Dane a účtovníctvo v podnikaní (videoprezentácie)

Nasledujúca časť podnikateľského minima sa venuje oblasti daní a účtovníctva, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou podnikateľského života.

Moja prvá faktúra

Na úvod tohto bloku videoprezentácií sa dozviete, čo je to faktúra. Ďalej sa videoprezentácia zaoberá náležitosťami faktúry v prípade, že ste alebo nie ste platiteľom dane z pridanej hodnoty a užitočnými tipmi pri vystavovaní faktúr.

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Obsahom ďalšej časti je videoprezentácia venovaná účtovníctvu a jeho významu v podnikaní. Súčasťou je porovnanie účtovných sústav na Slovensku – jednoduchého a podvojného účtovníctva a možnosti podnikania bez vedenia účtovníctva.

Automobil v podnikaní


Ďalšia videoprezentácia sa zaoberá možnosťami využitia automobilu v podnikaní. Videoprezentácia hovorí o jednotlivých možnostiach využitia auta v podnikaní, bližšie vysvetľuje a uvádza, do akej výšky je výdavok spojený s využívaním automobilu daňovo uznateľným výdavkom. Na záver videoprezentácie je stručne charakterizovaná daň z motorových vozidiel.

Daň z príjmov právnických osôb


Pokračovaním bloku o daniach a účtovníctve je videoprezentácia o dani z príjmov právnických osôb. Zaoberá sa subjektmi povinnými platiť túto daň, výpočtom dane, ako si s.r.o. môže zistiť výšku tejto dane a čo so zdaneným ziskom podniku. Súčasťou je aj uvedenie rozdielov medzi daňou z príjmov právnických a fyzických osôb.

Daň z príjmov fyzických osôb


Obsahom tohto bloku je aj videoprezentácia na tému daň z príjmov fyzických osôb. Taktiež uvádza subjekty povinné platiť túto daň, dôležité termíny s ňou spojené, výpočet dane a rozdiel medzi zdaňovaním podnikateľa a nepodnikateľa.

Daň z pridanej hodnoty


Ďalej je súčasťou tohto bloku videoprezentácia o dani z pridanej hodnoty. Na úvod sa dozviete o rozdelení daní, následne o princípe fungovania dane z pridanej hodnoty, výpočte daňovej povinnosti a taktiež o subjektoch, ktorým sa oplatí byť platiteľmi dane z pridanej hodnoty.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Moderná učebná pomôcka zoznámi študentov s daňami a pripraví ich na život aj podnikanie

Daňové vzdelávanie nemusí byť strašiakom, nudným či príliš zložitým učivom. Ako dane fungujú a prečo sa platia, učí deti a mládež portál TAXEDU.

Objavte potenciál umelej inteligencie na konferencii Podnikanie budúcnosti

Ako využiť potenciál umelej inteligencie vo vašom podnikaní? Bude pomocníkom účtovníkov alebo ich nahradí? Odpovede prezradia špičkoví experti 07. 11. 2019 v Bratislave. Registrácia je bezplatná.

Night of Chances, na ktorom prisľúbil účasť aj primátor Matúš Vallo, ti prinesie horúce novinky zo sveta biznisu

Už čoskoro sa koná 9. ročník najväčšieho kariérno-vzdelávacieho podujatia Night of Chances pre všetkých, ktorým je blízka téma biznisu. Si to práve ty? V tom prípade je pre teba pripravený večer plný nielen životných šancí, ale aj zaujímavých workshopov, aktuálnych tém či inšpiratívnych rečníkov. Príď už 9.10. stráviť NOC na FIIT, STU v Bratislave.

Učitelia budúcich podnikateľov: Základom je motivácia a nadčasovosť biznis nápadu

Nepretržitá komunikácia, riešenie krízových situácií či organizácia výberových konaní. To je bežná súčasť práce pedagógov, ktorí pripravujú študentov na svet podnikania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky