Družstvo

Družstvo je právnická osoba, ktorú možno založiť aj za účelom podnikania. Aj družstvo upravuje Obchodný zákonník. V článkoch nájdete informácie o založení a vzniku družstva, orgánoch družstva, rozdelení zisku alebo znášaní straty v družstve, riadení družstva, zrušení a zániku družstva a ďalšie cenné rady.

Konopné družstvo ako príklad tejto formy podnikania - čo vám môže priniesť?

Predseda družstva zameraného na spracovanie konope Dušan Knezovič hovorí o slobodnom prístupe a veľkej výzve, ktorú vidí v družstevnej forme podnikania.

Európske družstvo (SCE)

Čo je európske družstvo, kto ho môže založiť, aké musí mať základné imanie a ďalšie dôležité informácie.

Členstvo v družstve

Kedy vzniká a zaniká členstvo v družstve? Aké podmienky musí spĺňať člen družstva a ktoré práva a povinnosti mu prináležia?

Družstvo vs. s.r.o. – porovnanie

Čo majú družstvo a spoločnosť s ručením obmedzeným spoločné a v čom sa naopak odlišujú? Môže sa s.r.o. transformovať na družstvo?

Družstvo ako právna forma podnikania

Ako sa zakladá družstvo? Čím sa odlišuje od s.r.o. či a.s. a aké sú výhody a nevýhody tejto právnej formy?


Ako sa dostať z koronakrízy? Receptom môžu byť družstvá

Existuje spôsob, ako sa podnikatelia po situácii spôsobenej novým koronavírusom opäť postavia na nohy? Akú rolu v tom môže zohrať družstvo?

Charakteristika družstva

Čo je družstvo a v čom sa líši od obchodných spoločností? Základné informácie v kocke.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky