Komu sa oplatí odklad daňového priznania?

Komu sa oplatí odklad daňového priznania?

Odklad daňového priznania nemusí výlučne znamenať, že podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) nestíha podať včas daňové priznanie. Odloženie priznania prináša pre podnikateľa príležitosť ušetrenia peňažných prostriedkov, ktoré môže využiť vo svoj prospech.

5 prípadov, kedy je pre podnikateľa výhodné odložiť si termín na podanie daňového priznania

  • Ak podnikateľ nestíha podať daňové priznanie načas. Ak by podnikateľ neoznámil správcovi dane odklad daňového priznania a podal by ho po lehote na podávanie daňového priznania, hrozila by mu pokuta zo strany správcu dane.
  • Ak podnikateľ nemá peňažné prostriedky na zaplatenie dane a posunutím lehoty získa čas na získanie peňažných prostriedkov. Ide však len  o dočasnú situáciu, pretože podnikateľ daň zaplatiť musí v plnej výške v budúcnosti.
  • Ak chce podnikateľ využiť peňažné prostriedky určené na zaplatenie dane dočasne iným spôsobom. Podnikateľ odkladom lehoty získa priestor na zhodnotenie peňažných prostriedkov.
  • Ak podnikateľovi chýbajú doklady na prípravu daňového priznania. Typickým príkladom je, ak podnikateľ obchoduje zo zahraničnými obchodnými partnermi.
  • Ak chce podnikateľ fyzická osoba (živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby) posunúť termín na platenie preddavkov. Odklad daňového priznania umožní podnikateľovi odklad platenia preddavkov až o tri (resp. šesť) mesiacov. Táto možnosť je výhodná pre podnikateľov, ktorí mali vysokú daňovú povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a stanú sa povinnými platiteľmi mesačných alebo štvrťročných preddavkov na daň z príjmov.
  • Ak chce podnikateľ fyzická osoba (živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby) odložiť platbu odvodov. V prípade podania daňového priznania do 31.3. platí podnikateľ sociálne odvody od júla toho istého roka na základe údajov z daňového priznania. Ak by si podnikateľ predĺžil lehotu na podanie daňového priznania napríklad do 30.6. začal by platiť odvody až o tri mesiace (od 1. 10.). Túto skutočnosť je výhodné zohľadňovať v prípade, ak podnikateľ v minulosti sociálne odvody neplatil vôbec (z dôvodu nízkych príjmov alebo začatia podnikania), alebo ak odvody vypočítané podľa daňového priznania sú vyššie ako odvody za minulý rok.

Kedy je nevýhodné odložiť podanie daňového priznania?

Odkladať podanie daňového priznania nie je výhodné v prípade podnikateľa – fyzickej osoby (napr. živnostníka), ktorý je platiteľom sociálnych odvodov a jeho príjmy klesli. Ak by podnikateľovi napr. v roku 2014 vychádzal nižší vymeriavací základ ako v roku 2013, budú sa podnikateľove odvody znižovať. Ak by si podnikateľ odložil podanie daňového priznania o tri mesiace (do 30.6.), platil by vyššiu sumu sociálnych odvodov ešte tri mesiace. Pre podnikateľa teda nie je výhodný odklad daňového priznania a mal by ho podať v riadnom termíne.

Taktiež to platí pre podnikateľa – fyzickú osobu, ktorému z dôvodu nižšieho vymeriavacieho základu v novom roku zaniká povinnosť platiť sociálne odvody. Ak by si podnikateľ predĺžil podanie daňového priznania, zbytočne by platil tri mesiace sociálne odvody, ktoré by už ale platiť nemusel.

Ďalšie situácie, kedy sa odklad daňového priznania nemusí vyplatiť sú:

  • ak chce podnikateľ požiadať o podnikateľský úver a banka požaduje výsledky za predchádzajúce obdobie;
  • ak podnikateľ zaplatil za predošlý rok preddavky na daň v sume prevyšujúcej daňovú povinnosť. V daňovom priznanní by mu vznikol preplatok, ktorý by dostal od daňového úradu až neskôr.

Kedy si môže podnikateľ fyzická a právnická osoba predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania sa dozviete v článku Odklad daňového priznania pre podnikateľov. V prípade, že hľadáte vzor oznámenia odkladu daňového priznania v roku 2015, nájdete ho v článku Odklad daňového priznania v roku 2015 – oznámenie VZOR.

Vzory oznámení (pre fyzické osoby a právnické osoby) o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 (v roku 2016) si môžete stiahnuť na konci tohto článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jakub Halický

Študent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.


Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018?

V akých prípadoch sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie za rok 2018 a kedy ho podať musí vždy?

Daňové priznanie fyzickej osoby typ B za rok 2018

Kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie za rok 2018 typu B a ako ho vyplniť?

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov pri prenájme nehnuteľnosti za rok 2018

Ak fyzická osoba prenajímala v roku 2018 nehnuteľnosť, pravdepodobne sa jej bude týkať povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018? A ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov, ak mala fyzická osoba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018?

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2017 pri príjmoch zo zahraničia

V tomto článku sa dozviete, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017, ak ste daňovým rezidentom SR a mali ste príjmy zo závislej činnosti z Rakúska alebo z iného štátu.