Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie od 1.1.2022

Novela Zákonníka práce prináša zrovnoprávnenie finančného príspevku na stravovanie s gastrolístkami, všetkých zamestnancov však nepoteší. Zmena pre SZČO znamená zas nižšie daňové výdavky.

Avizovaná novela, ktorá mala vyriešiť problém týkajúci sa nerovnosti alternatív, aj ďalšie problémy, ktoré vyplynuli z praxe a o ktorých sme písali v článku Finančný príspevok na stravovanie: praktické problémy má vyriešiť novela, schválená v tomto znení nebola. Pôvodný návrh počítal napríklad s tým, že by zamestnávatelia mohli poskytovať stravovacie poukážky a finančný príspevok dodatočne, teda by sa nevyplácali dopredu. S tým však nesúhlasil rezort práce, preto to bolo zo zákona vypustené. Úpravy nastali aj v jednotlivých sumách. Aké zmeny teda boli schválené v parlamente dňa 26.10.2021 (a ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1.1.2022), uvádzame stručne v tomto článku.

Finančný príspevok vs. gastrolístky u zamestnancov od 1.1.2022

Od 1. marca tohto roka si u zamestnávateľa, ktorý dovtedy zabezpečoval stravovanie formou tzv. gastrolístkov, zamestnanci môžu vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnávateľ prispieva v týchto prípadoch na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, z hľadiska daní a odvodov neexistuje rozdiel medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Aktuálne teda platí, že do sumy 2,81 eura (55 % zo sumy stravného v trvaní 5 – 12 hodín, v súčasnosti zo sumy 5,10 eura) je finančný príspevok na stravovanie u zamestnanca oslobodený od dane z príjmov. Od dane je oslobodený aj príspevok zo sociálneho fondu. To platí zhodne pre finančný príspevok aj pre gastrolístok. Ak sa zamestnávateľ rozhodol prispievať na stravovanie zamestnancov dobrovoľne vyššiou sumou, teda nad rámec uvedenej sumy 2,81 eura a príspevku zo sociálneho fondu, v tomto prípade sa viac oplácalo prispieť vo forme gastrolístka. Jeho celá suma je totiž od dane pre zamestnanca oslobodená. V prípade vyššieho dobrovoľného finančného príspevku na stravovanie už toto oslobodenie využiť možné nie je, ide v podstate o „mzdu“ zamestnanca, ktorá podlieha dani aj odvodom, teda sa zamestnancovi oplatí menej.

Prečítajte si tiež

Novela, ktorá bola dnes schválená v parlamente upravuje, že oslobodenie od dane z príjmov sa uplatní od 1.1.2022 jednotne pre všetky formy zabezpečenia stravy, resp. jej finančného krytia, a to aktuálne podľa Zákonníka práce najviac do výšky 2,81 eura. Ak zamestnancom teda prispieval zamestnávateľ na jedlo alebo formou gastrolístka nad 2,81 eura (mimo sociálneho fondu), od nového roka sa uplatní oslobodenie len do výšky 2,81 eura (plus na príspevok zo sociálneho fondu). Čo bude (zhodne, aj v prípade gastrolístka aj v prípade finančného príspevku) navyše, sa u zamestnanca zdaní a zaplatia sa aj odvody. Odôvodnenie danej zmeny ďalej uvádza, že na oslobodenie sa bude po novom vzťahovať strop stanovený nielen Zákonníkom práce, ale aj ďalšími zákonmi upravujúcimi štátnu službu jednotlivých profesií.

Stravné u SZČO od 1.1.2022 bez dokladovania, ale s nižšou sumou

Druhá zmena sa týka SZČO. Daňovník s príjmami podľa § 6, ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky v daňovej evidencii či vedením účtovníctva, už nebude musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Od 1.1.2022 teda nebude potrebné pre uplatnenie týchto výdavkov u SZČO mať doklad (pokladničný doklad, faktúru) o nákupe stravy alebo o nákupe stravovacích poukážok. Ide o zníženie administratívnej záťaže pre SZČO, pretože sa vychádza z predpokladu, že každý niečo na obed konzumuje a vždy je potrebné na to určitú sumu vynaložiť, a to bez ohľadu na to, ako si túto stravu SZČO zabezpečí.

Prečítajte si tiež

Dôležitou zmenou však je výška, akú si po novom bude možné uplatniť bez dokladovania do daňových výdavkov. Táto sa znižuje na 55 % z hodnoty stravného pre prvé časové pásmo za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku. Aktuálne by šlo o sumu 2,81 eura (55 % z 5,10 eur). Do 31.12.2021 platí, že do daňových výdavkov sa uznáva 100 % tejto sumy, teda 5,10 eur, ale je potrebné ju dokladovať. V tomto prípade teda za zníženie administratívnej záťaže SZČO zaplatia vyššou daňou z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách (návrh)

Ministerstvo práce predstavilo návrh opatrenia, ktoré opäť zvýši stravné pri tuzemských pracovných cestách. Ako sa zmenia sumy diét a ako to ovplyvní výdavky na stravu zamestnancov či SZČO?

Gastrolístky od 1.1.2023 len elektronicky, budú však aj výnimky

Od nového roka sa budú stravenkové lístky v prevažnej miere vydávať už len elektronicky, teda formou platobnej karty. Koho sa to (ne)týka a čo na elektronizáciu hovoria podnikatelia?

Finančný príspevok na stravovanie konateľa a spoločníka

Aké možnosti má konateľ a spoločník v rámci poskytovania stravy, či už v prípade jednoosobovej s.r.o. alebo v prípade spoločnosti, ktorá má svojich zamestnancov? Ako ovplyvní zvýšenie stravného od 1.9.2022 konateľov a spoločníkov?

Stravné a základná náhrada za km od 1.9.2022

Od 1. septembra 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré majú vplyv aj na ďalšie veličiny. Zároveň sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky