Daň z nehnuteľností 2016

Daň z nehnuteľností na rok 2016 sa vyrubuje na základe (daňového) priznania, ktoré je daňovník povinný podať do konca januára 2016. Tlačivo priznania na daň z nehnuteľnosti v roku 2016 je odlišné pre fyzické a pre právnické osoby, pričom obsahuje aj údaje k ďalším typom daní. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov. Platí sa na základe rozhodnutia obce v priebehu roka 2016.

Daň z nehnuteľností na rok 2017

Kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 a kedy je daň z nehnuteľností splatná.

Ako uplatniť daňové výdavky pri prenájme bytu (nehnuteľnosti) v roku 2016

Prenajímatelia bytov (nehnuteľností) nemôžu v daňovom priznaní za rok 2016 uplatniť paušálne výdavky. Skutočné výdavky v preukázateľnej výške môžu uplatniť týmito troma spôsobmi.

Daň z nehnuteľností na rok 2016

Kedy sa ma týka daň z nehnuteľností na rok 2016? Potrebné informácie k dani z nehnuteľností na rok 2016 stručne.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky