Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 – príklad

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 – príklad
Barbora Ivorová

Certifikovaná senior účtovníčka s mnohoročnou praxou, ktorá poskytuje komplexné účtovné, mzdové a daňové služby pre externých klientov. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako správne vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021? Postup na vyplnenie daňového priznania. Sadzba dane, zníženie sadzby dane a výpočet výslednej dane na úhradu.

Ste fyzická alebo právnická osoba a použili ste vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike na podnikateľské účely? Ak je odpoveď áno, vzniká Vám povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Bližšie informácie o tom, kto je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021.

Aktualizácia: Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022.

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 – praktický príklad

Spoločnosť Cesta ABC, s. r. o. v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonáva najmä nákladnú cestnú dopravu, medzinárodnú prepravu tovaru a prípravné práce k realizácii stavby (konkrétne zemné a výkopové práce).

V majetku spoločnosti eviduje vozidlá:

 1. osobné vozidlo BMW X4 – kategórie M1. V Osvedčení o evidencií – časť II (Technický preukaz) je uvedený dátum prvej evidencie vozidla 07.04.2015 a zdvihový objem valcov 1995 cm3. Spoločnosť Cesta ABC, s. r. o. je zapísaná v dokladoch ako držiteľ vozidla (daňovník podľa § 3 písm. a)),
 2. osobné vozidlo Volkswagen Multivan – kategórie M1. V Osvedčení o evidencií – časť II (Technický preukaz) je uvedený dátum prvej evidencie vozidla 20.05.2010 a zdvihový objem valcov 2461 cm3.  V tomto prípade zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za používanie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie (daňovník podľa § 3 písm. e)),
 3. nákladné vozidlo – ťahač návesu  DAF – kategórie N3 (používaný v roku 2021 v rámci kombinovanej dopravy). V Osvedčení o evidencií – časť II (Technický preukaz) je uvedený dátum prvej evidencie vozidla 15.05.2012. Najväčšia prípustná celková hmotnosť  je 18 600 kg. Počet náprav 2,
 4. náves nákladný špeciálny Wielton – kategórie O4. V Osvedčení o evidencií – časť II (Technický preukaz) je uvedený dátum prvej evidencie vozidla 23.08.2018. Najväčšia prípustná celková hmotnosť  je 24 000 kg. Počet náprav 3. Pri návese zanikla daňová povinnosť 28.04.2021 z dôvodu predaja.
 5. pracovný stroj samohybný New Holland – traktorové rýpadlo – kategórie PS. V Osvedčení o evidencií – časť II (Technický preukaz) je uvedený dátum prvej evidencie vozidla 19.03.2011.

Poznámka: pracovný stroj patrí do kategórie PS ako dopravný prostriedok, ktorý patrí do kategórie pracovných strojov P a nezdaňuje sa (nepodlieha dani z motorových vozidiel).

Postup, ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a ako správne vypočítať daň z motorových vozidiel

Daňové priznanie je rozdelené do siedmich oddielov na štyroch stranách. V prípade ak sa podáva daňové priznanie za viac ako dve vozidlá, môže byť strán číslo 3 viac, ako jedna.

Na prvej strane daňové priznanie vyplní spoločnosť Cesta ABC, s. r. o.:

Krížikom vyznačí, že ide o právnickú osobu (PO). Následne vypĺňa:

Riadok č. 01 – DIČ 2020202020

Druh priznania – v našom prípade označí krížikom „X“ daňové priznanie

Zdaňovacie obdobie – od 01.01.2021 do 31.12.2021

Zdaňovacie obdobie podľa § 9 ods. 1 (lebo podáva daňové priznanie za ročné zdaňovacie obdobie)

ODDIEL I. – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok č. 07 – Cesta ABC, s. r. o.

Riadok č. 08 – Cestná

Riadok č. 09 – 2449/11

Riadok č. 10 – 821 00

Riadok č. 11 – Bratislava

Riadok č. 12 – SK

Riadok č. 13 – telefónne číslo

Riadok č. 14 – emailová adresa

ODDIEL II. – ÚDAJE O OSOBE, KTORÁ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

Krížikom označí „X“ štatutárny zástupca (PO)

Riadok č. 21 – Cesta

Riadok č. 22 – Stanislav

Riadok č. 23 – Ing.

V Riadkoch č. 24 až 34 uvádza štatutárny zástupca ďalšie požadované informácie, ako osoba, ktorá podáva daňové priznanie.

Článok pokračuje pod reklamou

ODDIEL III. – VÝPOČET DANE

Pre výpočet dane je v našom príklade dôležité mať vopred informácie z Osvedčenia o evidencii – časť II:

 • o dátume prvej evidencie vozidla,
 • o kategórii vozidla,
 • či ide o ťahač alebo náves,
 • o evidenčnom čísle,
 • o zdvihovom objeme valcov motora v cm3,
 • o výkone motora v kW,
 • o hmotnosti vozidla v tonách ,
 • o počte náprav,
 • o daňovníkovi podľa § 3 zákona,
 • ročnej sadzbe dane (bližšie informácie nájdete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2021)

Vyplnenie strany č. 3 uvádzame v tabuľke podľa jednotlivých vozidiel, ktorých údaje sú k dispozícii  vyššie:

Poznámka: v tabuľke sú použité sadzby dane uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.
1. vozidlo 2. vozidlo
Riadok č. 01 Dátum prvej evidencie vozidla 7.4.2015 20.5.2010
Riadok č. 02 Dátum vzniku daňovej povinnosti
Dátum zániku daňovej povinnosti
Riadok č. 03 Kategória vozidla M1 M1
Riadok č. 04 Ťahač alebo náves
Riadok č. 05 Evidenčné číslo BL..... BT.....
Riadok č. 06 Zdvihový objem valcov motora v cm3 1995 cm3 2461 cm3
Riadok č. 07 Výkon motora v kW
Riadok č. 08 Hmotnosť vozidla v tonách
Riadok č. 09 Počet náprav
Riadok č. 10 Daňovník podľa § 3 zákona písm. A písm. E
Riadok č. 11 Oslobodenie od dane podľa § 4 ods.1 zák.
Riadok č. 12 Ročná sadzba dane 148,00 EUR 180,00 EUR
Riadok č. 13 Zníženie roč.sadzby dane pre kateg.vozidla 20% 15%
Riadok č. 14 Ročná sadzba dane po úprave z r. 13 11 8,40 EUR 125,80 EUR 180,00 EUR
Riadok č. 15 Zníženie ročne sazby dane o 50% pre hybridné motorové vozidlá
motor. vozidlá s pohonom na CNG alebo LNG
motor. vozidlá na vodíkový pohon
Riadok č. 16 Ročná sadzba dane z r.14 po úprave z r.15 118,40 125,80 180,00 EUR
Riadok č. 17 Zníženie ročnej sadzby dane o 50% pre vozidlá používané v kombinovanej doprave
Riadok č. 18 Ročná sadzba dane z r.16 po úprave z r.17
Riadok č. 19 Použitie vozidla na podnikanie - mesiace 3 9 12
Riadok č. 20 Daň alebo pomerná časť dane 29,59 EUR 94,34 EUR 180,00 EUR
Riadok č. 21 Daň z r. 20 alebo výsledná pomerná časť dane z r. 20 123,93 EUR 180,00 EUR
Poznámka: v tabuľke sú použité sadzby dane uvedené v prílohe č. 1a zákona o dani z motorových vozidiel.
1. vozidlo 2. vozidlo
Riadok č. 01 Dátum prvej evidencie vozidla 23.8.2018 15.5.2012
Riadok č. 02 Dátum vzniku daňovej povinnosti
Dátum zániku daňovej povinnosti 28.4.2021
Riadok č. 03 Kategória vozidla O4 N3
Riadok č. 04 Ťahač alebo náves "X" náves "X" ťahač
Riadok č. 05 Evidenčné číslo BL ..... BL .....
Riadok č. 06 Zdvihový objem valcov motora v cm3
Riadok č. 07 Výkon motora v kW
Riadok č. 08 Hmotnosť vozidla v tonách 24 18,6
Riadok č. 09 Počet náprav 3 2
Riadok č. 10 Daňovník podľa § 3 zákona písm. A písm. A
Riadok č. 11 Oslobodenie od dane podľa § 4 ods.1 zák.
Riadok č. 12 Ročná sadzba dane 1144,00 EUR 1089,00 EUR
Zníženie ročnej sadzby dane sadzba 1 sadzba 2 sadzba 1 sadzba 2
Riadok č. 13 Zníženie roč.sadzby dane pre kateg.vozidla "X" 60% (vozidlo kategórie O4) 30% 20%
Riadok č. 14 Ročná sadzba dane po úprave z r. 13 457,60 EUR 762,30 EUR 871,20 EUR
Riadok č. 15 Zníženie ročne sazby dane o 50% pre hybridné motorové vozidlá
motor. vozidlá s pohonom na CNG alebo LNG
motor.vozidlá na vodíkový pohon
Riadok č. 16 Ročná sadzba dane z r.14 po úprave z r.15 457,60 EUR 762,30 EUR 871,20 EUR
Riadok č. 17 Zníženie ročnej sadzby dane o 50% pre vozidlá používané v kombinovanej doprave "X" vozidlá používané v kombinovanej doprave
Riadok č. 18 Ročná sadzba dane z r.16 po úprave z r.17 457,60 EUR 381,15 EUR 435,60 EUR
Riadok č. 19 Použitie vozidla na podnikanie - mesiace 4 4 8
Riadok č. 20 Daň alebo pomerná časť dane 152,53 EUR 127,05 EUR 290,40 EUR
Riadok č. 21 Daň z r. 20 alebo výsledná pomerná časť dane z r. 20 152,53 EUR 417,45 EUR

Výpočet zníženia sadzby dane a výslednej dane podľa vozidiel uvedených v tabuľke:

1. osobné vozidlo BMW X4 – kategórie M1. Od dátum prvej evidencie vozidla uplynulo 07.04.2015 do 07.04.2021 viac ako 72 mesiacov. Z toho dôvodu je možné za prvé 3 mesiace znížiť ročnú sadzbu dane o 20 % a za ostávajúcich 9 mesiacov znížiť ročnú sadzbu dane o 15 %.

Ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 k daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel je 148 €.

148 € - 20 % = 118,40 €.  Vozidlo sa používalo 3 mesiace pri tejto sadzbe dane t. j. 118,40 € / 12 mesiacov x 3 mesiace = 29,59 €

148€ - 15% = 125,80 €. Vozidlo sa používalo 9 mesiacov pri znížení sadzby o 15 %, t. j.

125,80 € / 12 mesiacov x 9 mesiacov = 94,34 €

Výsledná daň pri BMW X4 je vo výške 123,93 €.

Prečítajte si tiež

2. osobné vozidlo Volkswagen Multivan – kategórie M1. Počet mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla sa nadchádza v intervale od 109 do 144 mesiacov. Použije sa upravená sadzba dane, ktorá je v tomto prípade vo výške 180 € podľa prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

3. nákladné vozidlo – ťahač návesu  DAF – kategórie N3 (používaný v rámci kombinovanej dopravy). Od dátumu prvej evidencie vozidla uplynulo počas prvých 4roch mesiacov roku 2021 menej ako 109 mesiacov, použijeme pri výpočte 30 % zníženie sadzby dane. Počas nasledujúcich 8 mesiacov uplynulo viac ako 109 mesiacov. Preto použijeme 20 % zníženie sadzby dane z celkovej ročnej sadzby dane podľa prílohy č. 1a zákona o dani z motorových vozidiel.

Ročná sadzba dane je v tomto prípade stanovená vo výške 1089 €.

1089 € - 30 % = 762,30 € za prvé 4 mesiace

1089 € - 20 % = 871,20 € za ďalších 8 mesiacov

Keďže auto bolo počas roka použité viac ako 60-krát v rámci kombinovanej dopravy možno uplatniť zníženie ročnej sadzby o ďalších 50 %.

762,30 € - 50 % = 381,15 € pri upravenej ročnej sadzbe 381,15 € sa vozidlo používalo 4 mesiace t. j. 381,15 € / 12 mesiacov x 4 mesiace = 127,05 €

871,20 € - 50 % =  435,60 € pri upravenej ročnej sadzbe 435,60 € sa vozidlo používalo 8 mesiacov t. j. 435,60 € / 12 mesiacov x 8 mesiacov = 290,40 €

Výsledná daň za ťahač návesu DAF je vo výške 417,45 €.

Prečítajte si tiež

4. náves nákladný špeciálny Wielton – kategórie O4. Dátum prvej evidencie vozidla bol 23.08.2018. 28.04.2021 zanikla daňová povinnosti pri návese z dôvodu predaja. Ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1a k zákonu o dani z motorových vozidiel je podľa parametrov z technického preukazu vo výške 1144 €. Pri návesoch kategórie O4 sa zníži sadzba dane o 60 %. Ročná sadza dane po úprave je vo výške 457,60 €. Počas roka 2021 sa náves používal na podnikanie len 4 mesiace.

1144 € - 60 % = 457,60 €

457,60 € / 12 mesiacov x 4 mesiace = 152,53 €

Výsledná daň pri návese je vo výške 152,53 €.

ODDIEL VI. – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadok č. 35 – 4 (počet všetkých vozidiel v daňovom priznaní)

Riadok č. 36 – 873,91 € (celková daň za všetky vozidlá v daňovom priznaní: 873,91 € = 123,93 € + 180 € + 417,45 € + 152,53 €)

Riadok č. 38 – 873,91 € (daň na úhradu)

Riadok č. 40 – 753,40 € (predpokladaná daň podľa § 10 ods. 2 zákona)

Vyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 z tohto príkladu na stiahnutie:

Daňovník má povinnosť podať daňové priznanie správcovi dane najneskôr 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31.01.2022 za rok 2021 a do tejto lehoty aj daň zaplatiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Barbora Ivorová
Barbora Ivorová

Certifikovaná senior účtovníčka s mnohoročnou praxou, ktorá poskytuje komplexné účtovné, mzdové a daňové služby pre externých klientov. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo.


KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Jednou z prvých povinností daňovníkov na začiatku roka 2024 bude podanie daňového priznania a zaplatenie vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2023. Ako správne postupovať pri vyplnení a podaní daňového priznania?

Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2023 – čo je predmetom dane, kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť, kedy platiť preddavky na daň aj aké sú výnimky z platenia dane v roku 2023.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky