Zamestnanie cudzincov v nedostatkových profesiách od 1. 1. 2023

Zamestnávatelia môžu po novom uplatniť zrýchlený režim zamestnávania cudzincov a pri obnovení ich pobytu sa už nebude robiť test trhu práce.

Slovensko dlhodobo eviduje množstvo profesií s nedostatočným dopytom zo strany domáceho obyvateľstva. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo nový zoznam nedostatkových povolaní. Na týchto pracovných pozíciách môžu zamestnávatelia uplatniť zrýchlený režim zamestnávania cudzincov z tretích krajín. Navyše novelizáciou zákona o službách zamestnanosti môžu zamestnávatelia od 1. januára tohto roka zamestnávať cudzincov v nedostatkových povolaniach vo všetkých okresoch. Touto legislatívnou úpravou reaguje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na požiadavky zamestnávateľov.

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily za 1. štvrťrok 2023

Podľa zákona o službách zamestnanosti zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR na svojom webovom sídle zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily za kalendárny štvrťrok. Dlhodobý nedostatok pracovníkov Slovensko eviduje najmä v zdravotníckych profesiách, IT sektore či kamiónovej doprave.

V prvom štvrťroku 2023 ústredie práce eviduje nedostatok pracovnej sily napríklad pre tieto profesie:

Zdroj: upsvr.gov.sk, vlastné spracovanie
BA kraj Strojársky špecialista konštruktér, projektant Lekár/sestra/ zubár bez špecializácie Chemický špecialista technológ Softvérový architekt, dizajnér
TT kraj Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe Sestra na lôžkovom oddelení, špecialistka vo vnútornom lekárstve, špecialistka v odboroch chirurgie Technik v rastlinnej výrobe Tesár, strechár, montér suchých stavieb
TN kraj Strojársky špecialista vo výskume a vývoji Lekár bez špecializácie, internista, klinický onkológ, neurológ Technik v oblasti zvárania Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz
NR kraj Strojársky špecialista riadenia výroby Železiar v stavebníctve Sestra špecialistka v pediatrickom/psychiatrickom ošetrovateľstve, ale aj bez špecializácie Vodič autobusu
ZA kraj Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe Lekár bez špecializácie, hematológ, transfúziológ, neurológ Vodič autobusu/ťažkého nákladného vozidla/kamiónu Obkladač, omietkar, montér suchých stavieb
BB kraj Špecialista správy a údržby energetických zariadení Lekár/Zubár bez špecializácie Sestra bez špecializácie, ale aj na lôžkové oddelenia Zatepľovač
KE kraj Riadiaci zdravotnícky pracovník – zubný lekár Lekár bez špecializácie, internista, kardiológ Dláždič, omietkar Tlačiar, operátor tlače
PO kraj Programátor CNC strojov Lekár/zubár bez špecializácie Vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu Operátor stavebných strojov

V týchto prípadoch nie je perspektíva na naplnenie potrieb trhu práce zo strany domáceho obyvateľstva. Preto je v záujme hospodárskeho rastu Slovenskej republiky žiadúce, aby nedostatkové profesie obsadila pracovná sila zo zahraničia.

Zamestnanie cudzincov je od 1.1.2023 jednoduchšie

Zoznam nedostatkových povolaní slúži na zrýchlené administratívne konanie pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín. Pre výkon nedostatkových zamestnaní vydá príslušný úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce.

Do januára 2023 platila podmienka, že miesto výkonu práce muselo byť v okrese s nižšou ako 5 % mierou nezamestnanosti. Keďže nedostatkové profesie často nie je možné obsadiť vhodným uchádzačom ani v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti, túto podmienku novela zákona o službách zamestnanosti zrušila.

V praxi to znamená, že zamestnávateľ môže zamestnať cudzinca v nedostatkových povolaniach vo všetkých okresoch, ak takýmto postupom zamestná najviac 30 % zamestnaných štátnych príslušníkov tretej krajiny. Počas rozhodovania o ich pobyte môžu už u zamestnávateľa pracovať za účelom ich zaškolenia, a to na predĺžené obdobie 8 týždňov.

Pri obnovení pobytu sa nebude robiť test trhu práce

V prípade, ak si bude chcieť cudzinec obnoviť pobyt, aby mohol vykonávať tú istú prácu, nebude sa už vykonávať test trhu práce. To znamená, že zamestnávateľ nebude musieť nahlásiť pracovné miesto 20 dní vopred, postačuje jeho nahlásenie najneskôr v deň podania žiadosti o obnovu pobytu. Navyše tento zamestnanec bude môcť vykonávať svoju prácu aj počas obdobia rozhodovania o jeho žiadosti. Táto úprava umožní udržať pracovnú silu v rovnakom zamestnaní, čo je žiadúce v nedostatkových povolaniach.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inflácia a platy: ako firmy zohľadnili krízu v mzdách zamestnancov?

Mnohí zamestnanci nemali zvýšený plat vôbec, a tam, kde mzdy rástli, boli pracovníci spokojní len výnimočne. Ktorí zamestnanci si prilepšili najviac a akým chybám sa pri zvyšovaní platu vyhnúť?

Jednoduchší proces zamestnávania cudzincov v priemysle

V priemysle je akútny nedostatok zamestnancov z dôvodu nezáujmu domáceho obyvateľstva. Situáciu môže riešiť udelenie národných víz občanom tretích krajín.

Vytvorenie pracovnej ponuky, ktorá zaujme: ako neodradiť uchádzača?

Čo záujemcov o zamestnanie najčastejšie odrádza od reagovania na pracovnú ponuku? Problémom je motivačný list, málo informácií aj výška platu.

Predčasný dôchodok: do penzie po 40 odpracovaných rokoch

Od 1.1.2023 možno ísť do predčasného dôchodku skôr ako dva roky pred dôchodkovým vekom. Aké sú podmienky, ako o dávku žiadať a čo v prípade zamestnaných osôb?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky