Akcelerátory ponúkajú startupom skutočné smart money

Akcelerátory ponúkajú startupom skutočné smart money
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ak hľadáte financie pre svoj projekt, zrejme ste sa už stretli s pojmom „smart money“. Ide o taký typ kapitálu, v rámci ktorého vám skúsený investor okrem vložených financií pomáha aj svojimi radami a kontaktami.

Tieto investície sú typické najmä pre podnikateľských anjelov, no v posledných rokoch vzniká veľké množstvo akceleračných programov rôznych hubov, organizácií a inštitúcií, ktoré sa na poskytovanie smart money priamo špecializujú. Preto ak pracujete na zaujímavom startupovskom projekte a hľadáte svojho prvého investora, svoju pozornosť by ste mali zaostriť aj na akcelerátory. V Európe ich za krátky čas vznikli desiatky, mnohé z nich majú špičkovú kvalitu a poskytujú „smart money“ bez ohľadu na geografické hranice či národnosť zakladateľov. Rozhoduje najmä kvalita tímu a potenciál projektov.

Čo je akcelerátor?

Biznis akcelerátor je zvyčajne intenzívny niekoľkomesačný podnikateľský program, ktorého obsahom je vzdelávanie, mentoring, nadväzovanie kontaktov a systematická koncentrovaná práca na projekte. Začínajúci podnikatelia sa zvyčajne za týmto účelom na niekoľko mesiacov presunú s celým svojim tímom do spoločných priestorov akcelerátora aj spolu s ďalšími podnikateľmi. V akcelerátore pracujú na svojich projektoch pod vedením skúsených poradcov a expertov. Výmenou za odborné poradenstvo, mentoring a tiež získaný začiatočný kapitál z akcelerátora podnikatelia prenechávajú partnerom programu majetkový podiel v projekte v objeme niekoľko málo percent. Zvyčajne ide o 3 až 8% podiel na projekte.

O svoje skúsenosti s akceleračným programom Wayra sa s nami podelil Martin Smolka, spoluzakladateľ startupu Lionexpo: „Akceleračný program Wayry bol zostavený z častí, ktoré majú projektom pomôcť pri budovaní biznisu a získaní externého investora. Čiastočne sa aj upravoval podľa individuálnych potrieb firiem, ktoré tu spolu s nami sedeli. V skratke je to rozvoj networkingových a prezentačných zručností, finančné povedomie, stratégia rozvoja, právne poradenstvo a podobne. Stretli sme mnoho zaujímavých ľudí, či už mimo Telefónicy alebo priamo z nej, veľa úspešných podnikateľov a top manažérov, ktorí vo svojom voľnom čase priložili ruku k dielu a pomohli tímom pootvoriť dvere alebo nastaviť produkt.“

Akcelerátory sú v podstate organizácie, ktoré investujú do mladých začínajúcich podnikov a zároveň ich prostredníctvom intenzívneho programu pripravujú na nadchádzajúci rast. Ich hlavnou výhodou je fakt, že často združujú úspešných podnikateľov a expertov, ktorí majú bohaté skúsenosti a kontakty v oblasti, v ktorej chcú začínajúci podnikatelia preraziť. Akcelerátory spolupracujú s podnikateľskými anjelmi a seed venture kapitálovými fondami, pre ktoré tvoria jeden zo zdrojov investičných príležitostí.

Ak sa chcete dostať do akcelerátora, počítajte s medzinárodnou konkurenciou

Ako sme už uviedli poslaním akcelerátorov je akcelerovať rast firiem založených na kvalitných nápadoch a ambicióznych, akcieschopných a odborne podkutých tímoch. Pri výbere startupov často nerozhoduje národnosť, ani geografické hranice. Ak sa chcete uchádzať o podporu niektorého z európskych či svetových akceleračných programov, mali by ste počítať s tým, že budete súťažiť so startupmi z viacerých krajín. Konkurencia pri prijímaní do najlepších akcelerátorov je síce veľká, no pobiť sa o svoju šancu rozhodne stojí za to.

Ešte predtým, než začnete uvažovať o účasti v konkrétnom akceleračnom programe, mali by ste si zistiť, čo ten ktorý program ponúka, aké je odborné zázemie mentorov a expertov, aké sú ich referencie. Špičkové akcelerátory majú väčšinu informácií zverejnených na svojich webových stránkach. Zástupcov akcelerátorov taktiež možno často stretnúť osobne na tech konferenciách a ďalších podujatiach určených pre startupy. Ak máte záujem vycestovať na tieto podujatia, odporúčame vám sledovať web Slovak Business Agency, ktorá startupom refunduje časť nákladov súvisiacich s účasťou na týchto podujatiach.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak ide o prestížny program, čítajte pozorne, aké sú kritériá na uchádzačov a či sa akcelerátor zameriava na konkrétne oblasti podnikania, resp. typ produktov či služieb, na ktorých pracujete. Viaceré európske akcelerátory sú totiž sektorovo orientované. Don Ritzen, zakladateľ špičkového holandského akcelerátora Rockstart v tejto súvislosti hovorí: „Aktuálne sa najviac pozeráme na Digital health – teda prepojenie IT a zdravotníctva, Smart Energy a nakoniec Web and Mobile. Následne si všímame 4 nasledovné kritériá:

  • Prvým kritériom je tím – musíme vidieť, že už za sebou má nejaké výsledky. Osvedčil sa nám model, v ktorm preferujeme spoločnosti s aspoň 2 zakladateľmi – zvyčajne sú totiž startupy s 2 zakladateľmi podstatne úspešnejšie ako tie s jediným zakladateľom.
  • Na druhom mieste je celkový adresovateľný trh: Rockstart si berie od spoločností 8%, ak sa ale na palube vyskytne nejaký investor, tento podiel ide dole k 6%, potom k 4%, niekedy dokonca skončíme pri 2,5%. Preto potrebujeme vidieť, že firma má potenciál sa stať globálnou spoločnosťou. Ak teda za nami príde niekto s ambíciami len pre slovenský a český trh, nemáme záujem.
  • Po tretie – produkt musí byť inovatívny a globálne škálovateľný – toto je veľmi dôležité.
  • A napokon po štvrté: musíme vidieť, že firemná kultúra startupu sedí s kultúrou Rockstartu. Ak vidíme, že je zakladateľ tvrdohlavý, nedá na náš feedback, hneď vieme, že z neho síce môže byť dobrý podnikateľ, ale povahovo nebude sedieť s filozofiou Rockstartu.

Na úspech vás predurčuje predovšetkým váš produkt a dopyt po ňom. Marvin Liao 

 

Marvin Liao, mentor akcelerátora 500 Startups pôsobiaceho v Silicon Valley, nám na jeseň v rámci konferencie organizovanej Slovak Business Agency prezradil, čo podľa neho predurčuje startupy na úspech a podľa čoho ich vyberajú do svojho programu. „Základnou podmienkou na úspech, a teda aj na získanie investície, je fungujúci produkt a aspoň niekoľko zákazníkov vykazujúcich dopyt po tomto produkte. Tržby by mali byť aspoň na úrovni 5000 USD mesačne.“

Všetkým začínajúcim podnikateľom Marvin ďalej radí: „Je dôležité začínať s konkrétnou základnou ideou a uvedomiť si, aký problém má startup riešiť a pre koho ho má riešiť. Nevyhnutné je tiež uistiť sa, že to daný produkt alebo služba naozaj dokáže a má potenciál“.

Samotná účasť v akceleračnom programe však z vás ešte úspešného podnikateľa neurobí. Aj Marvin Liao priznáva, že startupy sú napriek všetkej snahe veľmi krehké podnikania a z 1200 spoločností, do ktorých tento akcelerátor investoval, je už tretina po pár rokoch od investície takpovediac mŕtva.

Zoznam zoznam prestížnych európskych akcelerátorov

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Rezáková
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.


Podpora startupov v praxi: skúsenosti podnikateľov

Pomoc s biznis plánom či marketingom, ale aj prezentácia v zahraničí. Čo priniesla iniciatíva Startup Sharks podnikateľom, ktorí sa do nej zapojili a ako takáto podpora funguje v praxi?

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky