Príležitosť pre podnikateľov a startupy: súťaž o ceny v hodnote 1 milión eur

EUSPA vyhlasuje súťaž #myEUspace, vesmír príležitostí pre inovácie a podnikateľov v EÚ. Čo je v hre a ako sa zapojiť?

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) vyhlasuje súťaž #myEUspace. Prostredníctvom súťaže o ceny sa EÚ zameriava na inovátorov a podnikateľov pripravených preskúmať, rozvíjať a komercializovať inovačné riešenia, pri ktorých sa zužitkujú satelitné údaje a služby EÚ, pričom sa presiahne ich súčasný horizont využitia a dôjde k spájaniu a testovaniu nových technológií v oblasti lokalizačných služieb, inteligentnej mobility, inteligentného poľnohospodárstva, geomatiky a po prvýkrát aj v oblasti kvantových technológií. Väčšia dostupnosť satelitných údajov a služieb aj vývoj mobilných a počítačových technológií zdvíhajú latku v oblasti inovácií, čo vedie k vývoju ambicióznejších aplikácií, ktoré využívajú presnú polohu systému Galileo v spojení s údajmi získanými pozorovaním Zeme, ktoré generuje program Copernicus, a zároveň sa vďaka nim otvárajú nové príležitosti vyplývajúce z využitia kvantových technológií.

Súťaž #myEUspace o ceny v hodnote 1 milióna EUR je súčasťou iniciatívy Európskej komisie Cassini a pozornosť sa v rámci nej zameriava na satelitné údaje a služby EÚ a na spôsob, ako sa integráciou služieb a syntézou údajov uskutočnia (a prinesú na trh) prelomové komerčné riešenia založené na využívaní vesmírnych technológií, ktorými možno reagovať na vznikajúce spoločenské potreby, pričom dokážu okrem iného poslúžiť v rámci rôznych oblastí od inteligentnej mobility a poľnohospodárstva až po udržateľnú výrobu a spotrebu, inteligentné mestá, zdravie či voľný čas.

Inovátori, ktorí pôsobia v rámci rôznych odborov a na rôznych trhoch, sú vyzvaní, aby využili rozsiahle služby a údaje Vesmírneho programu Únie na zavádzanie riešení v oblasti mobilných aplikácií až po oblasť hardvérových aplikácií, ako sú nositeľné zariadenia, riešenia na sledovanie správy aktív, drony, robotika a ďalšie. „V posledných rokoch vytvorila EUSPA silný ekosystém startupov a malých a stredných podnikov v oblasti kozmického priestoru, ktoré prišli s priekopníckymi nápadmi, ako sú autonómne riešenia značenia jazdného pruhu alebo aplikácie na monitorovanie atmosféry pomocou dronov, pričom väčšina z nich v súčasnosti rozširuje svoju činnosť,“ hovorí výkonný riaditeľ EUSPA Rodrigo da Costa. „Prostredníctvom iniciatív, ako je súťaž #myEUspace, podporujeme podnikanie v oblasti kozmického priestoru a prispievame k úsiliu Únie v rámci digitalizácie a k realizácii ambicióznych cieľov Európskej zelenej dohody,“ uzatvára da Costa.

#myEUspace predstavuje novú obchodnú príležitosť

S viac ako 2 miliardami smartfónov s podporou systému Galileo a čoraz rýchlejším zavádzaním vesmírnej technológie v rámci iných zariadení (na ilustráciu – nositeľné zariadenia, drony, internet vecí a robotika) nie je možné, aby niektorý trhový segment či aplikácia vynechali integráciu satelitných služieb. „Vďaka súťaži EUSPA MyGalileoSolution sa nášmu produktu dostalo výraznej podpory a otvorili sa nám nové dvere. Podobné súťaže sú ideálne pre vznikajúce startupy. My sme účasťou v súťaži MyGalileoSolution a výhrou v nej získali väčšiu viditeľnosť, odbornú podporu a viac finančných prostriedkov na rozšírenie nášho riešenia. Náš produkt sa nazýva 10Lines a predstavuje autonómneho robota na značenie parkovacích pruhov, čiže globálny navigačný satelitný systém je pre nás zásadný. Odporúčame všetkým startupom v EÚ, aby využili túto príležitosť a posunuli svoje podnikanie na vyššiu úroveň,“ povedal Janno Paas, hlavný manažér pre technológie firmy 10Lines a člen víťazného tímu druhého kola súťaže MyGalileoSolution z roku 2020.

Priebeh a témy súťaže #myEUspace

Súťaží sa o viac ako 50 ocenení, pričom #myEUspace pozostáva z dvoch na sebe nezávislých a paralelných kôl, pre ktoré sú určené zoznamy cieľov a výstupov. Prvé kolo – od nápadu k prototypu/úspechu u zákazníka – sa zameriava na rozvinutie teoretického nápadu do podoby prototypu produktu/beta verzie. Druhé kolo – od prototypu k produktu/vstupu na trh – sa zameriava na rozvinutie prototypu alebo beta verzie do podoby minimálneho životaschopného produktu.

V rámci súťaže sa skúmajú riešenia, ktoré môžu využitím a integráciou satelitných údajov a služieb EÚ viesť k prelomu v nasledujúcich šiestich tematických oblastiach:

  • Inteligentná mobilita: Inteligentné riešenia v oblasti mobility vo všetkých druhoch dopravy s cieľom zlepšiť efektívnosť a udržateľnosť a zvýšiť bezpečnosť.
  • So štipkou hviezdneho prachu: Spotrebiteľské riešenia, ako sú mobilné aplikácie a akékoľvek iné riešenia, ktoré využívajú satelitné údaje v rámci zdravia, hrania hier, športu, voľného času, cestovného ruchu a každodenného života.
  • Naša zelená planéta: Inovačné riešenia, ktoré možno uplatniť pri environmentálnych výzvach, udržateľnom spôsobe života, spotrebe a výrobe.
  • Zmapuj môj svet: Inovačné prieskumné riešenia na formovanie budúcnosti v oblasti geomatiky, vidieckeho plánovania a inteligentných miest už v štádiu návrhu.
  • Poľnohospodárstvo cez satelit: Technologické riešenia na riadenie variability poľnohospodárskej výroby, zlepšenie výnosu plodín, zníženie vplyvu na životné prostredie a optimalizáciu potravinového reťazca.
  • Kvantový skok: Inovačné riešenia, ktoré využívajú kvantové technológie (počítače, snímanie, simulácia, šifrovanie atď.), čím zlepšujú odberateľské satelitné aplikácie.

Ako vyhrať

Ašpirujúci startupisti, inovátori či skúsení podnikatelia sa môžu prihlásiť do 15. novembra 2021 (23:59 SEČ) na stránke www.euspa.europa.eu. Nápady budú posúdené z hľadiska významu pre EÚ, inovačného prístupu, trhového potenciálu, uskutočniteľnosti v rámci limitov súčasných technológií a napokon z hľadiska prevádzkovej organizácie. V rôznych fázach súťaže budú k dispozícii rôzne ceny a ocenenia.

Zaregistrovať sa do súťaže alebo získať o nej viac informácií je možné na stránke venovanej súťaži, ktorá je dostupná na webovom sídle EUSPA.

Zdroj: Európska komisia

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako funguje Európsky parlament?

Aké právomoci má europarlament a europoslanci? Čo sú frakcie a výbory a kto je ich súčasťou? Akú rolu hrá politická strana, ktorej súčasťou sú poslanci?

Európske inštitúcie v kocke

Európska komisia, europarlament, Rada EÚ, Európska rada či Rada Európy – ako sa vyznať v ich kompetenciách a kedy do ich zloženia zasahujú občania členských štátov?

Regulácia umelej inteligencie v EÚ: aké budú pravidlá?

Na regulácii používania umelej inteligencie sa inštitúcie EÚ zhodli a jej schválenie sa blíži do „finále“. Čo to bude v praxi znamenať pre podnikateľov na Slovensku?

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky