10 tipov, ako zvíťaziť nad neplatičmi v podnikaní

10 tipov, ako zvíťaziť nad neplatičmi v podnikaní
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Neplatiči. Čo robiť, aby ste sa im vyhli a ako s nimi zatočiť, keď na nich predsa len natrafíte.

Platobnú disciplínu nie každý z podnikateľov dostal od prírody do vienka. A keďže neplatiči sa môžu vyskytnúť v každom odvetví, nie je na zahodenie byť na nich pripravený. Dobrá prevencia pred neplatičmi je podľa trojice slovenských podnikateľov Mária Glosa, Milana Žoldoša a Branislava Vaculčiaka až 70% úspechu. Ten spočíva v preverení potenciálneho biznis partnera, z následného podpisu zmluvy za prítomnosti právnika a ak sa aj napriek týmto opatreniam objaví problém, potom je čas zdvihnúť telefón a volať svojho právnika. Tu je 10 praktických rád, ako sa vyhnúť problémom a nekonečným súdnym ťahaniciam.

1. Dôveruj, ale preveruj

Dnešná elektronická doba umožňuje takpovediac nazrieť do vnútra firiem prostredníctvom rozličných verejných registrov. Dobrou prípravou je tiež informovať sa o protistrane a zistiť o nej čo najviac – pýtajte sa známych a zisťujte referencie. „Využite rozličné databázy, ktoré agregujú dôležité informácie na jednom mieste a výrazne tak uľahčujú prístup k podstatným údajom aj pre začínajúcich či malých podnikateľov,“ odporúča Branislav Vaculčiak, zakladateľ portálu IndexPodnikatela.sk. Smeruje tak ku zdrojom, vďaka ktorým si podnikateľ vie zistiť, či jeho dodávateľ alebo klient má nejakú podlžnosť, či je v konkurze, exekúcii alebo reštrukturalizácii alebo aj to, aká je jeho finančná história. „Dnes sú už k dispozícii aj účtovné závierky a takmer celá účtovnícka štruktúra, ktorá vám o firme mnoho napovie; zistíte aké jej vlastné imanie, aké sú jej záväzky, cudzie zdroje financovania a majetok, a teda aj to, či by bol záväzok voči vám od nej reálne vymáhateľný,“ prispieva k téme advokát Milan Žoldoš a upozorňuje, že ak obchodujete s firmou, ktorá má určitý majetok, po súdnom spore a určitej dobe svoju pohľadávku vymôžete. Ak však ide o firmu, ktorá disponuje len minimálnym majetkom, z nej len veľmi ťažko niekedy niečo vymôžete. „Zaujímavým pre podnikateľa je aj preklepnúť si pomer vlastných a cudzích finančných zdrojov vo firme. Ak cudzie zdroje presahujú 50%, už to nie je celkom ideálne,“ myslí si Vaculčiak.

2. Dbajte o prevenciu

Keď sa objavia prvé problémy a vaše faktúry ostávajú neuhradené, spravidla všetko, na čom ste sa s protistranou dohodli, akosi prestáva platiť. Jedinou pravdou je to, čo máte písomne položené na papieri. „Keď vstupujete s druhou stranou do vzťahu, určitým spôsobom si ho ošetrite – keď nie zmluvou, tak aspoň podpísaným preberacím protokolom, objednávkou či faktúrou. Pomôže čokoľvek použiteľné v prípade právneho konania. Tridsať minúť venujte svojmu advokátovi radšej vopred ako neskôr, keď bude treba riešiť konkrétny problém a pol hodina nebude ani zďaleka stačiť,“ radí advokát Milan Žoldoš a dodáva, že pri uzatváraní obchodu má byť právnik privolaný na začiatok pri tvorbe zmluvy, nie až na koniec, keď sa objaví problém a treba ho riešiť. Aj tu teda platí staré dobré príslovie Dobré zmluvy robia dobrých priateľov, keďže najlepšou prevenciou problémov v prípade väčšiny obchodov je kvalitná zmluva. Tou sa oplatí pod dohľadom právnika poistiť si najmä obchody s novými biznis partnermi, s ktorým podnikateľ zatiaľ nemal tú česť.

3.Vsaďte na istotu

Ak si chcete byť príjmom do vašej firemnej peňaženky na 100% istý, spoľahnite sa na platby vopred alebo poberajte zálohy. Mário Glos z realitnej kancelárie MGM to tak robí pravidelne a neplatičom sa mu darí vyhýbať už celú jednu dekádu. „Keď má klient o vašu službu záujem, zloží nejakú rezervačnú zálohu. V prípade, že sa služba alebo predaj nezrealizuje, záloha prepadá vo váš prospech a vy ste tak ochránený, nikomu nemusíte nič dokazovať, prípadne sa sporiť,“ vysvetľuje jeden z možných spôsobov prevencie. Alfou a omegou úspechu je podľa neho v tom segmente podnikania, ktorý to umožňuje, práve záloha. „V ideálnom prípade berte vopred 100% zálohu. Nezabúdajte ale na garanciu vášmu klientovi, že v prípade vášho krachu alebo neposkytnutia služby mu zálohu vrátite. Pomôže vám členstvo v rôznych profesijných organizáciách, komorách, ale napr. aj poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu. Budovanie dôvery a vášho imidžu je dobré spojiť s členstvom v takýchto komorách. Ľudia vám budú viacej dôverovať a ľahšie tak prikývnu aj zálohe vopred,“ dopĺňa. Ak podnikáte v oblasti tovaru, zálohu radí poberať minimálne vo výške vašich nákladov. Dôležité je pri tom definovať si cieľovú skupinu. Ak ju dobre poznáte, od jej možností a záujmov by sa potom mali odvíjať zálohové podmienky.

4.Zabezpečte si záväzok

Nie každý biznis umožňuje poberať zálohy vopred, najmä pokiaľ ide o veľké a finančne náročné projekty. Preto ak by to ani vo vašom prípade nebolo možné, siahnite po iných nástrojoch. „Na mysli mám zabezpečenie si záväzku napr. formou ručenia treťou osobou, využite široké ponuky poisťovní zamerané napr. aj na úhrady faktúr. Najlepším nástrojom je banková záruka, ktorá funguje na jednoduchom princípe; ak vám dlžník neuhradí svoj záväzok, urobí to zaňho v 100% výške banka na základe zmluvy, ktorú s ním vopred podpísala,“ informuje Žoldoš. Pri nižších sumách radí preniesť záväzok priamo na konateľa s. r. o.-čky formou zmenky či ručenia a osobne tak zaviazať fyzickú osobu, že v prípade neuhradenia záväzku ho uhradí z vlastného vrecka.

Článok pokračuje pod reklamou
>

5.Buďte transparentný

Je už na dobrom obchodníkovi, aby svojmu klientovi presne vysvetlil, za čo platí, a to najmä v prípade služieb. „Vysvetlite klientovi, čo konkrétne je zahrnuté v hodnote služby, ktorú mu ponúkate a v čom spočíva jej pridaná hodnota. Drvivá väčšina klientov, ktorí sú nepokojní a nechcú zaplatiť, je spojená s tým, že nerozumejú vášmu biznisu a vašej práci. Pokiaľ sa s nimi vopred dohodnete na presne stanovených podmienkach, menej často sa budete stretávať s tým, že by mal váš klient záujem o znižovanie ceny alebo motiváciu ju neuhradiť,“ delí sa o svoje skúsenosti Mário Glos. Najväčšiu výhodu vidí v tom, že počas realizácie sa už zo strany klienta nevynárajú nezodpovedané otázky, pretože je o všetkom vopred a jasne informovaný a nemá dôvod byť nespokojným. V neposlednom rade tak rastie aj pozitívna referenčná hodnota vašej firmy.

6. Alternatívou sú rozhodcovské súdy

Rozhodcovské súdy sú istou formou súkromného rozhodcovského orgánu, ktoré si môže zriadiť združenie viacerých právnických osôb. Sú cestou k rýchlejšiemu rozhodnutiu a priznaniu pohľadávky spravidla v rozsahu 3 – 5 mesiacov. „Tieto súdy sú zaregistrované v príslušnom registri, pričom rozhodcovská doložka zakomponovaná v uzatváranej zmluve hovorí, že vzniknuté problémy bude riešiť konkrétny rozhodcovský súd,“ špecifikuje Žoldoš, no zároveň upozorňuje, že na Slovensku v súčasnej dobe existuje veľké množstvo rozhodcovských súdov a najlepšie z nich sú tie, ktoré už majú svoj kredit a reputáciu. „Hrozí tu riziko, že súdy budú udeľovať arbitrárne rozhodnutia bez správneho konania len preto, že poznajú jednu zainteresovanú stranu. Preto voľte súd, ktorý už má svoje meno a je nezávislý,“ dodal a upozornil, že pri podpise zmluvy nie je dobré súhlasiť s rozhodcovským súdom zriadeným protistranou. Tento typ súdov je najčastejšie používaný pri medzinárodných dohodách, pri ktorých sa zmluvné strany obracajú na nezávislé rozhodcovské súdy napr. vo Viedni či Londýne.

7. Riaďte sa aj pocitmi

Keď sa vám pri akejkoľvek časti dojednaného obchodu dostaví z nevysvetliteľných príčin nedobrý pocit, Mário Glos radí tohto pocitu sa držať a svoje pochybnosti a obavy si s protistranou otvorene vydiskutovať. Ak má protistrana čestné úmysly, nemala by s tým mať žiaden problém. „Pri podnikaní by človek nemal slepo dôverovať, ale riadiť sa kombináciou svojich pocitov a faktov,“ myslí si Mário Glos.

8. Konajte

S prvými problémami ruka v ruke najčastejšie zo strany neplatičov prichádzajú aj výhovorky, zvyčajne bez preukázateľného základu. „Ak podnikateľ neklame a naozaj čelí istým problémom, kvôli ktorým vám nemôže záväzok uhradiť, nebude mu vadiť svoje tvrdenie preukázať napr. komunikáciou s dodávateľom alebo, čo je pre vás výhodnejšie, podpisom uznať záväzok voči vašej spoločnosti. Vy sa tak vyhnete prípadnému dokazovaniu vášho nároku,“ približuje Žoldoš. Keď sa však od vašich dlžníkov objavuje čoraz viac a často aj protirečiacich si výhovoriek, dôležité je konať čím skôr. „Čím skôr začnete konať, tým je väčšia pravdepodobnosť, že utrpíte menšie straty,“ potvrdzuje Glos.

9. Diverzifikujte

Dbajte o to, aby bolo portfólio vašich klientov zostavené z viacerých ako z len z jedného kľúčového subjektu. „Najväčšie kauzy, ktoré na Slovensku máme, sú tie, ktoré sú napojené na jedného veľkého dodávateľa. Ak 80-90% vašej produkcie smeruje takémuto klientovi, môžete mať postarané o obrovský problém,“ myslí si Mário Glos a radí diverzifikovať medzi viacerých partnerov, aby keď vám jeden z nejakého dôvodu nezaplatí, ďalších 100 zabezpečí, že sa to na vašej finančnej stabilite nijako nepodpíše.

10. Vyhnite sa súdu

Právnik Milan Žoldoš radí snažiť sa čo najviac vyhnúť sa vyvrcholeniu problému, ktorým je súd. „V súčasných podmienkach to je nerentabilný model. Preto čím viac investujete do dobrého zmluvného vzťahu, ktorý stanoví jasné pravidlá hneď na začiatku, tým menej problémov budete mať neskôr. Súdny proces je totiž náročný nielen na čas, ale v konečnom dôsledku aj na financie a psychickú kondíciu. A hoci sa vám súd aj môže podariť vyhrať, peniaze sa k vám možno aj tak nedostanú, pretože firma je napr. v konkurze,“ uzatvára.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Rezáková
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.


Ako začať podnikať: recept Jara Zacka z reklamnej agentúry TRIAD

Ako si „uvariť“ firmu radil na štvrtom ročníku Podnikateľskej fiesty spoluzakladateľ Agentúry roka 2018 - TRIAD Advertising.

Učitelia budúcich podnikateľov: Základom je motivácia a nadčasovosť biznis nápadu

Nepretržitá komunikácia, riešenie krízových situácií či organizácia výberových konaní. To je bežná súčasť práce pedagógov, ktorí pripravujú študentov na svet podnikania.

Prečo vznikol náš nový e-book o podnikaní

Ďalší z e-bookov pre začínajúcich podnikateľov má názov Vitajte v biznise! Poďme sa pozrieť na to, prečo sme ho vytvorili.

Nebezpečenstvo prirýchleho rastu malých firiem

Príliš rýchly rast malých firiem môže byť tak nebezpečný ako rast žiaden. Pripadáte si, že neustále fungujete v krízovom režime a zrazu detailne nepoznáte každého človeka v tíme. Firma je tá istá, ale okolnosti sa zmenili. A je nutné sa im prispôsobiť. Aké sú nebezpečenstvá prirýchleho rastu a ako sa im vyhnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky