Po zavedení daňových licencií stúpol počet likvidácií firiem dvojnásobne

Počet likvidácií firiem na Slovensku v januári stúpol dvojnásobne oproti decembru minulého roka. V absolútnych číslach však nárast likvidácií nie je až taký dramatický. Zo 63 likvidácií v decembri 2013 stúpol ich počet na 131 v januári 2014.

Zavedenie daňových licencií prinútilo majiteľov neaktívnych firiem porozmýšľať nad tým, či neaktívnu firmu zlikvidovať alebo predať, prípadne oživiť jej činnosť tak, aby sa podnikateľovi oplatilo zaplatiť daňovú licenciu.

Počet likvidácií v januári stúpol výrazne, v absolútnych číslach však nie je likvidácii veľa

Graf ukazuje, že majiteľov firiem, ktorí sa rozhodli svoju firmu zlikvidovať, je viac ako v minulosti. V porovnaní s novozakladanými firmami, je likvidácií ale pomerne málo. V januári tohto roku vzniklo 3397 nových firiem, čo je stále nadpriemerné číslo oproti bežným mesiacom, kedy sa zakladá do 2 000 nových firiem za mesiac.

Vysoký počet nových firiem v januári je ešte stále efekt zavedenia nutnosti splatiť základné imanie na účet v banke. Založiť firmu bez nutnosti splatiť základné imanie na účet v banke ste museli stihnúť do konca novembra. Ale dovtedy vám stačilo podpísať len spoločenskú zmluvu. Podať návrh na zápis novej firmy na obchodný register ste mohli vykonať aj neskôr.

Na záver ešte počet výmazov spoločností z obchodného registra. 555 výmazov v januári 2014 je veľmi podobný rovnakému obdobiu minulého roka.

Počet výmazov firiem z obchodného registra

Štatistika je vypracovaná na základe dát z FinStatu, kde sledujeme likvidácie z Obchodného vestníka, ako aj podania v obchodnom registri. Zoznam firiem v likvidácii si možno pozrieť tu: http://www.finstat.sk/Likvidacie .

Zdroj:  TS Finstat.sk (Filip Glasa)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1. 1. 2024

Právnické osoby musia od 1.1.2024 platiť daň z príjmov aspoň vo výške minimálnej dane – koho sa táto povinnosť netýka, aká je výška minimálnej dane a aké sú možnosti zápočtu zaplatenej daňovej licencie, sa dočítate v článku.

Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Odmena likvidátora spoločnosti od 1.10.2020

Od 1. októbra a mení vyhláška, ktorá určuje odmenu likvidátora spoločnosti. Sumy výrazne narastú.

Je výhodnejšia likvidácia spoločnosti alebo jej zrušenie súdom?

V čom sa líši likvidácia a zrušenie spoločnosti súdom z úradnej moci? Aké zmeny čakajú podnikateľov od 1. októbra? Oplatí sa s likvidáciou čakať, alebo nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky