Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze

Povinnosťou zamestnávateľa je predchádzať pracovným úrazom. Ak sa ale zamestnancovi pracovný úraz stane, vyplývajú zamestnávateľovi v oblasti BOZP viaceré povinnosti.

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Na dosiahnutie bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov (BOZP) pri práci si musí zamestnávateľ splniť niekoľko všeobecných povinností. Ktoré sú to?

BOZP povinnosti podnikateľov - koho sa týkajú

Kedy sa na podnikateľa vzťahujú povinnosti v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), aké výnimky tu platia a aká legislatíva túto oblasť upravuje.

Zmeny v BOZP od 1. júla 2015

Od 1.7.2015 bude môcť aj fyzická osoba zabezpečovať výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Zamestnávanie bezpečnostného technika je výhodou aj z pohľadu pracovnej zdravotnej služby.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky