Hygiena

Každý podnikateľský priestor musí byť uvedený do prevádzky regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ľudovo povedané musí mať schválenie od "hygieny". Povinnosť uvedenia priestorov do prevádzky upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znenní neskorších predpisov.

Okrem tejto všeobecnej povinnosti, ktorá sa týka každého priestoru na podnikanie, a teda väšiny firiem, existujú v súvislosti s "hygienou" aj ďalšie povinnosti, ktoré sa týkaj podnikateľov v niektorých odvetviach. Dve základné sú:

  • Prevádzkový poriadok - povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok stanovuje zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Dôvody na vypracovanie prevádzkového poriadku sú zjednodušene dva: buď patríte do skupiny podnikateľov v sektoroch, ktoré zákon priamo vymenúva alebo ste zamestnávateľ, u ktorého povinnosť vypracovania prevádzkového poriadku vyplnula z analýzy rizík.
  • Dokumentácia HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - všetci prevádzkovatelia potravinárskych podnikov a zariadení spoločného stravovania s prípravou hotových pokrmov a nápojov (vrátane rýchleho občerstvenia) majú povinnosť vypracovať, zaviesť a zachovávať trvalý postup založený na siedmich zásadách Analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodoch (Správna výrobná prax/Plán HACCP).
Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 16:30.

Nezáväzná cenová ponuka - hygiena

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby