Testy k lekciám podnikateľského vzdelávania

Učebnica podnikateľského vzdelávania spracovaná v rámci projektu Kvalitní v škole – úspešní v živote ponúka takmer vo všetkých lekciách mnoho námetov na samostatnú alebo skupinovú prácu žiakov. Okrem toho učebnica obsahuje aj testy, ktoré umožnia porovnať žiakov navzájom a/alebo so stanovenými kritériami. Testy obsahujú niekoľko klasických testových úloh v rôznych formátoch a niekoľko otvorených, tvorivých úloh.

Učebnica podnikateľského vzdelávania je bezplatne dostupná pre stredoškolských učiteľov v našom eshope a má šesť modulov:

  1. Modul - Základy ekonómie,
  2. Modul - Štart podnikania,
  3. Modul - Financovanie a plánovanie podnikania,
  4. Modul - Manažment a marketing,
  5. Modul - Komunikačné zručnosti,
  6. Modul - Etika v podnikaní a sebapoznanie.

Každý z uvedených modulov je rozdelený do niekoľkých kurzov. Napríklad modul - Základy ekonómie obsahuje tieto kurzy:

  • Čo je ekonómia,
  • Trh, trhový mechanizmu sa tvorba ceny,
  • Hospodárska politika,
  • Medzinárodný obchod a mena.

Zvládnutie každého kurzu si študenti môžu overiť testom. Jednotlivé testy sú súčasťou učebnice a sú bezplatne dostupné na stiahnutie v textovom formáte (*.doc) v našom e-shope.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl

Pre podnikateľov je typický aktívny prístup k riešeniu problému, preto aj Združenie mladých podnikateľov Slovenska nečaká, že sa nejak sama zlepší úroveň podnikateľského vzdelávania na školách a zrealizovalo atraktívny vzdelávací projekt.

Fyzici, architekti, či filozofovia podnikajú s manažérmi

Fakulta managementu Univerzity Komenského spája študentov z rôznych odborov s cieľom rozvinúť ich podnikateľský potenciál a vytvoriť úspešné start-upy.

Chceš byť úspešný/á? Získaj prestížne vzdelanie!

(PR článok) Rozmýšľaš nad svojou budúcnosťou a chceš sa zaradiť medzi elitu? Chcel by si kariéru, ktorá by nebola ničím a nikým obmedzená? Rád by si bol držiteľom medzinárodne uznávaného titulu? Urob si s nami nasledujúci test:

Učebnica podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešní v živote (pre registrovaných učiteľov)

Učitelia môžu nájsť v tejto časti portálu lekcie (vzdelávacie materiály) pre učiteľov, ktoré sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Ide o sadu publikácií, ktoré pozostávajú zo šiestich modulov. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie.