Príjem z predaja nehnuteľností treba priznať, daňovníkom to pripomenú listy

Finančná správa rozposiela listy, v ktorých upozorňuje na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností. Koho sa to týka a kedy je tento príjem od dane oslobodený?

Finančná správa tak ako minulý rok rozposlala v týchto dňoch daňovníkom listy s upozornením na povinnosť priznať príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Informatívne listy zaslala vybraným daňovým subjektom, ktorým mohla vzniknúť táto daňová povinnosť. Odoslala ich celkovo 5 678 daňovníkom, pričom 5 167 listov sa týkalo predajov nehnuteľností v roku 2021 a 511 zase novostavieb predaných v rokoch 2019 a 2020.

Cieľom akcie je pripomenúť povinnosť a zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových povinností

Ide o preventívnu akciu, ktorou chce finančná správa zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Nepriznaním príjmu z predaja nehnuteľností prichádzajú o finančné prostriedky najmä obce a mestá a doplácajú na to aj poctiví daňovníci, ktorí tieto príjmy riadne priznajú.

Prečítajte si tiež

Finančnej správe sa podarilo priniesť do štátneho rozpočtu 2,5 milióna eur, keď v minulom roku v rámci listovej kampane rozposlala 13 tisíc daňovníkom upozorňujúce listy, aby podali daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a daň zaplatili. Z toho približne 1,8 milióna eur sa podarilo získať od daňovníkov, ktorí po doručení listu dodatočne podali daňové priznanie. Zvyšných 700 tisíc eur finančná správa evidovala od tých, ktorí už vďaka listovej akcii mali vedomie o tejto povinnosti a podali daňové priznanie za rok 2020. 

Kedy je príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti oslobodený od dane?

Finančná správa informuje, že v určitých prípadoch môže byť príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti oslobodený od dane. Vtedy nevzniká povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Týka sa to týchto prípadov:

  • ak osoba nehnuteľnosť vlastnila viac ako 5 rokov a nemala ju zaradenú v obchodnom majetku,
  • zdedia ju po priamom predkovi alebo potomkovi (rodičoch, starých rodičoch alebo po niektorom z manželov, a pod.) a dohromady ju vlastnila aspoň 5 rokov,
  • osoba ju darovala a nedosiahla žiadny príjem z prevodu vlastníctva,
  • nehnuteľnosť bola zaradená v obchodnom majetku, ale od jej vyradenia už uplynulo viac ako 5 rokov,
  • ak osoba predala nehnuteľnosť vydanú jej ako oprávnenej osobe podľa reštitučných zákonov alebo zahrnutú do konkurznej podstaty,
  • daň už osoba zaplatila, ale príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti zaradila pod príjem z podnikateľskej činnosti.

Ako podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľnosti?

Daňové priznanie môžu daňovníci podať osobne na príslušnom daňovom úrade,
poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky,
ak majú vytvorený autorizovaný prístup na portál finančnej správy. E-formulár je zverejnený na portáli finančnej správy.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovné oblečenie ako daňový výdavok

Kedy je možné pracovné oblečenie uznať ako daňový výdavok? Môžu si konatelia kúpiť oblek a zahrnúť ho do svojich daňových výdavkov?

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2022

Aký majetok je možné odpisovať? Od čoho závisí výška daňového odpisu majetku a aké odpisové skupiny či metódy odpisovania sú platné v roku 2022?

Zdaňovanie náhrady za používanie vlastného náradia: praktické príklady

Ako postupovať pri kalkulácii náhrady a kedy ide o daňový výdavok zamestnávateľa? Ako je to v prípade náhrady pri používaní náradia od zamestnávateľa na výkon domáckej práce či ako je to v prípade paušalizovania náhrady?

Nepeňažný príjem zamestnanca oslobodený do 500 eur od 1.1.2022

Kedy je možné uplatniť oslobodenie nepeňažného príjmu (benefitu) zamestnanca do výšky 500 eur od 1.1.2022? A naopak, na aké účely túto sumu oslobodenia využiť nemožno?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky