Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Dovoz z Ázie neprebieha vždy hladko. V článku približujeme nielen samotné podvody, ale aj iné nekalé praktiky ázijských dodávateľov, ktorých cieľom nie je obrať odberateľa o peniaze bez dodania tovaru, ale „iba“ získať viac za menej, čím spôsobia zbytočné náklady na dovoz navyše. Poznanie týchto praktík môže firme ušetriť veľa finančných prostriedkov, nervov aj času.

Najhorší sú podvodníci, ktorí príjmu platbu a nedodajú tovar

Na začiatok je potrebné zdôrazniť, že sa nedeje často, že by dodávatelia zmizli s peniazmi od svojho odberateľa bez toho, aby mu poskytli akékoľvek plnenie. Pri istých druhoch tovarov sa to ale deje častejšie – napr. nerastné suroviny a predmety z kovov. Pri týchto komoditách sa väčšinou sklamú začínajúci importéri, ktorí vidia, že ponuka ázijských dodávateľov je výrazne lacnejšia ako predajné ceny rovnakého tovaru v Európe. Niektorí podvodníci ponúkajú ceny aj o 80 % nižšie ako je ich realizačná trhová cena. Ak je ale príliš nízka, pravdepodobne to bude spôsobené podvodným konaním dodávateľa. Pokiaľ sa komodita predáva na medzinárodnej burze a je verejne obchodovateľná, odporúčame porovnať si burzovú cenu s tou, ktorú ponúka dodávateľ.

Ako príklad možno uviesť meď. Ak ju dodávateľ v Číne ponúka za 2000 USD na tonu a aj s prepravou by vyšiel dovoz medi z Číny na Slovensko približne 3000 eur bez DPH, ako je možné, že surový kov, ktorý nie je nijak opracovaný, sa na burze predáva za viac ako 8000 eur na tonu? Navyše, cena na burze nezahŕňa náklady spojené s prepravou tovaru, clo a ďalšie náklady. Ak je cena od dodávateľa výrazne nižšia ako celosvetovo akceptovaná trhová cena, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o podvod.

Ďalším častým podvodom na zahraničných importérov je ponuka drahých kovov alebo materiálov vysokej akosti za veľmi výhodnú cenu. Pritom tovar, ktorý dodávatelia expedujú, je buď nepoužiteľný a nekvalitný, alebo je dodané výrazne nižšie množstvo tovaru ako bolo dohodnuté v objednávke.

Tretím prípadom, ktorý často importérov stojí náklady navyše, je dovoz strojov z druhej ruky. Európski importéri sa neraz nechajú zlákať lacnými, už používanými poľnohospodárskymi alebo stavebnými strojmi, ktoré ázijskí predajcovia ponúkajú za výhodné ceny. Mnohí z týchto predajcov stroje ale nikdy nedodajú. Iní ich zasa prezentujú ako výrazne novšie a drahšie modely, aj napriek tomu, že majú iba výrobné štítky novších kusov. Skutočný stroj je však výrazne starší a jeho životnosť už nemusí byť dlhá. Pri prvej možnosti importéri neuvidia stroj vôbec, pri tej druhej zaplatili priveľa za výrazne horší stroj otáznej výdrže.

Ďalšou situáciou, ktorá pre importéra môže byť drahou skúsenosťou, je uzavretie obchodu so známou alebo relatívne známou ázijskou firmou bez preverenia, či „obchodný zástupca firmy“ skutočne pre túto firmu aj pracuje. Stáva sa, že firmy zbankrotujú a bývalí zamestnanci, ktorým zostali prístupy k emailovým adresám, firemným webovým stránkam alebo účtom na B2B portáloch, akým je napríklad Alibaba, sa snažia zo situácie ešte na poslednú chvíľu vyťažiť, čo sa dá. Preto kontaktujú bývalých alebo potenciálnych zákazníkov a ponúkajú im tovar, ktorý po zaplatení nedodajú.

V tomto kontexte netreba opomenúť hrozbu hacknutých profilov na B2B portáloch. Aj nášmu klientovi sa stalo, že si cez platformu Alibaba sám našiel dodávateľa a bol pripravený zaplatiť mu. Kontaktoval nás ale s tým, že ide o jeho prvý dovoz a že ho nechce realizovať sám. Keď sme videli zálohovú faktúru od dodávateľa nesedelo nám na nej viac detailov a pri preverovaní sme prišli na to, že firme niekto hackol profil na Alibabe a vydáva za nich. Dokonca aj krstné meno podvodnej obchodníčky sa zhodovalo so skutočným menom obchodníčky zastupujúcej firmu. Išlo ale o dve rozličné osoby pracujúce pre rozdielne firmy. Rada by som upozornila aj na to, že v prípade úhrady podvodníkovi, by Alibaba neriešila vrátenie platby, pretože platba a objednávka by prebehli mimo platformu a za takéto obchody platforma nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Podvody pri vývoze do Ázie

S podvodmi sa možno stretnúť nielen pri dovoze, ale aj vývoze vlastných produktov do Ázie. Najčastejšie sa firme môže stať, že si od nej potenciálny obchodný partner vyžiada vzorky, na základe ktorých skopíruje jej produkty a k ďalšej objednávke už nedôjde.

Ďalším častým podvodom ohľadom vývozu do Ázie je, že firmu kontaktuje potenciálny kupujúci, prezentujúci sa ako veľká firma, ktorá sľubuje zariadiť vysoký odbyt. Potenciálny partner sa firme s najväčšou pravdepodobnosťou ozve sám a jej to bude lichotiť, že si ju všimli až v ďalekej Ázii. Podnikateľ strávi týždne rokovaním a vymieňaním si informácií s potenciálnym partnerom. Ten si vyžiada vzorky, ktoré po ich dodaní vychváli do neba. Následne firmu kontaktuje, že jej vie garantovať v Ázii vysoký odbyt. K tomu, aby spoločnosť exportovala a predávala, ale bude potrebovať ešte napríklad špecializovaný certifikát, ktorý nie je v Európe možné získať. Odberateľ bude tvrdiť, že má partnera, ktorý ho vie zariadiť. Štandardne si za zariadenie certifikátu alebo inej dokumentácie vyžiadajú okolo 10-tisíc dolárov a po zaplatení o nich už firma nebude počuť. Zostane bez certifikátu, bez peňazí a bez zrealizovaného exportu.

Nekalé praktiky ázijských firiem, ktoré nepríjemne prekvapia

Časté sú aj nekalé praktiky, ktoré podnikateľa vyslovene neokradnú, ale môžu mu riadne znepríjemniť podnikanie - nielen pre extra náklady, no aj pre problémy s kvalitou či oneskorenými dodávkami tovaru, ktoré firmu môžu pripraviť o zákazníkov a poškodiť jej dobré meno.

Prečítajte si tiež

Častou nekalou praktikou je vydávanie sa za výrobcu. Môže ísť o jednoosobové firmy, menšie tímy, ale aj veľké obchodné spoločnosti, ktoré nechcú potenciálnemu zákazníkovi priznať, že tovar, ktorý predávajú, v skutočnosti nevyrábajú. Problém spolupráce s takýmito obchodnými spoločnosťami je, že každá objednávka môže pochádzať od iného výrobcu. To v praxi môže znamenať obrovské rozdiely v kvalite a vyhotovení tovaru a z toho vyplývajúcu nespokojnosť lojálnych zákazníkov, ktorí si už zvykli na istú kvalitu výrobkov danej firmy. Pri spolupráci s ázijskými obchodnými spoločnosťami sa môžu vyskytnúť aj časové prestoje či tlak na zvyšovanie cien, ktorý firma nemôže ovplyvniť. Preto je vhodné vždy spolupracovať priamo s výrobcami. Potenciálnych partnerov si môžete dať overiť profesionálnym spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú obchodným poradenstvom pre obchodovanie s Áziou.

Pri dovoze z Ázie sa možno pri rokovaniach s potenciálnymi dodávateľmi stretnúť aj s tým, že v prípade dovozu tovaru podliehajúceho certifikácii nechcú pred objednávkou zaslať certifikáty na kontrolu. Ak bude dodávateľ tvrdiť, že firme pošle certifikát až po zaplatení zálohy, prípadne celej objednávky, rokovať s ním nemá zmysel. S veľkou pravdepodobnosťou certifikáty nemá a spolieha sa na to, že ich dá spraviť (ak vôbec) po zaplatení zálohy. Dodávatelia, ktorí nemajú s certifikáciou skúsenosti, často proces certifikácie podceňujú a nemajú pripravenú technickú dokumentáciu či ďalšie dokumenty potrebné k certifikácii. Tiež si neuvedomujú, že skutočnosť, že sa budú o certifikát uchádzať ešte neznamená, že ho skutočne aj dostanú, nakoľko ich stroje nemusia spĺňať prísne certifikačné normy. Pred objednávkou preto vždy treba žiadať dokumentáciu k tovaru. Ak ju dodávateľ nemá alebo odmieta poskytnúť, je vhodné nájsť si iného.

Článok pokračuje pod reklamou

Niektorí dodávatelia môžu tvrdiť, že certifikáty majú a aj ich pošlú. Vždy si ale treba dať overiť ich pravosť, pretože ázijskí dodávatelia neraz zašlú sfalšované certifikáty, a tiež certifikáty, ktoré sú síce platné, ale nenachádza sa v nich vybraný model produktu. Fakt, že dodávateľ má certifikovaných desať modelov, neznamená, že je medzi nimi aj ten objednaný.

Prečítajte si tiež

Pri objednávaní tovaru z Ázie si odporúčame pred objednávkou skontrolovať colné zaradenie tovaru, známe ako HS kód. Importér by si mal byť istý colnou sadzbou, ktorú zaplatí za tovar pri preclievaní. Colný kód, ktorý dostane od dodávateľa nemusí vždy korešpondovať s tým európskym. Môže sa tiež stať, že ázijský dodávateľ dá firme colný kód na úplne iný tovar alebo triedu produktov, nakoľko vie, že na dopytovaný tovar je extra vyrubené clo v podobe antidumpingu, ktoré znevýhodňuje dovoz tohto tovaru z Ázie do Európy a prípadne ho robí nekonkurenčným oproti ponuke európskych výrobcov. Ázijský dodávateľ ale chce predať aj napriek tomu, že to pre importéra bude nevýhodný obchod. Preto si vždy treba skontrolovať colné zaradenie tovaru ešte pred jeho dovozom.

Keď firma dováža z Ázie a tlačí na nízku cenu, môže sa stať, že jej ju dodávateľ sľúbi, ale tovar, ktorý dodá, bude nižšej kvality ako tá, ktorú firma žiadala. Odporúčame si pred dovozom overiť cenovú hladinu produktov v Ázii, aby firma mala reálne očakávania a netlačila dodávateľov na pokraj výrobných cien. V Ázii je iná kultúra ako u nás, v Európe, a dodávatelia aj obchodníci majú problém povedať „nie“. Preto sú schopní akceptovať objednávku, za ktorú je pre nich nemožné vyrobiť produkt v požadovanej kvalite. Problémom s dodávkou nekvalitného tovaru sa vie firma vyhnúť tak, že si zistí ceny na trhu a dá skontrolovať tovar ešte pred jeho vyskladnením v Ázii.

Nekalé praktiky pri preprave tovaru z Ázie

Aj keď spoločnosť spolupracuje s výrobcom a celá objednávka prebiehala hladko, môže nastať problém pri preprave tovaru. Častým trikom, najmä čínskych dodávateľov, je, že sa importérovi po doplatení tovaru a objednaní prepravy budú sťažovať na jeho prepravcu a „vysoké poplatky“. Vyžaduje pritom ich zaplatenie (napríklad pri dodacej podmienke FOB, kde je dodávateľ zodpovedný za dodanie už precleného tovaru na export do vybraného prístavu vo svojej krajine). Dodávateľ bude tvrdiť, že všetci prepravcovia, s ktorými pracujú, sú lacnejší ako ten vybraný importérom a budú chcieť, aby firma doplatila rozdiel (štandardne asi 100 USD). Dodávatelia sa spoliehajú na to, že poplatok nepríde importérom vysoký a zaplatia ho. Ide ale o klasický podvod a importér im nemá prečo platiť extra poplatok. Prepravné poplatky sú štandardne nastavené a je jasne definované, kto a čo má platiť. Ak prepravcovia ponúkajú dodávateľovi lacnejšiu službu, je to preto, že s ním majú dohodu – niektoré poplatky presúvajú práve na importérov. Avšak, dodávateľ ich zahŕňa aj do samotnej ceny tovaru, teda by ich v tomto prípade importér platil dvakrát.

Veľmi nepríjemnou situáciou, s ktorou sa stretávajú začínajúci importéri pri dovoze z Ázie, je, že im dodávateľ sľúbi námornú prepravu až do prístavu v Európe, prípadne, do prístavu na Slovensku alebo v Česku. Ide o dodaciu podmienku CIF. Ak je v cenovej ponuke od dodávateľa, vždy treba žiadať zmenu dodacej podmienky. CIF odporúčame zmeniť na FOB (prístav v krajine odoslania). Ak by firma akceptovala podmienku CIF, za prepravu by zaplatila 2 až 5-krát viac ako pri dodacej podmienke FOB. Je to spôsobené tým, že mnohí ázijskí dodávatelia (najmä pri importe z Číny) majú dohody s lokálnymi prepravcami, ktorí im poskytnú prepravu zadarmo (aj keď im za ňu importér zaplatí) a následne od odberateľa vytiahnu cenu prepravy druhýkrát navýšenú o ďalšie extrémne vysoké poplatky, ktoré by firma pri spolupráci so serióznym prepravcom platiť nemusela. Ak ázijský dodávateľ ponúka Incoterms CIF, odporúčame trvať na zmene na FOB a osloviť serióznu prepravnú firmu, ktorá doručenie zabezpečí až do skladu na Slovensku alebo v Česku, bez zbytočných extra poplatkov a časových prestojov.

Na čo dať pri spolupráci s ázijskými dodávateľmi pozor - súhrn

Ázijských dodávateľov si odporúčame overiť ešte pred začatím spolupráce. Je vhodné zistiť, či ide skutočne o výrobcu a či má všetky potrebné certifikáty. Tiež si treba overiť colnú sadzbu, aby importéra po dovoze tovaru na európsku colnicu neprekvapilo extra clo. Tovar si tiež treba nechať skontrolovať pred jeho doplatením dodávateľovi a vývozom z Ázie a pri preprave sa nespoliehať na riešenie navrhnuté dodávateľom, nakoľko môže byť pre firmu nevýhodné a môže veľmi predražiť dovoz tovaru. Platí tiež, že ak je ponuka dodávateľa príliš výhodná, nebude reálna.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.

Ako sa pripraviť na obchodnú cestu do Ázie?

Aby mala účasť na veľtrhu či výstave v Ázii pre firmu zmysel, je vhodné sa na účasť poriadne pripraviť. Súhrn podstatných krokov aj tipy, na čo nezabudnúť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky