Odmietnutie pandemickej PN v nariadenej karanténe

Môže zamestnanec odmietnuť pandemickú PN, ak chce v prípade nariadenej karantény pracovať z domu? Ako postupovať?

Viacerí občania sa v súčasnosti obracajú na Sociálnu poisťovňu s otázkou, či môžu odmietnuť pandemickú PN-ku, ak sa po návšteve rizikovej, tzv. červenej krajiny alebo kontakte s človekom pozitívnym na ochorenie COVID-19 cítia dobre a so zamestnávateľom sa dohodnú, že budú pracovať z domu. Sociálna poisťovňa ich preto upozorňuje, že takáto možnosť existuje. Platí však, že ošetrujúci lekár pandemickú PN vypísať musí, avšak poistenec môže následne odmietnuť nárok na pandemické nemocenské.

Postup v prípade povinnej karantény

Ak sa poistenec vrátil z tzv. červenej krajiny a musí ísť do karantény alebo izolácie, je povinný registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ a telefonicky, resp. mailom skontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý mu vypíše tzv. pandemickú PN-ku. Lekár toto potvrdenie o dočasnej PN zašle do Sociálnej poisťovne aj s uvedením telefonického kontaktu na poistenca. Sociálna poisťovňa následne telefonicky kontaktuje poistenca v karanténe s otázkou, či si chce uplatniť nárok na pandemické nemocenské, alebo nie.

Ak nechce (napr. z dôvodu, že bude počas práceneschopnosti vykonávať prácu z domu a pod.), potom sa konanie o nároku na pandemické nemocenské vôbec neuskutoční. V tejto fáze teda môže poistenec dávku odmietnuť. Liečebný režim/karanténu poistenec napriek tomu dodržiavať musí. Zároveň platí, že poistenec je povinný o vzniknutej situácii (karanténe/izolácii) bezodkladne informovať svojho zamestnávateľa.

Ako požiadať o pandemickú PN po 1. septembri 2020

Poistenec môže dostať v prípade povinnej karantény po príchode z rizikovej krajiny dávku od Sociálnej poisťovne, ak dodrží nasledovný postup:

  • vyplní formulár a registruje sa na spomínanej stránke pre registráciu po príchode z rizikovej krajiny,
  • kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára telefonicky alebo e-mailom. Ten vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie,
  • doklady s telefónnym číslom poistenca lekár zašle Sociálnej poisťovni,
  • Sociálna poisťovňa kontaktuje poistenca v karanténe a telefonicky s ním spíše žiadosť. V prípade, že poistenec svoje telefónne číslo nenahlásil lekárovi, musí pobočku Sociálnej poisťovne kontaktovať sám,
  • zamestnanec by mal kontaktovať aj zamestnávateľa a informovať ho o tom, že je v karanténe,
  • Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o nemocenské, vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku. Ak poistencovi (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe) vznikne nárok na nemocenské, začne Sociálna poisťovňa vyplácať PN od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Viac informácií nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Testovanie zamestnancov vo firmách má manuál. Ako postupovať?

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19. Koho sa testovanie týka, koho smie zamestnávateľ testovať a aký je postup?

Sociálne poistenie a cezhraničný home office počas pandémie

Mení sa sociálne poistenie tým zamestnancom, živnostníkom a SZČO, ktorí pracovali v zahraničí a teraz pokračujú v práci z domu na Slovensku?

Minimálny dôchodok v roku 2021

Výška minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 nemení, pri jeho valorizácii platí osobitný postup.

Žiadosť o pandemické nemocenské: najčastejšie chyby pri vypĺňaní e-formuláru

Vyhnite sa chybám pri vypĺňaní e-formulárov a urýchlite si vyplatenie pandemických dávok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky