Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


Aké povinnosti v súvislosti s BOZP a PZS musí riešiť zamestnávateľ pri prijatí prvého zamestnanca

Povinnosti súvisiace z bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a pracovnou zdravotnou službou si musí plniť každý zamestnávateľ. Aké povinnosti zamestnávateľovi vznikajú pri prijatí prvého zamestnanca?

6 povinností v BOZP, na ktoré zamestnávateľ nesmie nikdy zabudnúť

Ako zamestnávateľovi Vám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplýva kvantum povinností. Pozrite si prehľad tých najdôležitejších, ktoré si zaslúžia najvyššiu pozornosť.

Najdôležitejšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tkvie v množstve povinností, na ktoré nesmie zamestnávateľ nikdy zabúdať. Prečítajte si článok o tom, v čom spočívajú tie najdôležitejšie.

Povinná bezpečnostnotechnická služba v rámci BOZP

Povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj zriadenie bezpečnostnotechnickej služby. Na čo slúži a aké sú možnosti jej zriadenia?

Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze

Povinnosťou zamestnávateľa je predchádzať pracovným úrazom. Ak sa ale zamestnancovi pracovný úraz stane, vyplývajú zamestnávateľovi v oblasti BOZP viaceré povinnosti.


Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Na dosiahnutie bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov (BOZP) pri práci si musí zamestnávateľ splniť niekoľko všeobecných povinností. Ktoré sú to?

BOZP povinnosti podnikateľov - koho sa týkajú

Kedy sa na podnikateľa vzťahujú povinnosti v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), aké výnimky tu platia a aká legislatíva túto oblasť upravuje.

Zmeny v BOZP od 1. júla 2015

Od 1.7.2015 bude môcť aj fyzická osoba zabezpečovať výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Zamestnávanie bezpečnostného technika je výhodou aj z pohľadu pracovnej zdravotnej služby.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky