Hygiena

Každý podnikateľský priestor musí byť uvedený do prevádzky regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ľudovo povedané musí mať schválenie od "hygieny". Povinnosť uvedenia priestorov do prevádzky upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znenní neskorších predpisov.

Okrem tejto všeobecnej povinnosti, ktorá sa týka každého priestoru na podnikanie, a teda väšiny firiem, existujú v súvislosti s "hygienou" aj ďalšie povinnosti, ktoré sa týkaj podnikateľov v niektorých odvetviach. Dve základné sú:

  • Prevádzkový poriadok - povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok stanovuje zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Dôvody na vypracovanie prevádzkového poriadku sú zjednodušene dva: buď patríte do skupiny podnikateľov v sektoroch, ktoré zákon priamo vymenúva alebo ste zamestnávateľ, u ktorého povinnosť vypracovania prevádzkového poriadku vyplnula z analýzy rizík.
  • Dokumentácia HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - všetci prevádzkovatelia potravinárskych podnikov a zariadení spoločného stravovania s prípravou hotových pokrmov a nápojov (vrátane rýchleho občerstvenia) majú povinnosť vypracovať, zaviesť a zachovávať trvalý postup založený na siedmich zásadách Analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodoch (Správna výrobná prax/Plán HACCP).
Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 16:30.

Hygiena - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa hygieny.      

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky