Kedy podať daňové priznanie k zahraničným príjmom

Kedy podať daňové priznanie k zahraničným príjmom
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zarábate v zahraničí a máte trvalý pobyt v SR? Pravdepodobne máte povinnosť podať daňové priznanie k zahraničným príjmom v SR.

Základná otázka, ktorú je potrebné zodpovedať, je otázka daňovej rezidencie. Daňová rezidencia v jednoduchosti znamená príslušnosť k štátu, v ktorom sa zdaňujú celosvetové príjmy. Kritériá daňovej rezidencie majú štáty definované v zákonoch, ktoré upravujú zdaňovanie príjmov. Na Slovensku je týmto zákonom zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”).

Kedy zdaňovať príjmy v Slovenskej republike?

Zákon o dani z príjmov nepoužíva pojem daňový rezident, ale rovnocenné označenie “daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou”. Fyzická osoba je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ak

  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
  • sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava.

Poznámka: Obvykle sa zdržiavať na území Slovenskej republiky znamená, že fyzická osoba sa tu súvisle alebo v niekoľkých obdobiach zdržiava aspoň 183 dní v kalendárnom roku.

Obdobné kritériá daňovej rezidencie majú definované aj iné štáty. Je preto bežným javom, že jedna fyzická osoba (jeden človek) pracujúca v zahraničí je daňovým rezidentom viacerých štátov a každý z nich požaduje, aby zdaňoval celosvetové príjmy práve v tomto štáte.

Príklad: Ladislav má trvalý pobyt v SR. Našiel si prácu v Írsku. Daňovým rezidentom Írska je napríklad osoba, ktorá sa v Írsku počas kalendárneho roka (zdaňovacieho obdobia) zdržiava 183 dní a viac, zdaňuje tam celosvetové príjmy. Ladislav je daňovým rezidentom:

  • SR - z dôvodu trvalého pobytu,
  • Írska - z dôvodu dĺžky zdržiavania sa v tomto štáte.

Dvojitú daňovú rezidenciu rozhraničujú kritériá daňovej rezidencie v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia. Ide o dvojstranný zmluvný vzťah riešenia konfliktu daňovej rezidencie. Záujmom štátov je (malo by byť) zamedzenie dvojitého zdanenia. Ak medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s príslušným štátom uzavretá nie je, v takomto prípade dôjde k dvojitému zdaneniu.

Aké príjmy sa považujú za príjmy zo zdrojov v zahraničí približujeme v článku Čo sú príjmy zo zdrojov v zahraničí?

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy podať daňové priznanie k zahraničným príjmom - zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia má prednosť

Zákon o dani z príjmov určuje, že medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia má prednosť pred týmto zákonom. Ak má Slovenská republika s príslušným štátom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a vzniká konflikt daňovej rezidencie, aplikujú sa rozhraničovacie kritériá uvedené v zmluve s príslušným štátom.

Rozhraničovacie kritériá vychádzajú z modelovej zmluvy OECD (článok 4). V prípade zmluvy medzi SR a Írskom sú dohodnuté tieto rozhraničovacie kritériá (použijú sa v uvedenom poradí):

  1. fyzická osoba je daňovým rezidentom toho štátu, v ktorom má stály byt,
  2. ak má stály byt v oboch štátoch, je daňovým rezidentom len toho štátu, ku ktorému má užšie osobné a hospodárske väzby,
  3. ak osoba nemá stály byt v SR ani v Írsku a nemožno určiť, v ktorom štáte má táto osoba užšie osobné a hospodárske väzby, je daňovým rezidentom len toho štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
  4. ak sa osoba obvykle zdržiava v SR aj v Írsku alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, je daňovým rezidentom len toho štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,
  5. ak nemožno určiť daňovú rezidenciu podľa predchádzajúcich kritérií, príslušné úrady SR a Írska rozhodnú otázku daňovej rezidencie vzájomnou dohodou.
Prečítajte si tiež

Príklad: Ladislav má trvalý pobyt v SR. Našiel si prácu v Írsku. Rodinný dom, manželku a deti má v SR. Daňovým rezidentom Írska je napríklad osoba, ktorá sa v Írsku počas kalendárneho roka (zdaňovacie obdobie) zdržiava 183 dní a viac, zdaňuje tam celosvetové príjmy. Na základe druhého rozhraničovacieho kritéria (užšie osobné a hospodárske väzby) je Ladislav daňovým rezidentom SR.

Rozhraničovacie kritériá sa v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých Slovenskou republikou v zásade nelíšia.

Určenie daňovej rezidencie je prvým krokom. Nadväzuje vyplnenia a podanie daňového priznania, v ktorom je potrebné aplikovať správnu metódu zamedzenia dvojitého zdanenia. Podrobnejšie informácie nájdete aj v článku Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami v SR a v zahraničí.

Aktuálne informácie pre rok 2016 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby pri príjmoch zo zahraničia za rok 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky