Máte starosti s kontrolou firemných výdavkov? Pustite ich k „oblakom“

Viacerí z nás vedia, aká problematická a náročná je kontrola firemných výdavkov, ich sledovanie a analýza. Pre podnikateľov je veľmi ťažké zistiť súhrnné informácie o tom, na čo putujú ich finančné prostriedky, kto nimi platí a kde. Tieto údaje sú však častokrát k dispozícií až na konci mesiaca. A to nehovoríme o tom, koľko času a energie stojí účtovníka a zamestnancov administratíva spojená s manuálnou evidenciou pokladničných dokladov. Ich zbieraniu, triedeniu a ručnému nahadzovaniu do účtovného programu je koniec!

Sledovanie a kontrola firemných výdavkov

Pri hospodárení s finančnými prostriedkami firmy je veľmi ťažké sledovať, kto nimi platí, za čo a kedy. V praxi sa stretávame so situáciou, kedy by pre zamestnávateľa/podnikateľa bolo prínosné, ak by vedel v reálnom čase zistiť, koľko utráca jeho zamestnanec. Prípadne zistiť, koľko bolo vynaložené iba na cestovné náklady za tento týždeň. Taktiež by sa hodilo vedieť, u ktorých dodávateľov alebo predajcov firma míňa najviac svojich prostriedkov. Tieto údaje sú častokrát potrebné hneď, no účtovné výstupy sú k dispozícií väčšinou až po konci mesiaca. Ak potrebujete zistiť určité detaily okamžite, je nutné kontaktovať účtovníka a ten musí dodatočne informácie nájsť. Ďalej ich musí spracovať a doručiť k vám (to však trvá určitý čas a taktiež je to pre neho ďalšia práca navyše).

Evidencia pokladničných dokladov

Každý z nás, či už podnikateľ alebo zamestnanec, musí zbierať a viesť si evidenciu pokladničných dokladov. Podnikateľ alebo zamestnanec ich odovzdáva svojmu nadriadenému či účtovníkovi. Ten potom fyzicky nahadzuje tieto údaje z účteniek do účtovného softvéru. Z vlastnej skúsenosti viem, že nie je nič horšie ako to, keď Vám na konci mesiaca volá Váš účtovník, že ste mu neodovzdali potrebné účtenky a on ich tak nemôže priradiť k zrealizovaným platbám.

„Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi. Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách môže vykonať iba na základe účtovných dokladov (zásada dokladovosti).“ FINANČNÁ SPRÁVA SR.

Riešenie?

Pokiaľ ste sa vo vyššie uvedenom texte našli aj vy, máme dobrú správu – existuje na to riešenie!

Pomocou novej platformy blockyvoblakoch.sk a ich firemnej karte je veľmi jednoduché mať firemné výdavky pod kontrolou a získať z nich údaje, ktoré môžu vo veľkej miere pomôcť k rozvíjaniu Vášho biznisu. Veľkou výhodou je i to, že je táto služba kompatibilná s väčšinou účtovných softvérov, čo znamená, že aj Váš účtovník bude mať z tohto programu radosť.

Pre sprehľadnenie uvádzam súhrn výhod, ktoré toto riešenie prináša:

  1. Zníženie administratívnej záťaže v zmysle:
  • Žiadne papierové účtenky (nahradené digitálnymi účtenkami)
  • Žiadne stratené účtenky (účtenky sú vždy k dispozícií na zabezpečenom úložisku)
  • Účtovník nemusí ručne párovať účtenky s platbami (prebieha automaticky v rámci programu)
  1. Prehľad a kontrola nad výdavkami v reálnom čase:
  • Jednoduché nastavenie výdavkových limitov pre zamestnancov
  • Notifikácie v reálnom čase pri realizovaných platbách (zamestnávateľ môže schváliť výdavok, alebo žiadať jeho odôvodnenie od zamestnanca)
  • Detailný report a analýza výdavkov ( zamestnávateľ má nonstop prístup k analýze výdavkov, ktorú je možné prispôsobiť podľa zamestnanca, podľa položiek, podľa času a iné)
  • Doplnkové výkazy (možnosť sledovať vývoj cien v čase, porovnanie cien, porovnanie dodávateľov, rôzne iné štatistiky)

Krátke zhrnutie

Pre krátke zhrnutie pripájam odkaz na video, v ktorom je možné nahliadnuť do rozhrania programu a zoznámiť sa s jeho šikovnými funkciami.

Chcete si službu blockyvoblakoch.sk vyskúšať zdarma?

Ak by ste si radi vyskúšali túto platformu, neváhajte a napíšte nám

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovníctvo dostupné kdekoľvek a kedykoľvek

Predstavte si, že ráno začnete účtovať na firemnom počítači, poobede sa k účtovnému programu pripojíte z notebooku a prácu jednoducho dokončíte doma. Od novembra takto pracujú mnohé účtovníčky a účtovníci. KROS spustil Cloudové riešenie k programu, s ktorým šikovne vyriešite podvojné účtovníctvo, daňové priznania, či DPH na hocijakom počítači kdekoľvek a kedykoľvek.

Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2017

Ktoré funkcie online (cloudovej) fakturačnej aplikácie sú pre Váš biznis kľúčové? Ktoré funkcie môžete používať bezplatne? Porovnali sme 8 fakturačných aplikácií a 31 kľúčových funkcií.

Porovnanie online (cloudových) fakturačných aplikácií v roku 2016

Ktoré funkcie online (cloudovej) fakturačnej aplikácie pre Váš biznis kľúčové? Porovnali sme 25 preferovaných vlastností on-line fakturačných aplikácií.

Elektronická faktúra v roku 2015 z pohľadu účtovníctva a DPH

Elektronická fakturácia je rýchla, šetrí čas aj peniaze. Ako spracovať elektronické faktúry správne?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky