Likvidácia spoločností s ručením obmedzeným

Likvidácia s.r.o. je komplexný proces, pri ktorom dochádza k ukončeniu činnosti, k speňaženiu majetku a k vysporiadaniu pohľadávok a záväzkov spoločnosti tak, aby mohla byť spoločnosť vymazaná z obchodného registra. Z hľadiska administratívnej a časovej náročnosti ide o pomerne náročný postup, ktorý je preto vhodné zveriť ho rúk odborníka.

Od 1.10.2020 bude likvidácia kvôli zmene legislatívy drahšia. Zavádza sa preddavok na odmeu likidátora vo výške 1500 eur, mení sa sadzobník poplatkov za jednotlivé úkony pri likvádicii a zmenou, ktorú zavádza novela, je aj určenie času, kedy spoločnosť vstupuje do likvidácie. Po novom bude spoločnosť vstupovať do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Tí, ktorí to stihnú pred účinnosťou novely, ušetria.

Neváhajte využiť služby expertov pri pomoci:

  • So vstupom spoločnosti do likvidácie,
  • S prípravou a podaním povinných tlačív na príslušné úrady,
  • S realizáciou jednotlivých krokov v rámci likvidácie (ukončovanie zmlúv, speňaženie majetku),
  • So získaním súhlasov príslušných úradov,
  • S výmazom spoločnosti z obchodného registra.
Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00.

Potrebujete pomôcť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky