Máte starosti s kontrolou firemných výdavkov? Pustite ich k „oblakom“

Viacerí z nás vedia, aká problematická a náročná je kontrola firemných výdavkov, ich sledovanie a analýza. Pre podnikateľov je veľmi ťažké zistiť súhrnné informácie o tom, na čo putujú ich finančné prostriedky, kto nimi platí a kde. Tieto údaje sú však častokrát k dispozícií až na konci mesiaca. A to nehovoríme o tom, koľko času a energie stojí účtovníka a zamestnancov administratíva spojená s manuálnou evidenciou pokladničných dokladov. Ich zbieraniu, triedeniu a ručnému nahadzovaniu do účtovného programu je koniec!

Sledovanie a kontrola firemných výdavkov

Pri hospodárení s finančnými prostriedkami firmy je veľmi ťažké sledovať, kto nimi platí, za čo a kedy. V praxi sa stretávame so situáciou, kedy by pre zamestnávateľa/podnikateľa bolo prínosné, ak by vedel v reálnom čase zistiť, koľko utráca jeho zamestnanec. Prípadne zistiť, koľko bolo vynaložené iba na cestovné náklady za tento týždeň. Taktiež by sa hodilo vedieť, u ktorých dodávateľov alebo predajcov firma míňa najviac svojich prostriedkov. Tieto údaje sú častokrát potrebné hneď, no účtovné výstupy sú k dispozícií väčšinou až po konci mesiaca. Ak potrebujete zistiť určité detaily okamžite, je nutné kontaktovať účtovníka a ten musí dodatočne informácie nájsť. Ďalej ich musí spracovať a doručiť k vám (to však trvá určitý čas a taktiež je to pre neho ďalšia práca navyše).

Evidencia pokladničných dokladov

Každý z nás, či už podnikateľ alebo zamestnanec, musí zbierať a viesť si evidenciu pokladničných dokladov. Podnikateľ alebo zamestnanec ich odovzdáva svojmu nadriadenému či účtovníkovi. Ten potom fyzicky nahadzuje tieto údaje z účteniek do účtovného softvéru. Z vlastnej skúsenosti viem, že nie je nič horšie ako to, keď Vám na konci mesiaca volá Váš účtovník, že ste mu neodovzdali potrebné účtenky a on ich tak nemôže priradiť k zrealizovaným platbám.

„Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi. Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách môže vykonať iba na základe účtovných dokladov (zásada dokladovosti).“ FINANČNÁ SPRÁVA SR.

Riešenie?

Pokiaľ ste sa vo vyššie uvedenom texte našli aj vy, máme dobrú správu – existuje na to riešenie!

Pomocou novej platformy blockyvoblakoch.sk a ich firemnej karte je veľmi jednoduché mať firemné výdavky pod kontrolou a získať z nich údaje, ktoré môžu vo veľkej miere pomôcť k rozvíjaniu Vášho biznisu. Veľkou výhodou je i to, že je táto služba kompatibilná s väčšinou účtovných softvérov, čo znamená, že aj Váš účtovník bude mať z tohto programu radosť.

Pre sprehľadnenie uvádzam súhrn výhod, ktoré toto riešenie prináša:

  1. Zníženie administratívnej záťaže v zmysle:
  • Žiadne papierové účtenky (nahradené digitálnymi účtenkami)
  • Žiadne stratené účtenky (účtenky sú vždy k dispozícií na zabezpečenom úložisku)
  • Účtovník nemusí ručne párovať účtenky s platbami (prebieha automaticky v rámci programu)
  1. Prehľad a kontrola nad výdavkami v reálnom čase:
  • Jednoduché nastavenie výdavkových limitov pre zamestnancov
  • Notifikácie v reálnom čase pri realizovaných platbách (zamestnávateľ môže schváliť výdavok, alebo žiadať jeho odôvodnenie od zamestnanca)
  • Detailný report a analýza výdavkov ( zamestnávateľ má nonstop prístup k analýze výdavkov, ktorú je možné prispôsobiť podľa zamestnanca, podľa položiek, podľa času a iné)
  • Doplnkové výkazy (možnosť sledovať vývoj cien v čase, porovnanie cien, porovnanie dodávateľov, rôzne iné štatistiky)

Krátke zhrnutie

Pre krátke zhrnutie pripájam odkaz na video, v ktorom je možné nahliadnuť do rozhrania programu a zoznámiť sa s jeho šikovnými funkciami.

Chcete si službu blockyvoblakoch.sk vyskúšať zdarma?

Ak by ste si radi vyskúšali túto platformu, neváhajte a napíšte nám

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovníctvo dostupné kdekoľvek a kedykoľvek

Predstavte si, že ráno začnete účtovať na firemnom počítači, poobede sa k účtovnému programu pripojíte z notebooku a prácu jednoducho dokončíte doma. Od novembra takto pracujú mnohé účtovníčky a účtovníci. KROS spustil Cloudové riešenie k programu, s ktorým šikovne vyriešite podvojné účtovníctvo, daňové priznania, či DPH na hocijakom počítači kdekoľvek a kedykoľvek.

Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2017

Ktoré funkcie online (cloudovej) fakturačnej aplikácie sú pre Váš biznis kľúčové? Ktoré funkcie môžete používať bezplatne? Porovnali sme 8 fakturačných aplikácií a 31 kľúčových funkcií.

Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2016

Ktoré funkcie online (cloudovej) fakturačnej aplikácie pre Váš biznis kľúčové? Porovnali sme 25 preferovaných vlastností on-line fakturačných aplikácií.

Elektronická faktúra v roku 2015 z pohľadu účtovníctva a DPH

Elektronická fakturácia je rýchla, šetrí čas aj peniaze. Ako spracovať elektronické faktúry správne?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky