Podnikanie bez rizika neexistuje: Živnostníci, viete ako ochrániť svoj biznis?

Neexistuje podnikanie, ktoré so sebou neprináša rôzne druhy rizika. Prípadné škody však môže zmierniť vhodne vybrané poistenie. V ponuke poisťovní sú rôzne druhy poistenia pre živnostníkov, ktoré sa dajú podľa potrieb skombinovať.

Živnostníci by nemali podceniť poistenie zodpovednosti za škodu

Či už ste automechanik, inštalatér alebo vykonávate akúkoľvek inú živnosť, nesiete zodpovednosť za chyby, ktoré sa vám pri práci môžu prihodiť. Všetci sme len ľudia, no niektoré prešľapy môžu znamenať aj fatálne finančné následky pre váš rodinný rozpočet aj podnikanie. Čo s tým?

Neexistuje podnikanie, ktoré so sebou neprináša rôzne druhy rizika. Vhodne vybrané poistenie pre živnostníkov však pomôže zmierniť prípadné škody. Živnostníci si v ponuke poisťovní môžu vybrať z rôznych druhov poistenia určených pre nich a v prípade potreby si ich aj výhodne skombinovať. Nejeden živnostník však následky svojich profesijných prešľapov podcení a proti oprávneným nárokom na náhradu škody sa nekryje.

Na mnohé bežné škody pri výkone podnikateľskej činnosti, ktoré nechtiac spôsobíte svojim klientom, sa vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu pre živnostníkov. Takéto škody zvyčajne nevznikajú úmyselne, ale sú to jednoduché chyby z nepozornosti, spôsobené napríklad únavou. 

Malá živnosť neznamená malé škody

Kým v prípade advokátov, lekárov či iných profesií zákon priamo ukladá povinnosť chrániť sa poistením, u mnohých živnostníkov ide výhradne o ich vlastnú voľbu. Pritom aj oni sa vystavujú obrovskej zodpovednosti za finančné škody či za škody na zdraví a majetku. Často sa stáva, že očakávajú, že škody spôsobené pri ich podnikaní budú také malé ako ich biznis. V skutočnosti sa však škody môžu vyšplhať na skutočne vysoké sumy.

Značné finančné ťažkosti si môže privodiť napríklad nepoistený inštalatér, ktorý u klienta spraví chybu v spoji počas inštalácie potrubia. To praskne a vytopí susedov o poschodie nižšie, kde voda zničí steny, nábytok i drahé domáce vybavenie.

Vo všeobecnosti platí, že každý živnostník by mal zvážiť nielen riziká, ale tiež výšku limitu poistného krytia. To by malo zodpovedať charakteru jeho klientov, poskytovaných služieb aj škodám, ktoré je možné v rozumnej miere predpokladať.

Aké majú živnostníci možnosti poistenia?

V prvom rade ide o poistenie podnikateľov podľa ich činnosti. Takéto poistenie sa spája priamo s výkonom ich podnikateľskej činnosti a s chybami, ktorých sa mohli dopustiť. Pre niektoré profesie je zo zákona povinné, v prípade iných ide o dobrovoľné, no dosť potrebné poistenie.

Ďalej je to poistenie majetku a prerušenia prevádzky. Živnostníci, ale aj iní podnikatelia, si môžu dať poistiť potrebné stroje, vybavenie prevádzky, elektroniku a podobne. Ide o poistenie živnostníkov na báze dobrovoľnosti, no zvyčajne sa oplatí ho uzavrieť. Predsa len, máloktoré podnikanie sa obíde bez problémov. V samotnej poisťovni vám vedia poradiť, čo presne potrebujete.

Živnostníci majú možnosť siahnuť aj po poistení zodpovednosti za škody. Okrem iného tu patrí napríklad aj celkom zaujímavé poistenie environmentálnej zodpovednosti. To by malo zaujímať každý veľký podnik, no aj malých živnostníkov, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými látkami. Tí sú od roku 2012 dokonca povinní uzavrieť takúto zmluvu.

Dá sa poistiť aj duševné vlastníctvo?

Mnohých živnostníkov okrem hmotných vecí zaujíma aj duševné vlastníctvo a jeho poškodenie. Nie je to však vôbec jednoduché. Poisťovať sa totiž dajú len veci, ktoré je možné oceniť. Finančné vyčíslenie dobrého nápadu je potom dosť problematické. Poistiť sa dá potom až zhmotnená idea, ktorá sa považuje za duševné vlastníctvo, teda rôzne prototypy, výstavné modely, vzory či exponáty.

Škodu pri porušení duševného vlastníctva tak môžete viac-menej vymáhať cez právny spor o nemajetkovú ujmu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky