Daňové povinnosti podnikateľa s termínom 31.1.2022

Termín 31. január je lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie. Prinášame ich prehľad.

Daň z motorových vozidiel za rok 2021

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v roku 2021 používala motorové vozidlo evidované v SR na podnikanie, je povinná podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. 31. január 2022 je termín na podanie daňového priznania, aj na zaplatenie dane.

Ak v roku 2021 nebolo o vozidle účtované, resp. nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, je termín 31. január 2022 lehotou na podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel.

Viac informácií nájdete v článkoch:

Daň z nehnuteľností na rok 2022

Priznanie k dani nehnuteľností je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť, t. j. zjednodušene, stal sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a tento stav je platný k 1. januáru 2022. Napríklad, ak ste v roku 2021 kúpili dom či byt. Priznanie sa podáva do 31. januára 2022. Rozdiel je aj v type priznania – pri prvom vzniku daňovej povinnosti sa podáva „priznanie“, pri zmenách sa podáva už len čiastkové priznanie. Platí sa až na základe rozhodnutia vydaného obcou či mestom.

Prečítajte si tiež

Tiež upozorňujeme, že v rámci priznania k dani z nehnuteľností sa oznamujú aj skutočnosti k ďalším miestnym daniam, ak sa vás týkajú – ide o daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

Viac informácií nájdete v článku Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2022.

Ďalšie daňové povinnosti a daňový kalendár – termín 31.1.2022

Nezabudnite ani na ďalšie daňové povinnosti, napríklad splatnosť preddavkov, podanie daňového priznania v rámci schémy OSS, oznámenie o nezdaňovaných autorských honorároch, odvedenie zrážkovej dane z príjmov, ktoré boli pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2021 či ďalšie povinnosti, ktoré súvisia s plneniami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové povinnosti s termínom 31. január 2022 nájdete prehľadne uvedené v tabuľke.

Zdroj: Finančná správa SR (upravené)
Dátum Druh dane Názov Obdobie
31.01.2022 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané osobám iným ako zdaniteľným osobám a zaplatenie tejto dane štvrťročné
31.01.2022 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH) mesačné
31.01.2022 Daň z príjmov právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačné
31.01.2022 Daň z príjmov fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačné
31.01.2022 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačné
31.01.2022 Daň z motorových vozidiel Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2021 a zaplatenie dane ročné
31.01.2022 Daň z motorových vozidiel Podanie oznámenia o zániku povinnosti platenia dane z motorových vozidiel (podľa § 8 ods. 7 zákona) ročné
31.01.2022 Daň z nehnuteľností a ďalšie miestne dane Podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2022 podľa stavu k 1. januáru 2022 ročné
31.01.2022 Daň z príjmov FO/PO Podanie oznámenia platiteľa dane o uzatvorení písomnej dohody v roku 2021 s autorom o nevyberaní dane zrážkou z príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov) ročné
31.01.2022 Daň z príjmov FO/PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou, ktoré boli poukázané alebo pripísané za rok 2021 v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv (podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov) a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane ročné
31.01.2022 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac mesačné
31.01.2022 Daň zo závislej činnosti Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
31.01.2022 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.01.2022 Daň z poistenia - PO (náklady poistenia) Podanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto dane štvrťročné
31.01.2022 Daň z príjmov právnickej osoby Podanie oznámenia "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2021 nad rozsah určený osobitným predpisom spôsobom (podľa § 52zzi ods. 11 zákona o dani z príjmov) ročné
31.01.2022 Daň z príjmov právnickej osoby Podanie oznámenia "držiteľa" príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom spôsobom podľa § 52zzi ods. 12 zákona o dani z príjmov ročné
31.01.2022 Daň z príjmov právnickej osoby Podanie oznámenia "držiteľa" príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o výške nepeňažného plnenia za rok 2021 (podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov) ročné
31.01.2022 Daň z príjmov fyzickej osoby Podanie oznámenia "držiteľa" príjemcovi o výške nepeňažného plnenia za rok 2021 (podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov) ročné
31.01.2022 Daň z príjmov FO/PO Podanie oznámenia "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2021 spôsobom podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmov ročné

Ďalšou (nedaňovou) povinnosťou, ktorú je vhodné pripomenúť, je zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za rok 2021. Nezabudnite ani to, že 31. januára 2022 končí aj platnosť ročnej diaľničnej známky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Jednou z prvých povinností daňovníkov na začiatku roka 2024 bude podanie daňového priznania a zaplatenie vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2023. Ako správne postupovať pri vyplnení a podaní daňového priznania?

Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2023 – čo je predmetom dane, kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť, kedy platiť preddavky na daň aj aké sú výnimky z platenia dane v roku 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky