Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie od 1.1.2022

Novela Zákonníka práce prináša zrovnoprávnenie finančného príspevku na stravovanie s gastrolístkami, všetkých zamestnancov však nepoteší. Zmena pre SZČO znamená zas nižšie daňové výdavky.

Avizovaná novela, ktorá mala vyriešiť problém týkajúci sa nerovnosti alternatív, aj ďalšie problémy, ktoré vyplynuli z praxe a o ktorých sme písali v článku Finančný príspevok na stravovanie: praktické problémy má vyriešiť novela, schválená v tomto znení nebola. Pôvodný návrh počítal napríklad s tým, že by zamestnávatelia mohli poskytovať stravovacie poukážky a finančný príspevok dodatočne, teda by sa nevyplácali dopredu. S tým však nesúhlasil rezort práce, preto to bolo zo zákona vypustené. Úpravy nastali aj v jednotlivých sumách. Aké zmeny teda boli schválené v parlamente dňa 26.10.2021 (a ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1.1.2022), uvádzame stručne v tomto článku.

Finančný príspevok vs. gastrolístky u zamestnancov od 1.1.2022

Od 1. marca tohto roka si u zamestnávateľa, ktorý dovtedy zabezpečoval stravovanie formou tzv. gastrolístkov, zamestnanci môžu vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnávateľ prispieva v týchto prípadoch na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, z hľadiska daní a odvodov neexistuje rozdiel medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Aktuálne teda platí, že do sumy 2,81 eura (55 % zo sumy stravného v trvaní 5 – 12 hodín, v súčasnosti zo sumy 5,10 eura) je finančný príspevok na stravovanie u zamestnanca oslobodený od dane z príjmov. Od dane je oslobodený aj príspevok zo sociálneho fondu. To platí zhodne pre finančný príspevok aj pre gastrolístok. Ak sa zamestnávateľ rozhodol prispievať na stravovanie zamestnancov dobrovoľne vyššiou sumou, teda nad rámec uvedenej sumy 2,81 eura a príspevku zo sociálneho fondu, v tomto prípade sa viac oplácalo prispieť vo forme gastrolístka. Jeho celá suma je totiž od dane pre zamestnanca oslobodená. V prípade vyššieho dobrovoľného finančného príspevku na stravovanie už toto oslobodenie využiť možné nie je, ide v podstate o „mzdu“ zamestnanca, ktorá podlieha dani aj odvodom, teda sa zamestnancovi oplatí menej.

Prečítajte si tiež

Novela, ktorá bola dnes schválená v parlamente upravuje, že oslobodenie od dane z príjmov sa uplatní od 1.1.2022 jednotne pre všetky formy zabezpečenia stravy, resp. jej finančného krytia, a to aktuálne podľa Zákonníka práce najviac do výšky 2,81 eura. Ak zamestnancom teda prispieval zamestnávateľ na jedlo alebo formou gastrolístka nad 2,81 eura (mimo sociálneho fondu), od nového roka sa uplatní oslobodenie len do výšky 2,81 eura (plus na príspevok zo sociálneho fondu). Čo bude (zhodne, aj v prípade gastrolístka aj v prípade finančného príspevku) navyše, sa u zamestnanca zdaní a zaplatia sa aj odvody. Odôvodnenie danej zmeny ďalej uvádza, že na oslobodenie sa bude po novom vzťahovať strop stanovený nielen Zákonníkom práce, ale aj ďalšími zákonmi upravujúcimi štátnu službu jednotlivých profesií.

Stravné u SZČO od 1.1.2022 bez dokladovania, ale s nižšou sumou

Druhá zmena sa týka SZČO. Daňovník s príjmami podľa § 6, ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky v daňovej evidencii či vedením účtovníctva, už nebude musieť preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Od 1.1.2022 teda nebude potrebné pre uplatnenie týchto výdavkov u SZČO mať doklad (pokladničný doklad, faktúru) o nákupe stravy alebo o nákupe stravovacích poukážok. Ide o zníženie administratívnej záťaže pre SZČO, pretože sa vychádza z predpokladu, že každý niečo na obed konzumuje a vždy je potrebné na to určitú sumu vynaložiť, a to bez ohľadu na to, ako si túto stravu SZČO zabezpečí.

Prečítajte si tiež

Dôležitou zmenou však je výška, akú si po novom bude možné uplatniť bez dokladovania do daňových výdavkov. Táto sa znižuje na 55 % z hodnoty stravného pre prvé časové pásmo za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku. Aktuálne by šlo o sumu 2,81 eura (55 % z 5,10 eur). Do 31.12.2021 platí, že do daňových výdavkov sa uznáva 100 % tejto sumy, teda 5,10 eur, ale je potrebné ju dokladovať. V tomto prípade teda za zníženie administratívnej záťaže SZČO zaplatia vyššou daňou z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky