Družstvo

Družstvo je právnická osoba, ktorú možno založiť aj za účelom podnikania. Aj družstvo upravuje Obchodný zákonník. V článkoch nájdete informácie o založení a vzniku družstva, orgánoch družstva, rozdelení zisku alebo znášaní straty v družstve, riadení družstva, zrušení a zániku družstva a ďalšie cenné rady.

Charakteristika družstva

Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Družstvo musí mať najmenej päť členov; to neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby. Špeciálnym druhom družstva je malé družstvo, je to také družstvo, ktoré má menej ako 50 členov.

Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky