Príjem z predaja nehnuteľností treba priznať, daňovníkom to pripomenú listy

Finančná správa rozposiela listy, v ktorých upozorňuje na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností. Koho sa to týka a kedy je tento príjem od dane oslobodený?

Finančná správa tak ako minulý rok rozposlala v týchto dňoch daňovníkom listy s upozornením na povinnosť priznať príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Informatívne listy zaslala vybraným daňovým subjektom, ktorým mohla vzniknúť táto daňová povinnosť. Odoslala ich celkovo 5 678 daňovníkom, pričom 5 167 listov sa týkalo predajov nehnuteľností v roku 2021 a 511 zase novostavieb predaných v rokoch 2019 a 2020.

Cieľom akcie je pripomenúť povinnosť a zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových povinností

Ide o preventívnu akciu, ktorou chce finančná správa zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Nepriznaním príjmu z predaja nehnuteľností prichádzajú o finančné prostriedky najmä obce a mestá a doplácajú na to aj poctiví daňovníci, ktorí tieto príjmy riadne priznajú.

Prečítajte si tiež

Finančnej správe sa podarilo priniesť do štátneho rozpočtu 2,5 milióna eur, keď v minulom roku v rámci listovej kampane rozposlala 13 tisíc daňovníkom upozorňujúce listy, aby podali daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a daň zaplatili. Z toho približne 1,8 milióna eur sa podarilo získať od daňovníkov, ktorí po doručení listu dodatočne podali daňové priznanie. Zvyšných 700 tisíc eur finančná správa evidovala od tých, ktorí už vďaka listovej akcii mali vedomie o tejto povinnosti a podali daňové priznanie za rok 2020. 

Kedy je príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti oslobodený od dane?

Finančná správa informuje, že v určitých prípadoch môže byť príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti oslobodený od dane. Vtedy nevzniká povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Týka sa to týchto prípadov:

  • ak osoba nehnuteľnosť vlastnila viac ako 5 rokov a nemala ju zaradenú v obchodnom majetku,
  • zdedia ju po priamom predkovi alebo potomkovi (rodičoch, starých rodičoch alebo po niektorom z manželov, a pod.) a dohromady ju vlastnila aspoň 5 rokov,
  • osoba ju darovala a nedosiahla žiadny príjem z prevodu vlastníctva,
  • nehnuteľnosť bola zaradená v obchodnom majetku, ale od jej vyradenia už uplynulo viac ako 5 rokov,
  • ak osoba predala nehnuteľnosť vydanú jej ako oprávnenej osobe podľa reštitučných zákonov alebo zahrnutú do konkurznej podstaty,
  • daň už osoba zaplatila, ale príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti zaradila pod príjem z podnikateľskej činnosti.

Ako podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľnosti?

Daňové priznanie môžu daňovníci podať osobne na príslušnom daňovom úrade,
poštou na ľubovoľnej pobočke alebo elektronicky,
ak majú vytvorený autorizovaný prístup na portál finančnej správy. E-formulár je zverejnený na portáli finančnej správy.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – ako na to?

Ak ste ako fyzická osoba v roku 2022 presiahli sumu príjmov 2 289,63 eur, nezabudnite podať daňové priznanie. Čo treba o podaní daňového priznania fyzickej osoby vedieť?

Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Dokedy vám bude vrátený preplatok na dani z príjmov, ak vám vyšiel v daňovom priznaní za rok 2022? Nezabudnite o daňový preplatok v daňovom priznaní požiadať a vyplniť potrebné údaje.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Kto môže požiadať o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 a v akom termíne? Aké tlačivo použiť pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky