Povinná pracovná zdravotná služba zrejme platí aj pre vás. Ako na ňu?

Povinná pracovná zdravotná služba zrejme platí aj pre vás. Ako na ňu?
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako v praxi vyzerá plnenie povinnosti pracovnej zdravotnej služby, pre koho je povinná a čo všetko obnáša?

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z roku 2014 zoznam povinností podnikateľom na Slovensku rozšírila o povinné zabezpečenie zdravotného dohľadu pre svojich zamestnancov zavedením pracovnej zdravotnej služby (PZS). Nové pravidlo platí bez výnimky pre všetkých podnikateľov, ktorí zamestnávajú pracovníkov či dohodárov, a to bez ohľadu na ich počet. Podnikateľom s už fungujúcimi spoločnosťami, či živnosťami táto povinnosť vznikla okamžite zavedením novely zákona, podnikateľom, ktorí biznis ešte len rozbiehajú, vzniká do 2 mesiacov od začatia činnosti. „Primárnym významom pracovnej zdravotnej služby je predchádzať ochoreniam, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku pôsobenia súboru negatívnych faktorov počas dlhodobo vykonávanej práce v danom pracovnom prostredí, teda tzv. chorobám z povolania alebo iným poškodeniam zdravia. Úlohou PZS je upozorniť na tieto negatívne faktory pracovného prostredia a úlohou zamestnávateľa je, aby ich odstránil alebo eliminoval,“ informuje vyštudovaná zdravotníčka Katarína Szilágyiová, ktorá v tejto oblasti pôsobí od roku 2014.

Pracovná zdravotná služba vo výrobnej hale i v kancelárii

Potenciálne riziká pracovného prostredia zamestnancom nehrozia len vo výrobných halách či továrňach, ale aj priamo v kancelárii. „Zamestnancovi, ktorý v práci dlhodobo sedí šesť až osem hodín, sa môžu vplyvom nevhodného pracovného prostredia a/alebo organizácie práce a odpočinku vyskytovať bolesti hlavy, chrbtice, končatín alebo očí. Po určitom čase môže vzniknúť choroba z povolania, iné poškodenia zdravia alebo môže dôjsť k vzniku ochorení, ktoré sú dnes označované ako civilizačné; obezita, diabetes 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia a ďalšie.“

Článok pokračuje pod reklamou

Akou formou a ako často treba riešiť pracovnú zdravotnú službu?

Pracovná zdravotná služba vykonáva hodnotenie zdravotných rizík na pracoviskách a kategorizáciu prác minimálne raz ročne. „Ak počas jedného roka dôjde k podstatnej zmene pracovných podmienok, vykonáva sa opätovné hodnotenie zdravotných rizík na pracovisku a taktiež kategorizácia prác,“ pripomína verejná zdravotníčka.

Doba spracovania úvodných dokumentov závisí od náročnosti zhodnotenia rizikových faktorov na pracoviskách, v priemere však trvá od dvoch dní do jedného mesiaca. „Obsahom dokumentov je zhodnotenie rizík na pracoviskách, konkrétne faktorov ako hluk, vibrácie, prach, ionizujúce, elektromagnetické, ultrafialové, infračervené a laserové žiarenie, ale aj tepelno-vlhkostná mikroklíma, chemické, biologické, karcinogénne a mutagénne faktory, fyzická, psychická a senzorická záťaž či zvýšený tlak vzduchu. Na základe zhodnotenia týchto faktorov sa jednotlivé profesie zaradia do kategórii rizika a poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby spracuje návrh odporúčaní na odstránenie alebo eliminovanie rizikových faktorov na pracovisku,“ konkretizuje Szilágyiová a dodáva, že zatiaľ je podľa platnej legislatívy stanovený čas, ktorý musí poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby venovať jednotlivým pracoviskám v závislosti od počtu zamestnancov a kategórie rizika. V súčasnosti teda nie je možné zakúpiť si vzorové dokumenty, nakoľko poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby musí byť prítomný na obhliadke pracoviska. Dbanie podnikateľov o prevenciu chorôb z povolania svojich zamestnancov kontroluje príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a pri neplnení tejto zákonnej povinnosti hrozí pokutou v tisíckach eur, a to od 150 do 20 000€.

Prečítajte si tiež

Pri výbere dodávateľa pracovnej zdravotnej služby je podľa Szilágyiovej dobré porovnávať pomer ceny ponúkaných služieb, ich rozsah a kvalitu. „Nevhodné pracovné prostredie nevplýva len na zdravie zamestnancov, ale aj na ich koncentráciu a následne i výkon. Z globálneho hľadiska tak pracovné prostredie do určitej miery môže ovplyvňovať aj produktivitu a ziskovosť spoločnosti. Pridanou hodnotou, ktorú môže poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby podnikateľovi ponúknuť, sú práve informácie naviac o tom, ako by sa tieto ukazovatele mohli pohybovať vďaka pracovnému prostrediu v zelených číslach,“ prezrádza Szilágyiová pridanú hodnotu, ktorú ponúka svojim klientom.

TIP: PZS je téma, ktorú je v mnohých prípadoch najefektívnejšie zabezpečiť dodávateľským spôsobom. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie PZS od overeného poskytovateľa PZS.


PZS – odborne, komplexne a na kľúč, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa PZS.       

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Rezáková
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky