudzojazyčnej literatúry a štúdium v zahraničí.


V roku 2006 otvorila pre zákazníkov dom CLIP CENTRA. V roku 2008 CLIP CENTRUM už ako s.r.o. zriaďuje prvé bilingválne detské zariadenie pre deti od 1,5 roka v Trnave , ktoré je v súčasnosti prevádzkované neziskovou organizáciou SMILE. Detské zariadenie SMILE čaká na registráciu do siete škôl Ministerstva školstva SR. V septembri 2009 prebralo CLIP CENTRUM, s.r.o. komplexné aktivity v oblasti vzdelávania firemnej klientely a predaja cudzojazyčnej literatúry.

Aká je Ľudka a jej názory na podnikanie? Ako začínala a čo musela prekonať? Všetko nájdete v odpovediach, ktoré nám poskytla na naše zvedavé otázky.

Článok pokračuje pod reklamou


V čom podnikáte?

Od roku 2001 podnikám v oblasti vzdelávania. Začínala som ako živnostníčka s jazykovými programami pre deti v rannom veku. Po deviatich rokoch podnikania riadim dve firmy v oblasti vzdelávania. Pôsobia na lokálnom trhu Trnavy a okolia, i keď jedna zo služieb nášho portfólia – predaj cudzojazyčnej literatúry - rozširuje tieto pomyselné hranice na celé Slovensko.


Prečo ste začali podnikať?

Na túto otázku sa mi žiada odpovedať „lebo“. Na rolu podnikateľky som sa nepripravovala, jednoducho to život priniesol a mne sa podnikanie „stalo“. Od útleho veku som samostatná, ctižiadostivá, dynamická a zodpovedná. Každú prácu, za ktorou je moje meno, robím profesionálne so zreteľom na klienta (osobu), pre ktorého je výsledok mojej práce určený. Tak to bolo aj v dobách, keď som ešte nepodnikala.

Aké problémy ste museli na začiatku prekonať?

K podnikaniu potrebujete nápad, odvahu, výdrž a prostriedky (samozrejme najmä tie finančné). V roku 2001 som riešila klasickú úlohu podnikateľky – začiatočníčky, ako zabezpečiť potrebné financie na rozbeh. Prvé materiálne vybavenie mojej firmy CLIP CENTRUM som odfinancovala za pomoci mladomanželskej pôžičky. Okrem tejto úlohy som v tom období musela zvládnuť chod domácnosti s troma malými deťmi (synovia v tom čase mali šesť, tri a dva roky ). Oporou mi bol môj manžel.


Čo si najviac ceníte na Vašom podnikateľskom úspechu?

Je toho viac, čo si cením. V prvom rade to, že firma CLIP CENTRUM je stále na trhu. V roku 2006 sa mi podarilo dokončiť našu vlastnú budovu a klientom dať pridanú hodnotu k vzdelávacím programom v podobe nových príjemných priestorov. Ďalším úspechom je narodenie druhej firmy SMILE v roku 2009 a úspešné rozbehnutie projektu prvého bilingválneho zariadenia pre deti od 1,5 roka v Trnave. Vážim si mojich spolupracovníkov, že mi dôverujú a napĺňajú moje vízie. V neposlednom rade si cením, že sme moje podnikanie ustáli ako rodina (chlapci majú v tomto roku už pätnásť, dvanásť a jedenásť) a manžel ma aj naďalej podporuje.


V čom má, podľa Vás, vlastné podnikanie výhodu oproti klasickému zamestnaniu?

V podnikaní som našla priestor na sebarealizáciu, na uskutočňovanie mojich nápadov, myšlienok. Rada robím veci trochu inak ako sú zaužívané, nemám rada stereotyp, potrebujem zmenu ako životnú drogu – a to mi svet podnikania zabezpečuje. Na druhej strane, v podnikaním sa treba pripraviť na možný veľký úspech, ako aj pád a prijať osobnú zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svojich zamestnancov a rodinných príslušníkov, ktorých Vaše podnikanie ovplyvňuje.


Odkiaľ čerpáte energiu na zdolávanie nových výziev, ktoré sa spájajú s rozvojom Vášho podniku?

Zmena je moja „droga“. Nedokážem dlho zostať v stojatých vodách. Samozrejme, že akákoľvek zmena, ktorú realizujem, má svoj význam a mení sa kvalita, či už môjho osobného alebo profesijného života. Tak ako v partnerskom vzťahu sme odkázaní na budovanie a upevňovanie vzájomného vzťahu, tak je to aj s budovaním a upevňovaním vzťahu s klientom, pokiaľ ste bežcom na dlhé trate. Energiu na budovanie a upevňovanie vzťahov ja osobne získavam práve od ľudí, s ktorými daný vzťah mám.


Ako zvládate zosúladiť Váš súkromný život (rodinu) s kariérou podnikateľky?

Tvrdím, že moje firmy sú mojimi ďalšími deťmi a myslím, že to tak vnímajú aj ostatní rodinní príslušníci, ktorí žijú s mojimi firmami. Myslím si, že podnikanie vytvára priestor na vlastné využívanie a organizovanie si času, ale zároveň aj berie veľa súkromného času. Čo sa mi osvedčilo, je aktívne zapájanie členov rodiny do chodu firmy, samozrejmosťou sú veku primerané úlohy. S mojím najstarším synom som vyberala prvé logo CLIP CENTRa. Vo svojich pätnástich rokoch vie výborne odhadnúť ľudí a ich pracovný potenciál. Druhý syn je talentovaný v kreslení – sám mi robil farebné a grafické návrhy pri zmene loga CLIP CENTRA. Najmladší syn miluje malé deti a rád sa s nimi hrá v mojom zariadení SMILE. Všetci traja synovia študujú jazyky v mojich firmách, a tak mám spätnú väzbu od nich, ako od klientov. Manžel so mnou úzko spolupracoval pri budovaní budovy CLIP CENTRA. Je veľký detailista a môj najväčší kritik. Každý môj nápad na zmenu konzultujem s ním a viem, že všetko, čo ho presvedčí ako prvého potenciálneho klienta, je zárukou úspechu. V porovnaní so mnou je veľmi konzervatívny, a tak musím vynaložiť občas veľké úsilie, aby som čelila všetkým jeho argumentom. Je to užitočný tréning.

Na čo ste najviac hrdá vo svojom živote?

Na seba, na synov a manžela, na CLIP CENTRUM a SMILE.


Čo by si mala žena, ktorá uvažuje nad podnikaním, najskôr uvedomiť? Aké by mala mať očakávania?

Každý človek, každá žena má vlastnú cestu života v súkromí aj v kariére. Každú z nás niečo iné poháňa a mobilizuje. Každá sme jedinečná. Na začiatku akéhokoľvek podnikania by mali byť jasné odpovede na základné otázky:
Čo viem ponúknuť? Komu to viem ponúknuť? Kde to viem realizovať? Za čo to viem realizovať a ako začnem? Podľa mňa je aj dôležité vnútorne sa nastaviť na to, prečo podnikám – určiť si svoju cestu (filozofiu).


Prečo ste sa rozhodli zapojiť do projektu Podpora podnikania žien na Slovensku?

Do projektu som sa prihlásila, aby som ukázala ženám na mojom príbehu, že podnikať môže každá žena s odvahou, odhodlaním, aj žena – matka. Že podnikanie nie je len o milionároch a nadnárodných korporáciách, ale o každodennej práci, ideách a šikovnosti obyčajných ľudí. Osobne mi na Slovensku chýba ženský pohľad v spoločenskom, podnikateľskom, ale najmä politickom živote. Verím, že projekt Podpora podnikania žien na Slovensku prispeje ku kvalitatívnej zmene v týchto oblastiach života v našej spoločnosti.


V čom tkvie recept na to, aby žena bola nezávislá, úspešná a spokojná?

Recept na úspech, nezávislosť a spokojnosť podľa mňa neexistuje. Všetko je vo vnútri každej ženy. Osobne si myslím, že každý je na niečom alebo niekom závislý. Úspech je vecou pohľadu a osobného nastavenia. Spokojnosť v zmysle „tak a teraz mám všetko, čo som chcela“ je prvým klincom do rakvy. Čo je potrebné cítiť, je vnútorná spokojnosť s tým, čo robíme a čo sme dokázali.


Keby ste sa mali opätovne rozhodnúť, či začnete podnikať, urobili by ste tak znovu?

Som „odsúdená na podnikanie“. Som žena s tromi deťmi v znamení Barana narodená v roku Svine, kto by ma zamestnal? Ja.

Vizitka spoločnosti:

CLIP CENTRUM s.r.o. Trnava a SMILE, n.o. Trnava
Markovičova 1/A
917 02 Trnava 2
www.clipcentrum.sk; www.smileschool.sk


Zdroj: NARMSP, mesačník podnikanie č. 3/2010

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Generačná výmena môže biznis posunúť vpred: príkladom je prešovská textilná firma

Zakladateľ OZEX Control System zveril firmu deťom, výsledkom je rozšírenie výroby a nová značka oblečenia. Čomu vďačia za hladký priebeh nástupníctva a prečo kladú dôraz na firemnú kultúru?

Za vznikom cukrárne DELIGHTILLI stojí diagnóza zakladateľky i láska k pečeniu

Našla dieru na trhu a založila bezlepkovú cukráreň, hoci polovicu zákazníkov tvoria ľudia bez alergií. Ako sa na úspechu firmy podieľa tím Petry Illeovej a čím v čase zdražovania potešila zákazníkov?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky