Príliš časté zmeny najdôležitejších zákonov pre podnikateľov. Rok 2017 nebol výnimkou

Byť podnikateľom nie je vôbec nuda. Firmy sa totiž musia vysporiadať s neustále meniacou sa legislatívou. Iba za minulý rok bolo 10 najdôležitejších zákonov pre podnikateľov novelizovaných až 25-krát.

Tak ako každý rok, aj tento vám prinášame štatistiku novelizovaných najdôležitejších zákonov pre podnikateľov. Zo štatistík jasne vyplýva, že medziročne došlo k poklesu celkovému počtu novelizácií. Z 38 novelizácií zákonov v roku 2016 celkový počet klesol za minulý rok na 25. Je to pokles o 34,21 %. Napriek poklesu nemožno hovoriť o uspokojivom stave. Dostali sme sa totiž len na úroveň nelichotivého stavu z roku 2013. Priemerný počet noviel zákonov v jednom mesiaci tak dosiahol hodnotu 2,08. Inak povedané, podnikateľ sa musel približne každé dva týždne zaoberať novou legislatívou potrebnou regulujúcou podnikanie. Takýto stav nenahráva stabilnému podnikateľskému prostrediu o ktorom politici hovoria niekoľko rokov. Pri bližšom pohľade vidíme, že najviac novelizácií mal tradične zákon o sociálnom poistení. Nasledoval zákon o zdravotnom poistení a obchodom registri.

10 dôležitých zákonov ovplyvňujúcich podnikanie a početnosť ich zmien v rokoch 2013 - 2017

Názov právneho predpisu 2013 2014 2015 2016 2017
Obchodný zákonník 3 1 3 3 2
Zákon o dani z pridanej hodnoty 3 2 2 5 1
Zákon o dani z príjmov 3 3 6 3 2
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 2 2 3 1 1
Zákon o správe daní (daňový poriadok) 2 4 4 4 1
Zákon o účtovníctve 0 1 2 3 1
Zákon o obchodnom registri 2 2 2 3 3
Zákon o sociálnom poistení 3 5 7 6 7
Zákon o zdravotnom poistení 5 3 6 7 5
Zákonník práce 2 3 4 3 2
Noviel celkom za daný rok 25 26 39 38 25
Priemerný počet noviel zákonov v jednom mesiaci 2,08 2,17 3,25 3,17 2,08

Poznámka: Počet zmien predstavuje počet dátumov v danom roku, od kedy nadobudli novelizujúci zákon alebo niekoľko novelizujúcich zákonov účinnosť.

Upozorní na zmeny

V častých zmenách zákonoch nemusíte byť stratený. Dnes existujú nástroje, ktoré vám k tomu dopomôžu. Jednou z nich je bezplatná služba BiznisInfo, ktorú s podporou Slovak Business Agency prevádzkuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Aplikácia, ktorú si môžete stiahnuť do svojho smartphonu vás ľudskou rečou, včas a bez námahy upozorní na plánované alebo schválené zmeny v povinnostiach ovplyvňujúcich slovenských podnikateľov. Všetky dôležité zmeny tak môžete mať „vo vačku“. „Množstvo legislatívnych zmien a povinností z nich vyplývajúcich nestíhajú pri súčasnom tempe zmien sledovať ani najväčší poctivci, ktorí by všetky pravidlá regulujúce podnikanie dodržiavať chceli. Preto sme pripravili nástroj, ktorý má pomôcť orientovať sa v legislatíve a vyvarovať sa zbytočným chybám. Pomocou aplikácie BiznisInfo môže mať každý bezplatne vo svojom smartphone pomocníka, ktorý ho ľudskou rečou upozorní na dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí,“ konštatuje Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenka.

Dopyt po praktických informáciách o novelizovaných zákonoch je zo strany podnikateľov je evidentný. Každý totiž víta to, že miesto sledovania novej legislatívy sa môže naplno venovať svojmu podnikaniu. „BiznisInfo používam aktívne už takmer rok a našiel som tak užitočného pomocníka v spleti často a priebežne sa meniacej legislatívy. Výhodou je nielen sumár už schválených, zverejnených zákonov, ale vítané je najmä avízo o chystaných nových zákonoch, alebo novelizácii tých existujúcich. Aplikácia je prehľadná; filtrovanie je užívateľsky príjemné a push notifikácie ma vždy včas upozornia tie "najhorúcejšie" novinky,“ konštatuje Martin Marek, Managing Partner, Balanced HR s.r.o.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michal Ondruš
Michal Ondruš

Milovník kníh a hier so slovíčkami. Často lieta v oblakoch. Tam sa totiž rodia tie najlepšie nápady. Snaží sa vidieť veci inak, preto založil PR agentúru First media, v ktorej aktívne pôsobí. Verí, že univerzálny recept na úspech neexistuje, preto hľadá nové možnosti a cesty. Má rád voľnosť, dôslednosť a férovy prístup.


Rekreačné príspevky (poukazy) môžu zmraziť platy zamestnancom, varujú firmy

Príspevok na rekreáciu vyvolal medzi firmami veľký rozruch. Hovorilo sa o zastavení rastu miezd, škrtaní odmien a iných benefitov. Oslovili sme niekoľko firiem, ako sa s novou povinnosťou vyrovnali.

Zvyšovanie príplatkov firmy považujú za škodlivé. Krátia odmeny a upravujú pracovné zmeny

Na vyššie príspevky doplatia pravdepodobne aj spotrebitelia. Niektorí podnikatelia upozorňujú na nutný rast cien produktov ako dôsledok zvýšených nákladov.

Poďme k veci: Byrokracia naša každodenná

Byrokraciu označujú podnikatelia už roky za jeden z top problémov slovenského biznis prostredia. I keď sa ju vláda snaží zmierniť rôznymi balíčkami, zásadné zmeny a úľavy neprináša. Byrokracii sa venuje aj najnovší diel talkshow Poďme k veci.

Ako často sa menili najdôležitejšie zákony pre podnikateľov v roku 2018

V roku 2018 sa 10 najdôležitejších zákonov pre podnikateľov zmenilo spolu 32-krát. Znamená to, že legislatíva, ktorá sa priamo dotýka biznisu, sa za dvanásť mesiacov menila v priemere takmer každých 12 dní.