Dočasné útočisko: čo treba vedieť? Otázky a odpovede

Jednoduchší prístup na trh práce – aj to umožňuje dočasné útočisko odídencom z Ukrajiny. Kto a ako oň môže žiadať? Aké práva a povinnosti potom odídenci majú? Môžu vycestovať či podnikať?

Kde možno požiadať o dočasné útočisko?

O udelenie dočasného útočiska môže občan Ukrajiny požiadať vo veľkokapacitnom centre v Humennom, v Michalovciach, v Nitre a v Bratislave alebo na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície. V prípade, ak žiada cudzinec o dočasné útočisko pri vstupe na územie Slovenskej republiky, žiadosť možno podať na príslušnom policajnom útvare cudzineckej polície v mieste hraničného priechodu. Ak žiada cudzinec o dočasné útočisko až po vstupe na územie Slovenskej republiky a má zabezpečené ubytovanie, žiadosť možno podať na policajnom útvare cudzineckej polície, a to podľa miesta, kde sa osoba zdržiava.

Kto môže požiadať o dočasné útočisko?

O dočasné útočisko môže požiadať občan Ukrajiny a jeho rodinní príslušníci, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022. Požiadať je potrebné osobne z dôvodu snímania biometrických údajov.

Aké doklady treba predložiť pri žiadaní o dočasné útočisko?

Svoju totožnosť môžu žiadatelia preukázať napríklad aj predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.

Môže o dočasné útočisko požiadať aj cudzinec, ktorý nie je občanom Ukrajiny?

Áno, od 17. marca 2022 môžu o dočasné útočisko žiadať aj cudzinci, ktorí nie sú občanmi Ukrajiny, avšak iba v prípade, ak majú na Ukrajine udelený trvalý pobyt, ktorý bol udelený pred 24.02.2022 a nemôžu sa za bezpečných podmienok vrátiť do krajiny alebo do regiónu pôvodu alebo v prípade, ak majú na Ukrajine azyl alebo medzinárodnú ochranu, ktorá bola udelená pred 24.02.2022.

Aké možnosti majú cudzinci, ktorí nespĺňajú ani jednu z podmienok na udelenie dočasného útočiska?

Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie dočasného útočiska, majú možnosť návratu do svojich domovských krajín alebo môžu požiadať o udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany.

Kedy bude osobe dočasné útočisko poskytnuté?

V prípade, ak osoba, ktorá žiada o dočasné útočisko, vie preukázať svoju totožnosť (pas, identifikačný alebo iný doklad), takejto osobe bude dočasné útočisko poskytnuté bezprostredne po registrácii. Ak osoba pri sebe nemá žiadne doklady na preukázanie svojej totožnosti, o žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté približne do 30 dní od podania žiadosti. Pokiaľ sa o dočasnom útočisku nerozhodne, cudzincovi bude poskytnuté ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť a hygienické potreby.

Prečítajte si tiež

Ak sa osobe, ktorá žiadala o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, bude jej vydaný doklad o tolerovanom pobyte s označením „odídenec“.

Aké sú práva osoby, ktorej bolo udelené dočasné útočisko?

  • Právo na ubytovanie.
  • Právo na stravu (v zriadení Ministerstva vnútra SR).
  • Právo na zdravotnú starostlivosť v rozsahu ako majú žiadatelia o azyl.
  • Právo na hygienické potreby (ak je ubytovaný v zriadení Ministerstva vnútra SR).
  • Právo byť zamestnaný (dočasné útočisko neoprávňuje cudzinca na podnikanie).

Dočasné útočisko uľahčuje aj deťom prístup k vzdelaniu.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú povinnosti osoby, ktorej bolo udelené dočasné útočisko?

  • Povinnosť zdržiavať sa na území SR počas trvania dočasného útočiska.
  • Povinnosť nahlásiť do troch pracovných dní pobyt na oddelení cudzineckej polície PZ.
  • Povinnosť nahlásiť OCP PZ zmeny adresy.

Môže odídenec po získaní dočasného útočiska zo Slovenska vycestovať?

Z pohľadu slovenského práva, áno. Vycestovanie totiž nespôsobí zánik dočasného útočiska, ktoré odídenec na Slovensku získal.

Môže osoba, ktorej bolo udelené dočasné útočisko na území Slovenskej republiky žiadať o dočasnú ochranu v inom štáte?

Prečítajte si tiež

Ohľadom podmienok na získanie dočasnej ochrany v inom štáte advokátska kancelária Vojček & Partners odporúča kontaktovať príslušné orgány štátu, v ktorom chce odídenec požiadať o poskytnutie ochrany. Získaním dočasnej ochrany v inom štáte zanikne dočasné útočisko, ktoré získal na Slovensku.

Je vhodnejšie pre obyvateľov z Ukrajiny požiadať o azyl alebo o dočasné útočisko?

V momentálnej situácii sa odporúča pre obyvateľov z Ukrajiny požiadať o dočasné útočisko. Ak osoba požiada o udelenie azylu, zamestnať sa môže až po vydaní rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany, no v dôsledku momentálnej situácie, 6 mesačná lehota na rozhodnutie azylového konania nemusí byť dodržaná.

Dokedy bude dočasné útočisko poskytované?

Aktualizácia k 15.2.2023: Vláda SR schválila predĺženie poskytovania inštitútu dočasného účtočiska do 4. marca 2024.

Inštitút dočasného útočiska bude SR občanom Ukrajiny a ich príbuzným poskytovať do konca roka 2022. Predčasne ho možno skončiť v prípade, keď pominú dôvody na jeho poskytovanie. Ak ale budú pretrvávať dôvody na jeho poskytovanie, je možné ho predĺžiť aj opakovane.

Zdroj: nextina.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Povolenie na pobyt cudzinca: podnikanie vs zamestnanie

V čom sa líši proces získania povolenia na pobyt za účelom podnikania a za účelom zamestnania, aké sú povinnosti a čo sa mení od 15.7.2024?

Národné víza v záujme SR: kto ich potrebuje a ako ich vybaviť?

Aké víza potrebuje zamestnanec z tretej krajiny a čo ak s ním prichádza aj rodina? Kedy sa (ne)vyžaduje vysokoškolský diplom a ako dlho národné vízum platí? Podstatné informácie v kocke.

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky