Štúdium politiky a ekonomiky v čase globalizácie

Transformácia modernej spoločnosti v druhej polovici 20. storočia s rozvojom medzinárodného obchodu a internacionalizácie našich ekonomík zmenila spôsob, akým chápeme podnikanie.

Avšak proces medzinárodnej ekonomickej integrácie má účinky, ktoré sú nad rámec  ekonomiky, a majú hlboký vplyv na naše pochopenie politiky. Politická sféra nemôže byť chránená pred vplyvom ekonomickej dynamiky. Voľby a možnosti prijaté zvolenými politikmi musia byť uvedené v širšom kontexte, v ktorom je hospodárske podmienenie základným faktorom. Autonómia, ktorú kedysi politika mala, sa musí rozvíjať v tomto novom sociálno-ekonomickom prostredí. Súčasné obdobie plné hospodárskych kríz, ktorému čelí aj Európska únia, je dobrým príkladom toho, ako sa politika a ekonómia prelínajú tak, ako by boli v minulosti neznáme. Riešenie, ktoré politici ponúkajú, vyžaduje správne diagnózy hospodárskej situácie, navyše s porozumením tradičných potrieb a požiadaviek svojich občanov.

Americký spôsob štúdia kombinuje poznatky z viacerých odborov

Štúdium politických vied a medzinárodných vzťahov je ovplyvnené touto transformáciou. Štúdium týchto odborov autonómnym spôsobom neumožňuje produkovať analýzy s dostatočnou výpovednou schopnosťou. Akademici a študenti sa musia prispôsobiť tejto transformácii, s ktorou majú skúsenosti v posledných desaťročiach. Univerzitné programy musia zmeniť a prispôsobiť učebné plány v snahe pripraviť študentov k pochopeniu globalizovanej spoločnosti. To je prípad University of New York in Prague (UNYP), ktorá ponúka bakalársky titul v odbore Medzinárodných a ekonomických vzťahov v anglickom jazyku, ktorý kombinuje štúdium politických vied a medzinárodných vzťahov a medzinárodnej ekonómie. Študenti sa v tomto programe špecializujú aj na štúdium medzinárodnej politiky a medzinárodnej ekonómie. Kombinácia týchto dvoch disciplín je jediný spôsob, ako môžu študenti pochopiť dynamiku hry v globalizovanom svete. Iba tí, ktorí sú schopní pochopiť vzájomné vzťahy medzi politikou a ekonomikou, sú v dobrej pozícii, aby boli úspešní v stále viac konkurenčnom profesionálnom prostredí. Študenti sa častejšie rozhodujú pre programy, ktoré ich pripravia ako na nadchádzajúce úlohy medzinárodného charakteru, tak na programy so zameraním na schopnosti kritického myslenia.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Biznis koučing alebo aj vy majte svojho Sokrata

Ako prebieha biznis koučing, čo od neho očakávať a na čo treba byť pripravený?

Keď skúsenosti už nestačia – alebo ako sa dnes vzdeláva moderný podnikateľ?

Aj vy hltáte nové informácie, čítate články, kupujete biznis knihy alebo počúvate rôzne audio nahrávky v snahe, že vám dajú nejaký návod? Že sa dozviete niečo zásadné a budete opäť krok pred konkurenciou?

Začína sa najrozsiahlejšia vzdelávacia aktivita v oblasti softvéru pre živnostníkov a firmy

Slovenskí podnikatelia sa opäť môžu zadarmo vzdelávať v oblasti ekonomických a stavebných programov. Na akcii Dni otvorených dverí 2017 sú pre nich pripravené stovky bezplatných termínov školení a konzultácií po celom Slovensku.

Online vzdelávaním k úspešnému biznisu

Chcete sa naučiť niečo nové a zároveň pomôcť svojej firme rásť a napredovať? Nikdy to nebolo jednoduchšie. Vďaka online kurzom sa môžete zdokonaliť v marketingu, manažovaní, ale napríklad aj v programovaní či grafike. Pozrite si niekoľko kurzov a platforiem, ktoré vám v tom môžu pomôcť. Pod každou platformou nájdete aj cenu a info o tom, či si kurzy môžete robiť cez smartfón – ak máte málo času, určite to oceníte. :)
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky