Ako jednoducho vyplniť odložené daňové priznanie 2016

Odložili ste si daňové priznanie? Vyskúšajte nový program TAXA s praktickým sprievodcom a daňové priznanie môžete mať hotové za niekoľko minút. Aj bez znalosti zákonov.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie FO

  • Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2016 máte povinnosť podať vtedy, ak vaše zdaniteľné príjmy za rok 2016 presiahli sumu 1 901,67 EUR. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.
  • Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem.
  • Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.
  • Sadzba dane je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. suma 35 022,312 EUR).
  • Sadzba dane je 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. suma 35 022,312 EUR).
  • Životné minimum platné k 1. 1. 2016 je 198,09 EUR.
  • Všetky dôležité informácie nájdete na blogu.

Daňové priznanie hotové za niekoľko minút

Spôsobov, ako podať daňové priznanie je niekoľko. Ručné vyplnenie tlačivá je ťažkopádne, nepohodlné a hrozí pri ňom možnosť preklepov a chýb.

Oveľa rýchlejší spôsob je vyplnenie daňového priznania pomocou softvéru TAXA - daňové priznania. Jednoducho a pohodlne v ňom vyplníte tlačivá daňových priznaní typu A aj B. Stačí zadať niekoľko údajov a sprievodca vyplní priznanie za vás. Priznanie môžete vytlačiť, uložiť alebo exportovať do XML a podať elektronicky.

Vyskúšajte program TAXA zadarmo

Šikovný softvér na podanie daňového priznania si stiahnete zo stránky https://www.kros.sk/taxa

Program TAXA - daňové priznania vyvíja spoločnosť KROS

KROS je lídrom na trhu v segmente ekonomického, stavebného a znaleckého softvéru. Softvér používa takmer 90 000 zákazníkov. Spoločnosť vyše 20 rokov vyvíja ekonomické programy pre účtovníctvo a mzdy (ALFA plus, OLYMP, OMEGA, iKROS), manažérsky a podnikový softvér (NEO BI, ONIX), stavebný softvér (CENKROS 4) a znalecký softvér (HYPO a MEMO).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kam podať daňové priznanie k dani z príjmov

Daňové priznanie je možné podať rôznymi spôsobmi. V článku nájdete opísané spôsoby, ktorými je možné podať daňové priznanie. Na konci článku je video k podaniu daňového priznania online pomocou elektronického občianskeho preukazu.

Odložené daňové priznanie a preddavky právnickej osoby

Ako ovplyvní odložené daňové priznanie preddavky na daň z príjmov právnickej osoby (napr. s.r.o.)? Nesprávnym načasovaním sa firma môže dostať do finančných problémov.

Odložené daňové priznanie - vrátenie preplatku a poukázanie 2%

Odložením daňového priznania sa predĺži aj lehota vrátenia daňového preplatku. Organizácii, ktorej poukážete 2 % z dane, daňový úrad odošle túto čiastku neskôr.

Odložené daňové priznanie a preddavky fyzickej osoby

Ako ovplyvní odklad daňového priznania platenie preddavkov na daň z príjmov u živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky