Príliš časté zmeny najdôležitejších zákonov pre podnikateľov. Rok 2017 nebol výnimkou

Príliš časté zmeny najdôležitejších zákonov pre podnikateľov. Rok 2017 nebol výnimkou
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Byť podnikateľom nie je vôbec nuda. Firmy sa totiž musia vysporiadať s neustále meniacou sa legislatívou. Iba za minulý rok bolo 10 najdôležitejších zákonov pre podnikateľov novelizovaných až 25-krát.

Tak ako každý rok, aj tento vám prinášame štatistiku novelizovaných najdôležitejších zákonov pre podnikateľov. Zo štatistík jasne vyplýva, že medziročne došlo k poklesu celkovému počtu novelizácií. Z 38 novelizácií zákonov v roku 2016 celkový počet klesol za minulý rok na 25. Je to pokles o 34,21 %. Napriek poklesu nemožno hovoriť o uspokojivom stave. Dostali sme sa totiž len na úroveň nelichotivého stavu z roku 2013. Priemerný počet noviel zákonov v jednom mesiaci tak dosiahol hodnotu 2,08. Inak povedané, podnikateľ sa musel približne každé dva týždne zaoberať novou legislatívou potrebnou regulujúcou podnikanie. Takýto stav nenahráva stabilnému podnikateľskému prostrediu o ktorom politici hovoria niekoľko rokov. Pri bližšom pohľade vidíme, že najviac novelizácií mal tradične zákon o sociálnom poistení. Nasledoval zákon o zdravotnom poistení a obchodom registri.

10 dôležitých zákonov ovplyvňujúcich podnikanie a početnosť ich zmien v rokoch 2013 - 2017

Poznámka: Počet zmien predstavuje počet dátumov v danom roku, od kedy nadobudli novelizujúci zákon alebo niekoľko novelizujúcich zákonov účinnosť.
Názov právneho predpisu 2013 2014 2015 2016 2017
Obchodný zákonník 3 1 3 3 2
Zákon o dani z pridanej hodnoty 3 2 2 5 1
Zákon o dani z príjmov 3 3 6 3 2
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 2 2 3 1 1
Zákon o správe daní (daňový poriadok) 2 4 4 4 1
Zákon o účtovníctve 0 1 2 3 1
Zákon o obchodnom registri 2 2 2 3 3
Zákon o sociálnom poistení 3 5 7 6 7
Zákon o zdravotnom poistení 5 3 6 7 5
Zákonník práce 2 3 4 3 2
Noviel celkom za daný rok 25 26 39 38 25
Priemerný počet noviel zákonov v jednom mesiaci 2,08 2,17 3,25 3,17 2,08

Upozorní na zmeny

V častých zmenách zákonoch nemusíte byť stratený. Dnes existujú nástroje, ktoré vám k tomu dopomôžu. Jednou z nich je bezplatná služba BiznisInfo, ktorú s podporou Slovak Business Agency prevádzkuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Aplikácia, ktorú si môžete stiahnuť do svojho smartphonu vás ľudskou rečou, včas a bez námahy upozorní na plánované alebo schválené zmeny v povinnostiach ovplyvňujúcich slovenských podnikateľov. Všetky dôležité zmeny tak môžete mať „vo vačku“. „Množstvo legislatívnych zmien a povinností z nich vyplývajúcich nestíhajú pri súčasnom tempe zmien sledovať ani najväčší poctivci, ktorí by všetky pravidlá regulujúce podnikanie dodržiavať chceli. Preto sme pripravili nástroj, ktorý má pomôcť orientovať sa v legislatíve a vyvarovať sa zbytočným chybám. Pomocou aplikácie BiznisInfo môže mať každý bezplatne vo svojom smartphone pomocníka, ktorý ho ľudskou rečou upozorní na dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí,“ konštatuje Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenka.

Prečítajte si tiež

Dopyt po praktických informáciách o novelizovaných zákonoch je zo strany podnikateľov je evidentný. Každý totiž víta to, že miesto sledovania novej legislatívy sa môže naplno venovať svojmu podnikaniu. „BiznisInfo používam aktívne už takmer rok a našiel som tak užitočného pomocníka v spleti často a priebežne sa meniacej legislatívy. Výhodou je nielen sumár už schválených, zverejnených zákonov, ale vítané je najmä avízo o chystaných nových zákonoch, alebo novelizácii tých existujúcich. Aplikácia je prehľadná; filtrovanie je užívateľsky príjemné a push notifikácie ma vždy včas upozornia tie "najhorúcejšie" novinky,“ konštatuje Martin Marek, Managing Partner, Balanced HR s.r.o.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michal Ondruš
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.


Veľký prehľad zmien pre podnikateľov od roku 2023

Od roku 2023 začína platiť množstvo noviniek pre podnikateľov, účtovníkov či mzdárov. Prehľad dôležitých zmien prinášame v článku.

Podnikatelia môžu hodnotiť regulácie z podnikateľského prostredia

Ministerstvo hospodárstva ex post hodnotením posudzuje, ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký dopad majú na podnikanie. Teraz sa môžu o svoje skúsenosti podeliť aj samotní podnikatelia.

Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi NRSR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a vyčísľovania dopadov. Problém, na ktorý dlhodobo poukazujú podnikatelia, poslanci ignorujú.

Opatrenie na zlepšenie podnikateľského prostredia: ex post hodnotenie regulácií

Ministerstvá budú spätne kontrolovať prijaté podnikateľské regulácie. Čo bude ex post hodnotenie znamenať a ktorých zákonov sa bude týkať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky