Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 podľa stupňov náročnosti práce, hodinovej minimálnej mzdy, ako aj výpočet čistej mzdy či ceny práce pri minimálnej mzde v tabuľkách.

Tak ako minulý rok, už druhýkrát sa podarilo sociálnym partnerom dohodnúť na výške minimálnej mzdy. Tentokrát zástupcovia zamestnávateľov so zástupcami zamestnancov dospeli k dohode až počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, dňa 21.8.2023. Minimálna mzda pre rok 2024 je tak stanovená vo výške 750 eur. Okrem tejto sumy sú dôležité aj ďalšie, ktoré uvedieme v článku v prehľadných tabuľkách.

Minimálna mesačná a hodinová mzda v roku 2024 – zvýšenie oproti roku 2023

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
2024 750 € 4,310 €
2023 700 € 4,023 €
Rozdiel 50 € 0,287 €
Zvýšenie o 7,14 %

Minimálna mesačná mzda vo výške 750 eur v roku 2024 platí pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, pre prvý stupeň náročnosti práce. Minimálna mesačná mzda tak vzrastie oproti roku 2023 o 50 eur (zo sumy 700 eur), čo predstavuje nárast o 7,14 %.

Minimálna mesačná a hodinová mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti práce (koeficientov)

Minimálna mzda sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce. Zamestnávateľ musí poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy, resp. minimálnej mzdy prislúchajúcej pre konkrétny stupeň náročnosti práce.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda Minimálna hodinová mzda
1 1,0 750 € 4,310 €
2 1,2 866 € 4,977 €
3 1,4 982 € 5,644 €
4 1,6 1 098 € 6,310 €
5 1,8 1 214 € 6,977 €
6 2,0 1 330 € 7,644 €

Podrobné informácie o zaraďovaní povolaní do stupňov náročnosti práce a minimálnych mzdových nárokoch pre rok 2024 nájdete v článku Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Minimálna hodinová mzda v roku 2024 – kratší pracovný čas

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom je pre rok 2024 vo výške 4,310 eur – to platí pre zamestnancov pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín, ako aj pre osoby pracujúce na dohody. Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín (napr. pri zmennej prevádzke) sa suma minimálnej mzdy za hodinu, resp. minimálnych mzdových nárokov úmerne zvyšujú.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna hodinová mzda pri 38,75 hod. týždennom pracovnom čase Minimálna hodinová mzda pri 37,5 hod. týždennom pracovnom čase Minimálna hodinová mzda pri 33,5 hod. týždennom pracovnom čase
1 1,0 4,449 € 4,597 € 5,146 €
2 1,2 5,138 € 5,309 € 5,943 €
3 1,4 5,826 € 6,020 € 6,739 €
4 1,6 6,514 € 6,731 € 7,534 €
5 1,8 7,202 € 7,442 € 8,331 €
6 2,0 7,891 € 8,154 € 9,127 €

Viac informácií o hodinovej minimálnej mzde nájdete v článku Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024 a vplyv na príplatky.

Článok pokračuje pod reklamou

Čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň a odvody zamestnanca)

Zvýšením hrubej minimálnej mzdy dôjde aj k jej zvýšeniu v čistom. Zvyšujú sa tiež odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom.

* nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výpočet čistej mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2024 S uplatnením NČZD* na daňovníka Bez uplatnenia NČZD na daňovníka
Hrubá minimálna mzda od 1.1.2024 750,00 € 750,00 €
Odvody do Sociálnej poisťovne platené zamestnancom (9,4 % z hrubej mzdy) 70,50 € 70,50 €
Odvody do zdravotnej poisťovne platené zamestnancom (4 % z hrubej mzdy) 30,00 € 30,00 €
Sociálne a zdravotné odvody spolu 100,50 € 100,50 €
Základ dane 649,50 € 649,50 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 470,54 € neuplatnená
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť – zdaniteľná mzda 178,96 € 649,50 €
Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (19 % zo zdaniteľnej mzdy) 34,00 € 123,41 €
Čistá minimálna mzda od 1.1.2024 615,50 € 526,09 €
Pozrite si tiež

Podrobné informácie o výpočte čistej minimálnej mzdy zamestnanca, dane, daňového bonusu či odvodov v roku 2024 nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce).

Cena práce zamestnávateľa pri minimálnej mzde v roku 2024

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výpočet mesačnej ceny práce pri minimálnej mzde od 1.1.2024
Hrubá minimálna mzda 750,00 €
Odvody do Sociálnej poisťovne (25,2 % z hrubej mzdy) 188,99 €
Odvody do zdravotnej poisťovne (11 % z hrubej mzdy) 82,50 €
Cena práce (hrubá mzda + odvody zamestnávateľa) 1 021,49 €

Viac informácií o cene práce a odvodoch zamestnávateľa nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce).

Vývoj minimálnej mzdy od roku 2020 do roku 2024 (posledných 5 rokov)

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
2020 580 € 3,333 €
2021 623 € 3,580 €
2022 646 € 3,713 €
2023 700 € 4,023 €
2024 750 € 4,310 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Výpočet čistej mzdy v roku 2024

Hrubá a čistá mzda sú odlišné veličiny. Akým postupom sa z hrubej mzdy vypočíta čistá mzda a aké sú sadzby dane a odvodov zamestnanca či zamestnávateľa v roku 2024?

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024

Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, nočnú prácu či príplatky za pracovnú pohotovosť sú po dvoch rokoch opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy. Aká výška príplatkov platí v roku 2024?

Hodinová minimálna mzda od 1. 1. 2024 a vplyv na príplatky

Výška hodinovej minimálnej mzdy sa od 1.1.2024 mení na sumu 4,31 €. Aké sú sumy pri kratšom pracovnom čase a aký vplyv má zvýšenie hodinovej minimálnej mzdy na výšku mzdových príplatkov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky