Franchising – osvedčený koncept podnikania

McDonald’s, Subway, Fornetti, Pizza Hut, Ives Rocher, Nordsee, Pietro Filipi, Mango – majú tieto spoločnosti niečo spoločné? Produkt a služby to zjavne nie sú – niektoré poskytujú služby rýchleho občerstvenia, ďalšia zas kvalitnú kozmetiku, alebo módne a dizajnové oblečenie. Avšak všetky môžeme považovať za úspešné, či už v rámci globálneho, alebo lokálneho – európskeho prostredia.

Kľúčom ich úspechu je totiž koncept, na základe ktorého sa jednotlivé podnikania rozhodli expandovať, či už v rámci krajiny, kontinentu, alebo globálneho trhu. Tento koncept sa nazýva franchising a jeho základom je poskytovanie franchisingovej licencie. Vzniká tak vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom franchisy, ktorú môžeme zjednodušene považovať za predmet podnikania. Jednoducho povedané, ide o odbytový systém, v ktorom spolupracujú samostatné a finančne nezávislé podnikateľské subjekty.

Trochu histórie

Pôvodný význam pochádza z francúzskej frazeológie, kde „la franchise“ značí oslobodenie od cla, daní. V súčasnosti sa už aj vo Francúzsku toto slovo používa v komerčnom zmysle ako právo odbytu. Aj slovenský preklad slova franchising znamená „udelenie práva na predaj výrobku“ a slovník cudzích slov tento pojem definuje ako „systém zmluvných vzťahov medzi spoločnosťami zahŕňajúci postúpenie práva jednej spoločnosti druhej na predaj tovaru“.

Prvým užívateľom franchisingu bola v rokoch 1860 až 1863 spoločnosť s priemyselným odbytom šijacích strojov značky SINGER.

Franchising vznikol koncom 19. storočia v USA. General Motors zaviedla franchisingovú formu predaja automobilov v roku 1898. Rozvoj začal najmä po 2. svetovej vojne nielen v USA, ale i v západnej Európe ako reakcia na zmenené podmienky konkurencie a predovšetkým rozvoj odbytu za hranice jednotlivých štátov. Na začiatku 50. rokov minulého storočia sa v USA otvorili už dnes svetoznáme franchisingové firmy HOLIDAY IN a McDonald’s, ktoré dali základ dynamickému rozvoju franchisingu v jeho dnes najtypickejšej podobe v oblasti reštauračného stravovania a rýchleho občerstvenia. Rozšíril sa aj do podnikania v oblasti hotelových sietí, v obchode s elektronikou, s nehnuteľnosťami, v doprave, v prenájme áut, v maloobchodnom predaji vo všetkých druhoch tovaru, v poskytovaní podnikateľských a odborných služieb. Franchisingové podniky v USA produkovali v roku 2000 cca 15 % HNP. Štatistiky uvádzajú, že pred rokom 2000 jeden z troch USD prechádzal franchisingom a po roku 2000 to boli 2 USD, to znamená polovica maloobchodného obratu bola realizovaná prostredníctvom franchisingu. Podľa údajov Medzinárodnej franchisingovej asociácie okolo 80 % franchisistov v USA vkladá do podnikania začiatočné investície menšie ako 250-tis. USD, pričom takmer v polovici prípadov tento investičný balík neprevyšuje 100-tis. USD.

V roku 2011 sa najúspešnejším franchisingových podnikaním v USA stala sieť HAMPTON HOTELS. McDonald’s klesol na tretie miesto, v porovnaní s druhým miestom v roku 2010. Spoločnosť SUBWAY zaznamenala značný pokles, keď sa v tomto roku umiestnila na 9. mieste (v porovnaní s 1. miestom v roku 2010).

Prvý hotel HAMPTON INN bol otvorený v roku 1984 v Memphise, Tennessee. Bol to prvý hotel, ktorý ponúkal za priemerné ceny také služby ako kontinentálne raňajky, alebo lokálne hovory zdarma. V roku 1995 sieť hotelov vytvorila novú značku Hampton Inn & Suites a začali ponúkať klientom dvojizbové apartmány vrátane obývačky a kuchyne. Aktuálne majú v USA otvorených 1 738 hotelov, v Kanade 34 a v ďalších krajinách 54 hotelov. Franchisingovú zmluvu v súčasnosti podpisujú až na 22 rokov. Štandardná dĺžka pri franchisingovom koncepte pritom zvyčajne býva 5 rokov.

Spoločnosť McDonald’s bola jednou z prvých, ktorá využila franchisingový koncept podnikania na rozšírenie svojej pôsobnosti do zahraničia a na viaceré svetové trhy. Spoločnosť založili bratia McDonaldovci a svoju prvú reštauráciu otvorili v San Bernardine v Kalifornii. Pravdou však je, že až príchodom Ray Kroca, obchodníka z Chicaga, do spoločnosti, zaznamenal McDonald’s totálny boom. V súčasnosti má spoločnosť tento systém tak premyslený a stabilizovaný, že franchisingové zmluvy podpisuje až na obdobie 20 rokov.

Začiatok vzniku spoločnosti SUBWAY sa datuje do roku 1965, keď sa ešte len 17-ročný Fred DeLuca spolu so svojím priateľom Peterom Buckom rozhodli otvoriť v Connecticute prvý Pete´s Super Submarines. Peter Buck v tom období požičal mladému DeLucovi na rozbeh podnikania 1000 $. Po prvých rokoch podnikania, ktoré boli pomerne náročné, sa rozhodli zmeniť názov spoločnosti na SUBWAY a s franchisingom začali v roku 1974. Ponúkajú čerstvé bagety a šaláty ako alternatívu ku kalorickým fast-foodovým jedlám. Tieto čísla sa však už v priebehu roka 2011 dynamicky menili a v súčasnosti spoločnosť SUBWAY na svojich oficiálnych stránkach uvádza počet krajín 100 a počet reštaurácií viac než 36 000.

 

Porovnanie dvoch franchisingových konceptov v oblasti rýchleho občerstvenia McDonald’s SUBWAY
Počet reštaurácií (2010) 32 737 33 749
Počet krajín, v ktorých pôsobia (2010) 117 95
Počet reštaurácií v USA (2010) 24 000 24 017
Prvá reštaurácia 1948 1965
Prvá medzinárodná reštaurácia 1967 v Kanade a Puerto Rico 1964 v Bahrajne
Počet zamestnancov (celosvetovo) 1.7 milióna 300 000
Obrat v roku 2010 $ 24 miliárd $15.2 miliárd
V poradí 10 000 reštaurácia otvorená v roku 1988 v roku 1995

Franchisingové podnikanie na Slovensku

Oficiálnym centrom pre franchisingové podnikanie na Slovensku je Slovenská franchisingová asociácia (SFA). V rámci Európy existuje European Franchisee Federation (EFF). EÚ zadefinovala 5 typov franchisingu, a to podľa vzťahu medzi:

 1.  výrobcom a veľkoobchodníkom
 2.  výrobcom a maloobchodníkom
 3.  veľkoobchodníkom a maloobchodníkom
 4.  priemyslom služieb a maloobchodníkom
 5.  jednotlivými podnikateľmi v rámci tej istej distribučnej skupiny 

Medzi úspešné slovenské koncepty franchisingového podnikania patria sieť reštaurácií Pizza Mizza, predajne potravín COOP Jednota, supermarkety TERNO, obchody so športovým oblečením a doplnkami EXIsport, alebo predajne s ponožkami a pančuchami Bepon. Medzi ďalšie známe a úspešné koncepty, ktoré existujú aj na Slovensku, patria pekárne z mrazených polotovarov – Fornetti Slovakia, pivné reštaurácie Potrefená Husa, francúzska rastlinná kozmetika Yves Rocher, módne odevy Reserved, alebo aj predajne kabeliek pôvodom talianskej značky Carpisa.

Ako to funguje

Poskytovateľ franchisy (franchisor) zabezpečuje pre prijímateľa (franchisee) nasledovné služby: návštevy podporného personálu, zabezpečenie inovácie výrobkov a koncepcie, školenie personálu, vykonávanie prieskumu trhu, zabezpečenie reklamy a inzercie, umožnenie nákupov vo veľkom, poskytovanie manažérskeho a účtovného poradenstva, ako aj vydávanie informačných bulletinov (newsletter). Tak napríklad McDonald’s zabezpečuje školenia v dĺžke trvania 1 týždeň na centrále a ďalších 12-24 mesiacov priamo v lokálnej reštaurácií. Hotely Hampton školia na centrále 2 týždne a majú aj 3-dňové špeciálne školenia pre hlavných manažérov.

Výhody a nevýhody pre poskytovateľa

Tak ako každá minca má dve strany a všetko má svoje pozitíva a negatíva, aj vzťah vytvorený medzi poskytovateľom a prijímateľom má svoje výhody a nevýhody. Pre poskytovateľa franchisingu sú výhodami hlavne:

 •  Nie sú potrebné veľké kapitálové výdavky pre rýchly rast a je zabezpečený rýchly rozvoj reťazca.
 •  Využívanie miestnych záujmov a skúseností prijímateľa, prienik na nové trhy.
 •  Poskytovateľ nie je vlastníkom aktív prevádzky a nenesie za ňu zodpovednosť.
 •  Ak je poskytovateľ zároveň výrobca, získava širšiu distribučnú sieť a možnosť odbytu svojich výrobkov.

Medzi nevýhody zo strany poskytovateľa franchisingu možno zaradiť:

 •  Zabezpečovanie neustálej kontroly, riziko prezradenia know-how a výrobných tajomstiev.
 •  Zaškolením príjemcu mu vyrastá nový konkurent.
 •  Je náročné získať vhodných príjemcov franchisingových zmlúv.
 •  Príjemca sa nestotožní s príležitosťami, ktoré mu poskytovateľ ponúka v podnikateľskom zámere.

Výhody a nevýhody pre prijímateľa
Zo strany prijímateľa franchisingu sú definované nasledovné výhody a nevýhody. Výhody:

 •  Zostáva právne samostatný, riadi podnikanie vo vlastnom záujme, rýchlejší vstup na trh.
 •  Preberá hotový podnikateľský zámer, menšie riziko podnikania.
 •  Zúčastňuje sa na imidži poskytovateľa, stáva sa súčasťou veľkého medzinárodného trhu.
 •  Zdieľa reklamu a marketing poskytovateľa.

Nevýhodami pre prijímateľa najčastejšie býva:

 •  Záväzok dodržiavať pokyny, výrobné postupy a smernice poskytovateľa.
 •  Podriaďuje svoju výrobkovú, sortimentnú politiku aj politiku reklamy komplexnému konceptu poskytovateľa, s ktorou sa nemusí vždy stotožniť.
 •  Platenie franchisingových poplatkov vyplývajúcich z podpísanej zmluvy.

Na Slovensku nie je franchisingová zmluva ako zmluvný typ zakotvená v Obchodnom zákonníku.

Právna úprava franchisingu na Slovensku

Právna úprava a špeciálna legislatíva franchisingu na Slovensku zatiaľ neexistuje. Aj za hranicami je len veľmi málo príkladov, keď má štát tento typ podnikania upravený zákonom na to určeným (vo svete je to napríklad Kanada alebo USA). Preto sa po právnej stránke tento typ podnikania usmerňuje platnou legislatívou každého konkrétneho štátu. Na Slovensku sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého môžu účastníci uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. 

Prečítajte si tiež

Obsahuje prvky viacerých zmlúv (nájomnej, lízingovej, zmluvy o obchodnom zastúpení, licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva). Zároveň musí byť celé podnikanie v súlade s komplexnou legislatívou (ako sú daňové zákony a predpisy, alebo Zákonník práce). Franchisingovú zmluvu považujeme za tzv. „sui generis“ zmluvu – má svojrázny charakter. Jednotlivé zmluvy sú do detailu prispôsobené charakteru podnikania ako aj platnej legislatíve jednotlivých štátov, v ktorých prijímatelia franchisingu pôsobia. Rozdiely sa teda často vyskytujú aj pri zmluvách v rámci jedného franchisingového reťazca. Dôležitou súčasťou každej takejto zmluvy je stanovenie výšky franchisingových poplatkov. Tie majú zvyčajne nasledovný charakter:

 • jednorazový vstupný poplatok (cena za ponechanie a využívanie know-how a skutočné náklady, ktoré vznikli poskytovateľovi pri rokovaniach o poskytnutí franchisy)
 • priebežné členské poplatky platené mesačne v určitom objeme, alebo ako % z obratu (závisia od hodnoty teritória, od sily franchisingovej siete, od kúpyschopnosti obyvateľstva)
 • poplatky za ďalšie služby (spolupodieľanie sa na reklame, alebo licenčné poplatky)

Pravdou je, že nie každé podnikanie je predurčené byť úspešné práve touto cestou. Existujú určité kritéria, ktoré rozhodujú o vhodnosti podniku k franchisingu:

 • Koncepcia musí byť overená a presvedčivá, ideálne je, ak máte produkty a služby overené v pilotných prevádzkach.
 • Podnik musí mať výrazný imidž a meno.
 • Finančné výnosy z prevádzky franchisingu musia byť také, aby príjemca získal primeraný zisk a bol schopný odvádzať poskytovateľovi poplatok.
 • Poskytovateľ musí mať z franchisingových poplatkov primeraný zisk, aby dosahoval plánovanú rentabilitu.
 • Existencia priaznivého daňového systému a možnosti vývozu.

Na založenie úspešného franchisingového reťazca v zahraničí je potrebné vyriešiť všetky obchodné, právne a praktické otázky. Pričom je vždy nevyhnutné preveriť také oblasti, ako je politická stabilita danej krajiny, segmentácia potenciálnych zákazníkov, schopnosť komunikácie a predovšetkým výber správneho obchodného partnera, ktorý bude do rozširovania franchisingovej siete zapojený.

Autorka: Ing. Katarína Priečková, PhD.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky