Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

Cieľom ďalšieho bloku podnikateľského minima pod názvom Podnikateľský plán a financovanie podnikania je predstaviť význam a súčasti podnikateľského plánu a možnosti financovania podnikateľskej činnosti.

Význam podnikateľského plánu v podnikaní

Prvá prezentácia v tomto bloku sa zameriava na význam a obsah podnikateľského plánu. Súčasťou videoprezentácie sú dôvody zániku podnikov, podrobne rozoberanie významu podnikateľského plánu a vymenovanie dostupných šablón podnikateľských plánov.

Financovanie podnikania

Ďalšia videoprezentácia sa zaoberá financovaním podniku, zakladateľským rozpočtom a jeho zostavením, zdrojmi financovania a finančným riadením. V rámci zakladateľského rozpočtu sú vymedzené výdavky, ktoré pokrýva, súčasťou videoprezentácie je aj porovnanie financovania podnikania prostredníctvom úveru a investora.

Finančný plán

Obsahom videoprezentácie s názvom Finančný plán je vymedzenie finančného plánovania a jeho súčastí, finančného plánu, plánu peňažných tokov. V rámci plánu peňažných tokov je obsahom aj popis zostavenia tohto plánu a zopár užitočných tipov, ktoré Vám môžu pomôcť pri zostavovaní finančného plánu.

Žiadosť o úver na podnikanie

Cieľom videoprezentácie Žiadosť o úver na podnikanie je ukázať podnikateľovi postupnosť krokov, ktoré musí dodržať, ak chce svoje podnikanie financovať prostredníctvom úveru. Obsahom videoprezentácie je popis činností pred podaním žiadosti o úver, príprava žiadosti, úloha podnikateľského plánu pri žiadosti o úver, samotné podanie žiadosti a zábezpeka úveru.

Prevencia pred neplatičmi

Prevencia pred neplatičmi je videoprezentácia venovaná možnostiam, ako sa vyhnúť neplateniu svojich pohľadávok. Dozviete sa, prečo je nezaplatená faktúra pre Vás problémom, ako si overiť platobnú schopnosť svojho obchodného partnera, kde nájdete zoznamy neplatičov a odkazy na ďalšie zaujímavé tipy, ako sa predísť neplatičom vo svojom podnikaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Moderná učebná pomôcka zoznámi študentov s daňami a pripraví ich na život aj podnikanie

Daňové vzdelávanie nemusí byť strašiakom, nudným či príliš zložitým učivom. Ako dane fungujú a prečo sa platia, učí deti a mládež portál TAXEDU.

Objavte potenciál umelej inteligencie na konferencii Podnikanie budúcnosti

Ako využiť potenciál umelej inteligencie vo vašom podnikaní? Bude pomocníkom účtovníkov alebo ich nahradí? Odpovede prezradia špičkoví experti 07. 11. 2019 v Bratislave. Registrácia je bezplatná.

Night of Chances, na ktorom prisľúbil účasť aj primátor Matúš Vallo, ti prinesie horúce novinky zo sveta biznisu

Už čoskoro sa koná 9. ročník najväčšieho kariérno-vzdelávacieho podujatia Night of Chances pre všetkých, ktorým je blízka téma biznisu. Si to práve ty? V tom prípade je pre teba pripravený večer plný nielen životných šancí, ale aj zaujímavých workshopov, aktuálnych tém či inšpiratívnych rečníkov. Príď už 9.10. stráviť NOC na FIIT, STU v Bratislave.

Učitelia budúcich podnikateľov: Základom je motivácia a nadčasovosť biznis nápadu

Nepretržitá komunikácia, riešenie krízových situácií či organizácia výberových konaní. To je bežná súčasť práce pedagógov, ktorí pripravujú študentov na svet podnikania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky