Štúdium politiky a ekonomiky v čase globalizácie

Transformácia modernej spoločnosti v druhej polovici 20. storočia s rozvojom medzinárodného obchodu a internacionalizácie našich ekonomík zmenila spôsob, akým chápeme podnikanie.

Avšak proces medzinárodnej ekonomickej integrácie má účinky, ktoré sú nad rámec  ekonomiky, a majú hlboký vplyv na naše pochopenie politiky. Politická sféra nemôže byť chránená pred vplyvom ekonomickej dynamiky. Voľby a možnosti prijaté zvolenými politikmi musia byť uvedené v širšom kontexte, v ktorom je hospodárske podmienenie základným faktorom. Autonómia, ktorú kedysi politika mala, sa musí rozvíjať v tomto novom sociálno-ekonomickom prostredí. Súčasné obdobie plné hospodárskych kríz, ktorému čelí aj Európska únia, je dobrým príkladom toho, ako sa politika a ekonómia prelínajú tak, ako by boli v minulosti neznáme. Riešenie, ktoré politici ponúkajú, vyžaduje správne diagnózy hospodárskej situácie, navyše s porozumením tradičných potrieb a požiadaviek svojich občanov.

Americký spôsob štúdia kombinuje poznatky z viacerých odborov

Štúdium politických vied a medzinárodných vzťahov je ovplyvnené touto transformáciou. Štúdium týchto odborov autonómnym spôsobom neumožňuje produkovať analýzy s dostatočnou výpovednou schopnosťou. Akademici a študenti sa musia prispôsobiť tejto transformácii, s ktorou majú skúsenosti v posledných desaťročiach. Univerzitné programy musia zmeniť a prispôsobiť učebné plány v snahe pripraviť študentov k pochopeniu globalizovanej spoločnosti. To je prípad University of New York in Prague (UNYP), ktorá ponúka bakalársky titul v odbore Medzinárodných a ekonomických vzťahov v anglickom jazyku, ktorý kombinuje štúdium politických vied a medzinárodných vzťahov a medzinárodnej ekonómie. Študenti sa v tomto programe špecializujú aj na štúdium medzinárodnej politiky a medzinárodnej ekonómie. Kombinácia týchto dvoch disciplín je jediný spôsob, ako môžu študenti pochopiť dynamiku hry v globalizovanom svete. Iba tí, ktorí sú schopní pochopiť vzájomné vzťahy medzi politikou a ekonomikou, sú v dobrej pozícii, aby boli úspešní v stále viac konkurenčnom profesionálnom prostredí. Študenti sa častejšie rozhodujú pre programy, ktoré ich pripravia ako na nadchádzajúce úlohy medzinárodného charakteru, tak na programy so zameraním na schopnosti kritického myslenia.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vstupenky zdarma na Online festival vzdelávania 2024

Tri dni nabité užitočnými tipmi pre biznis. Na čo sa môžete tešiť na 5. ročníku Online festivalu vzdelávania a ako sa zúčastniť?

Roztočte to na Online festivale vzdelávania

Štvrtý ročník prinesie skúsenosti podnikateľov, cenné rady a zaujímavé diskusie o digitalizácii či nových zákonoch. Čo všetko je pripravené a ako sa zúčastniť?

Online festival vzdelávania 2022: digitalizácia účtovníctva či inflácia očami odborníkov

Ako optimalizovať dane, šetriť náklady vďaka digitalizácii či ako sa vyrovnať s infláciou bez nutnosti zdražovať produkty? Nielen v týchto témach poradia experti z praxe na treťom ročníku Online festivalu vzdelávania.

Druhý ročník Online festivalu vzdelávania je „za rohom“. Na aké témy sa môžete tešiť?

Ako si zjednodušiť evidenciu príspevkov na stravovanie? Ako vo firme využiť dobu e-shopovú? Bezplatný sedemdňový program nabitý informáciami, ktoré pomôžu nielen v podnikaní.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky