Prenájom nehnuteľnosti


Príjmy z prenájmu nehnuteľností v roku 2014

Aké možnosti má daňovník pri zdaňovaní príjmov z prenájmu nehnuteľností a v čom spočívajú odlišnosti?

Daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku

Ktoré výdavky je možné odpočítať od príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku?

Nový zákon o krátkodobom nájme bytu

Od 1. mája 2014 nadobudol účinnosť nový zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. V čom je výhodnejší a aké zmeny so sebou prináša?


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky