Likvidácia spoločností s ručením obmedzeným

Pokiaľ si likvidáciu vykoná podnikateľ sám, priame náklady na likvidáciu sa vyšplhajú na cca 120 Eur. Je však potrebné uvedomiť si, že v tejto sume nie je započítaná hodnota času podnikateľa, ktorý strávi obchádzaním úradov, vypĺňaním tlačív a prípravou dokumentov potrebných na likvidáciu spoločnosti. V horšom prípade vám čas predĺžia chyby v tlačivách, ich opakované podanie a ďalšie obchádzanie úradov.

Pokiaľ si netrúfate zlikvidovať spoločnosť sami, ponúkame Vám službu likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným v dvoch variantoch:

  1. služba zabezpečenia vstupu spoločnosti do likvidácie
  2. kompletná likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným

Služba zabezpečujúca vstup s.r.o. do likvidácie

Ponúkané služby vám zabezpečia kompletný úkon zápisu vstupu spoločnosti do likvidácie vrátane vypracovania potrebnej dokumentácie, úhrady súdneho poplatku na Obchodný register SR. Likvidáciu si dokončíte kedykoľvek po vlastnej línií – vlastnými silami. V službe nie je zahrnuté zverejnenie vstupu do likvidácie v obchodnom vestníku.

Proces vstupu do likvidácie sme znázornili aj na prehľadnej infografike:

  • Úvodná konzultácia pred likvidáciou, počas ktorej sa oboznámime s účtovnou aj daňovou situáciou vo vašom podniku. Po vyhodnotení stavu vášho majetku a záväzkov, budú pridelené kompetentné osoby na vykonanie likvidácie vašej spoločnosti. Následne, budete informovaní o priebehu likvidácie, jej jednotlivých etapách, úkonoch, ktoré prebiehajú počas likvidácie a taktiež o časovom rozmedzí, počas ktorého bude likvidácia vykonaná. Prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  • Príprava podkladov pre rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, vstupe do likvidácie a vymenovaní likvidátora.
  • Vstup do likvidácie sa zapíše do obchodného registra.
  • Oznámenie vstupu do likvidácie všetkým známym veriteľom cestou zverejnenia tejto informácie v obchodnom vestníku.
  • Vytvorenie účtovnej závierky ku dňu, ktorý predchádza vstupu vašej firmy do likvidácie alebo ku dňu výmazu spoločnosti z obchodného registra.
  • Príprava podkladov pre vydanie rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení mimoriadnej účtovnej závierky, schválení správy likvidátora o vykonaní likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
  • Následne budú vyžiadané všetky potrebné doklady od všetkých úradov, bude podaný návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra a realizované všetky úkony, preto, aby bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra.
  • Zaplatíme všetky poplatky spojené so zápisom vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra, poplatky za vydanie potvrdení a poplatky za zverejnenie v obchodnom vestníku.

Cenu kompletnej likvidácie nie je možné stanoviť fixnou sumou, nakoľko vždy záleží od majetku a záväzkov konkrétnej spoločnosti a môže zahŕňať okrem účtovného a daňového poradenstva aj služby advokátskej kancelárie.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Neviete si poradiť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.         

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky