Dane a účtovníctvo v podnikaní (videoprezentácie)

Nasledujúca časť podnikateľského minima sa venuje oblasti daní a účtovníctva, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou podnikateľského života.

Moja prvá faktúra

Na úvod tohto bloku videoprezentácií sa dozviete, čo je to faktúra. Ďalej sa videoprezentácia zaoberá náležitosťami faktúry v prípade, že ste alebo nie ste platiteľom dane z pridanej hodnoty a užitočnými tipmi pri vystavovaní faktúr.

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Obsahom ďalšej časti je videoprezentácia venovaná účtovníctvu a jeho významu v podnikaní. Súčasťou je porovnanie účtovných sústav na Slovensku – jednoduchého a podvojného účtovníctva a možnosti podnikania bez vedenia účtovníctva.

Automobil v podnikaní


Ďalšia videoprezentácia sa zaoberá možnosťami využitia automobilu v podnikaní. Videoprezentácia hovorí o jednotlivých možnostiach využitia auta v podnikaní, bližšie vysvetľuje a uvádza, do akej výšky je výdavok spojený s využívaním automobilu daňovo uznateľným výdavkom. Na záver videoprezentácie je stručne charakterizovaná daň z motorových vozidiel.

Daň z príjmov právnických osôb


Pokračovaním bloku o daniach a účtovníctve je videoprezentácia o dani z príjmov právnických osôb. Zaoberá sa subjektmi povinnými platiť túto daň, výpočtom dane, ako si s.r.o. môže zistiť výšku tejto dane a čo so zdaneným ziskom podniku. Súčasťou je aj uvedenie rozdielov medzi daňou z príjmov právnických a fyzických osôb.

Daň z príjmov fyzických osôb


Obsahom tohto bloku je aj videoprezentácia na tému daň z príjmov fyzických osôb. Taktiež uvádza subjekty povinné platiť túto daň, dôležité termíny s ňou spojené, výpočet dane a rozdiel medzi zdaňovaním podnikateľa a nepodnikateľa.

Daň z pridanej hodnoty


Ďalej je súčasťou tohto bloku videoprezentácia o dani z pridanej hodnoty. Na úvod sa dozviete o rozdelení daní, následne o princípe fungovania dane z pridanej hodnoty, výpočte daňovej povinnosti a taktiež o subjektoch, ktorým sa oplatí byť platiteľmi dane z pridanej hodnoty.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl

Pre podnikateľov je typický aktívny prístup k riešeniu problému, preto aj Združenie mladých podnikateľov Slovenska nečaká, že sa nejak sama zlepší úroveň podnikateľského vzdelávania na školách a zrealizovalo atraktívny vzdelávací projekt.

Fyzici, architekti, či filozofovia podnikajú s manažérmi

Fakulta managementu Univerzity Komenského spája študentov z rôznych odborov s cieľom rozvinúť ich podnikateľský potenciál a vytvoriť úspešné start-upy.

Chceš byť úspešný/á? Získaj prestížne vzdelanie!

(PR článok) Rozmýšľaš nad svojou budúcnosťou a chceš sa zaradiť medzi elitu? Chcel by si kariéru, ktorá by nebola ničím a nikým obmedzená? Rád by si bol držiteľom medzinárodne uznávaného titulu? Urob si s nami nasledujúci test:

Učebnica podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešní v živote (pre registrovaných učiteľov)

Učitelia môžu nájsť v tejto časti portálu lekcie (vzdelávacie materiály) pre učiteľov, ktoré sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Ide o sadu publikácií, ktoré pozostávajú zo šiestich modulov. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie.