Štúdium politiky a ekonomiky v čase globalizácie

Transformácia modernej spoločnosti v druhej polovici 20. storočia s rozvojom medzinárodného obchodu a internacionalizácie našich ekonomík zmenila spôsob, akým chápeme podnikanie.

Avšak proces medzinárodnej ekonomickej integrácie má účinky, ktoré sú nad rámec  ekonomiky, a majú hlboký vplyv na naše pochopenie politiky. Politická sféra nemôže byť chránená pred vplyvom ekonomickej dynamiky. Voľby a možnosti prijaté zvolenými politikmi musia byť uvedené v širšom kontexte, v ktorom je hospodárske podmienenie základným faktorom. Autonómia, ktorú kedysi politika mala, sa musí rozvíjať v tomto novom sociálno-ekonomickom prostredí. Súčasné obdobie plné hospodárskych kríz, ktorému čelí aj Európska únia, je dobrým príkladom toho, ako sa politika a ekonómia prelínajú tak, ako by boli v minulosti neznáme. Riešenie, ktoré politici ponúkajú, vyžaduje správne diagnózy hospodárskej situácie, navyše s porozumením tradičných potrieb a požiadaviek svojich občanov.

Americký spôsob štúdia kombinuje poznatky z viacerých odborov

Štúdium politických vied a medzinárodných vzťahov je ovplyvnené touto transformáciou. Štúdium týchto odborov autonómnym spôsobom neumožňuje produkovať analýzy s dostatočnou výpovednou schopnosťou. Akademici a študenti sa musia prispôsobiť tejto transformácii, s ktorou majú skúsenosti v posledných desaťročiach. Univerzitné programy musia zmeniť a prispôsobiť učebné plány v snahe pripraviť študentov k pochopeniu globalizovanej spoločnosti. To je prípad University of New York in Prague (UNYP), ktorá ponúka bakalársky titul v odbore Medzinárodných a ekonomických vzťahov v anglickom jazyku, ktorý kombinuje štúdium politických vied a medzinárodných vzťahov a medzinárodnej ekonómie. Študenti sa v tomto programe špecializujú aj na štúdium medzinárodnej politiky a medzinárodnej ekonómie. Kombinácia týchto dvoch disciplín je jediný spôsob, ako môžu študenti pochopiť dynamiku hry v globalizovanom svete. Iba tí, ktorí sú schopní pochopiť vzájomné vzťahy medzi politikou a ekonomikou, sú v dobrej pozícii, aby boli úspešní v stále viac konkurenčnom profesionálnom prostredí. Študenti sa častejšie rozhodujú pre programy, ktoré ich pripravia ako na nadchádzajúce úlohy medzinárodného charakteru, tak na programy so zameraním na schopnosti kritického myslenia.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Druhý ročník Online festivalu vzdelávania je „za rohom“. Na aké témy sa môžete tešiť?

Ako si zjednodušiť evidenciu príspevkov na stravovanie? Ako vo firme využiť dobu e-shopovú? Bezplatný sedemdňový program nabitý informáciami, ktoré pomôžu nielen v podnikaní.

Rekordná účasť na prvom slovenskom festivale vzdelávania

Ani korona neodradila ekonómov, účtovníkov a stavbárov od účasti na najväčšom festivale vzdelávania na Slovensku. Webináre si pozrelo takmer 8 000 podnikateľov.

Finančná správa ponúka firmám v čase koronakrízy bezplatné školenia

Finančná správa, v snahe pomôcť svojim klientom v čase koronakrízy, opäť spúšťa bezplatné školenia. Školenia sú špecificky zamerané na firmy a na zmeny, ktoré sa ich týkajú v čase pandémie. V júni naplánovala zatiaľ šesť termínov v troch mestách na Slovensku.

Online kurzy - študujte zadarmo na svetových univerzitách

Kde nájdete špičkové online kurzy a ako si vybrať pre seba ten najvhodnejší? Prihláste sa bezplatne na školu, kde študoval aj Bill Gates či Barack Obama.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky