Komu sa oplatí odklad daňového priznania?

Odklad daňového priznania nemusí výlučne znamenať, že podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) nestíha podať včas daňové priznanie. Odloženie priznania prináša pre podnikateľa príležitosť ušetrenia peňažných prostriedkov, ktoré môže využiť vo svoj prospech.

5 prípadov, kedy je pre podnikateľa výhodné odložiť si termín na podanie daňového priznania

  • Ak podnikateľ nestíha podať daňové priznanie načas. Ak by podnikateľ neoznámil správcovi dane odklad daňového priznania a podal by ho po lehote na podávanie daňového priznania, hrozila by mu pokuta zo strany správcu dane.
  • Ak podnikateľ nemá peňažné prostriedky na zaplatenie dane a posunutím lehoty získa čas na získanie peňažných prostriedkov. Ide však len  o dočasnú situáciu, pretože podnikateľ daň zaplatiť musí v plnej výške v budúcnosti.
  • Ak chce podnikateľ využiť peňažné prostriedky určené na zaplatenie dane dočasne iným spôsobom. Podnikateľ odkladom lehoty získa priestor na zhodnotenie peňažných prostriedkov.
  • Ak podnikateľovi chýbajú doklady na prípravu daňového priznania. Typickým príkladom je, ak podnikateľ obchoduje zo zahraničnými obchodnými partnermi.
  • Ak chce podnikateľ fyzická osoba (živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby) posunúť termín na platenie preddavkov. Odklad daňového priznania umožní podnikateľovi odklad platenia preddavkov až o tri (resp. šesť) mesiacov. Táto možnosť je výhodná pre podnikateľov, ktorí mali vysokú daňovú povinnosť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a stanú sa povinnými platiteľmi mesačných alebo štvrťročných preddavkov na daň z príjmov.
  • Ak chce podnikateľ fyzická osoba (živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby) odložiť platbu odvodov. V prípade podania daňového priznania do 31.3. platí podnikateľ sociálne odvody od júla toho istého roka na základe údajov z daňového priznania. Ak by si podnikateľ predĺžil lehotu na podanie daňového priznania napríklad do 30.6. začal by platiť odvody až o tri mesiace (od 1. 10.). Túto skutočnosť je výhodné zohľadňovať v prípade, ak podnikateľ v minulosti sociálne odvody neplatil vôbec (z dôvodu nízkych príjmov alebo začatia podnikania), alebo ak odvody vypočítané podľa daňového priznania sú vyššie ako odvody za minulý rok.

Kedy je nevýhodné odložiť podanie daňového priznania?

Odkladať podanie daňového priznania nie je výhodné v prípade podnikateľa – fyzickej osoby (napr. živnostníka), ktorý je platiteľom sociálnych odvodov a jeho príjmy klesli. Ak by podnikateľovi napr. v roku 2014 vychádzal nižší vymeriavací základ ako v roku 2013, budú sa podnikateľove odvody znižovať. Ak by si podnikateľ odložil podanie daňového priznania o tri mesiace (do 30.6.), platil by vyššiu sumu sociálnych odvodov ešte tri mesiace. Pre podnikateľa teda nie je výhodný odklad daňového priznania a mal by ho podať v riadnom termíne.

Prečítajte si tiež

Taktiež to platí pre podnikateľa – fyzickú osobu, ktorému z dôvodu nižšieho vymeriavacieho základu v novom roku zaniká povinnosť platiť sociálne odvody. Ak by si podnikateľ predĺžil podanie daňového priznania, zbytočne by platil tri mesiace sociálne odvody, ktoré by už ale platiť nemusel.

Ďalšie situácie, kedy sa odklad daňového priznania nemusí vyplatiť sú:

  • ak chce podnikateľ požiadať o podnikateľský úver a banka požaduje výsledky za predchádzajúce obdobie;
  • ak podnikateľ zaplatil za predošlý rok preddavky na daň v sume prevyšujúcej daňovú povinnosť. V daňovom priznanní by mu vznikol preplatok, ktorý by dostal od daňového úradu až neskôr.

Kedy si môže podnikateľ fyzická a právnická osoba predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania sa dozviete v článku Odklad daňového priznania pre podnikateľov. V prípade, že hľadáte vzor oznámenia odkladu daňového priznania v roku 2015, nájdete ho v článku Odklad daňového priznania v roku 2015 – oznámenie VZOR.

Ako podať žiadosť o odklad daňového priznania a jej aktuálny vzor platný pre rok 2020 nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 – vzor.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023

Podnikatelia podávajú daňové priznanie v roku 2023 výlučne elektronicky. Podrobný postup podania daňového priznania nájdete v článku.

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky