3 tipy ako motivovať zamestnancov bez zvyšovania platov

3 tipy ako motivovať zamestnancov bez zvyšovania platov
Zdroj: Rawpixel.com
Simona  Socratousová

Simona Socratousová pracuje ako lektorka a konzultantka v oblasti rozvoja ľudí . Pri práci s jednotlivcami a skupinami zúročuje svoje skúsenosti, ktoré čerpá od roku 2011 z oblasti výberov, assessment centier a tvorby rozvojových programov. Simona podporuje prenos nových poznatkov do praxe pomocou najnovších trendov v oblasti vzdelávania, podnetnej atmosfére a interaktívneho učenia.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké majú malé firmy možnosti na zvyšovanie motivácie a angažovanosti zamestnancov aj bez zvyšovania mzdy? A akými spôsobmi môžu zabrániť ich odchodu?

Malé firmy a rôzne startupy nemajú väčšinou peniaze na to, aby v pravidelnom intervale zvyšovali platy svojim zamestnancom a znižovali tak ich fluktuáciu. Vedia však ponúknuť zaujímavé pracovné príležitosti a individuálny prístup k plneniu pracovných úloh. Pozrime sa, ako na to.

Pýtajte sa zamestnancov na ich názory, nápady a myšlienky – aj keď sú to začiatočníci

Veľa firiem sa obáva zamestnať mladých ľudí, pretože očakáva, že svoje prvé zamestnanie budú považovať len za odrazový mostík k budúcej kariére, či dôvod, aby si mali čo napísať do životopisu. Väčšinou to tak ale nie je. Dnešní mladí ľudia majú jasné predstavy, ako budovať svoju profesionálnu kariéru, a tak si svojho zamestnávateľa starostlivo vyberajú. Chcú naplniť svoju túžbu robiť to, čo ich baví a v čom budú vynikať. Umožnite im pocítiť, že sa im to darí.

Mladá generácia chce vedieť, že má vplyv, že nie sú iba začiatočníkmi, ktorí nedokážu samostatne konať. Sami majú veľa čo ponúknuť, spravidla ovládajú cudzí jazyk a sú veľmi zruční pri ovládaní digitálnych technológií. Neboja sa nových výziev, naopak, vyhľadávajú ich.  Ak ich aktívne zapojíte do procesov firmy, pýtate sa na ich názory, poskytujete im konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá ich posunie ďalej a podporujete ich snahu, vybudujete v nich sebadôveru a naučíte ich samostatne rozmýšľať. Budú sa cítiť docenení, a preto radi príjmu ciele firmy za svoje vlastné.

Získaním ich dôvery získate aj ich lojalitu. Nie raz sa stalo, že uznanie, podpora a pochvala získali viac oddanosti, než vyššia suma na výplatnej páske.

Vzdelávajte zamestnancov

Menšie firmy majú väčšinou rozpočet vyrátaný do posledného centa a často váhajú nad investíciami do školení zamestnancov. Naopak, zamestnanec na základe firemného školenia prichádza ľahko a bez výdavkov ku kvalitnému vzdelávaniu. Buduje svoju osobnosť, svoje zručnosti a to je niečo, čo mu už nikto nikdy nevezme. Až 94 % zamestnancov zostane vo firme dlhšie, ak investuje do jeho vzdelávania.

Prečítajte si tiež

Ak nemáte rozpočet na dôkladné preškolenia (napríklad formou blended-learningu, ktorý je kombináciou online kurzov a prezenčných školení), určite investujte aspoň do online vzdelávania. Nezabúdajte však na dodržiavanie niekoľkých zásad, aby rôzne e-learningy, ktoré musia zamestnanci absolvovať, nevnímali len ako jednu z povinností, ktorá ich zdržuje od skutočnej práce.

Prvá zásada – nezabúdajte na reálny čas, ktorý má zamestnanec stráviť online školením

Mnohé firmy rozošlú zamestnancom e-learningové kurzy bez toho, aby sa presvedčili, či majú vôbec časové možnosti na ich absolvovanie. Ak zamestnancovi len pribudne nová úloha, ktorú musí vtesniť medzi svoje štandardné pracovné povinnosti, už vopred bude ku vzdelávaniu pristupovať negatívne. Umožnite mu absolvovať e-learning tak, aby ho vnímal ako bonus a bol na daný čas aj odbremenený od ostatných úloh.

Článok pokračuje pod reklamou

Druhá zásada – čo najskôr prepojte školenie na prax

Presvedčte sa, či všetky nové informácie zamestnanec pochopil správne a vie ich previesť do praxe. Ak nemáte možnosti prepojiť online vzdelávanie s reálnym workshopom za prítomnosti školiteľa, urobte workshop sami. Postavte svojich ľudí do rolí, v ktorých budú zdieľať svoje poznatky a hľadať cesty, ako ich reálne využiť. Budete prekvapení, koľko myšlienok a nových pohľadov na riešenie problémov sa pritom objaví a ako rýchlo si osvoja nové techniky.

Prípadne im zadajte prácu na projekte, v ktorom budú musieť nové postupy aktívne využiť. Výsledky ich nechajte odprezentovať a poskytnite im profesionálny feedback nielen na to, ako spracovali danú tému, ale aj na ich prezentačné zručnosti. Budú cítiť, že sa s nimi počíta a že sú súčasťou života spoločnosti, ktorá im umožňuje rásť.

Budujte tímového ducha a neformálne vzťahy

Možno ste to už zažili, že v práci bol taký dobrý kolektív, že ste sa ráno tešili do práce. V takom prostredí sa dosahujú veľmi dobré výsledky, pretože pozitívna atmosféra pomáha k lepším výkonom všetkých členov tímu.

Ak chcete, aby sa ľudia v práci znášali a radi spolupracovali, je nutné budovať ich vzájomné vzťahy. Preto podporujte neformálne aktivity. Môžete zorganizovať spoločný bowling, kde sa môžu kolegovia odviazať a zasúťažiť si zábavnou cestou alebo podniknite spoločnú akciu v rámci Únikovej cesty (tzv. escape room), na ktorej zistia mnoho nového o schopnostiach a spoľahlivosti svojich spolupracovníkov.

Ale nemusia to byť len súťažné aktivity, stačí raz za čas neformálne posedenie pri pive po práci, alebo nejaký zaujímavý zážitok, napríklad výlet na lodi. Osobné rozhovory a zábava bez stanovených pravidiel prispejú k utuženiu vzájomných vzťahov, čo sa prenesie aj medzi vzťahy pracovné.  

Prečítajte si tiež

Neskôr už môžete zorganizovať aj teambuildingy zamerané na konkrétne témy, a tak spojiť neformálne aktivity so vzdelávaním v prospech firmy. Pevný kolektív, v ktorom ľudia radi spolupracujú a majú k sebe blízko, nebude vnímať teambuilding ako povinnosť, ale ako ďalšiu príležitosť stráviť čas v kruhu ľudí, s ktorými sa cítia dobre.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Simona  Socratousová
Simona Socratousová

Simona Socratousová pracuje ako lektorka a konzultantka v oblasti rozvoja ľudí . Pri práci s jednotlivcami a skupinami zúročuje svoje skúsenosti, ktoré čerpá od roku 2011 z oblasti výberov, assessment centier a tvorby rozvojových programov. Simona podporuje prenos nových poznatkov do praxe pomocou najnovších trendov v oblasti vzdelávania, podnetnej atmosfére a interaktívneho učenia.


Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Podvod pri sprostredkovaní práce: falošné personálne agentúry žiadajú poplatky

Za sprostredkovanie práce sa nikdy nikomu neplatí, no podvodníci opäť zneužívajú nevedomosť a dôveru ľudí. Na čo dať pozor a ako nenaletieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky