Podnikanie bez rizika neexistuje: Živnostníci, viete ako ochrániť svoj biznis?

Neexistuje podnikanie, ktoré so sebou neprináša rôzne druhy rizika. Prípadné škody však môže zmierniť vhodne vybrané poistenie. V ponuke poisťovní sú rôzne druhy poistenia pre živnostníkov, ktoré sa dajú podľa potrieb skombinovať.

Či už ste automechanik, inštalatér alebo vykonávate akúkoľvek inú živnosť, nesiete zodpovednosť za chyby, čo môže znamenať aj fatálne finančné následky pre váš rodinný rozpočet aj podnikanie. Čo s tým?

Na rad bežných škôd z výkonu podnikateľskej činnosti, ktoré nechtiac spôsobíte svojim klientom, sa vzťahuje poistenie živnostníkov. Pritom vôbec nemusí ísť o úmysel, len o jednoduché chyby z nepozornosti, napríklad spôsobenej únavou. Živnostníci často následky svojich profesijných prešľapov podceňujú a proti oprávneným nárokom na náhradu škody sa nekryjú.

Malý biznis neznamená malé škody

Kým v prípade advokátov, lekárov či iných profesií zákon priamo ukladá povinnosť chrániť sa poistením, u mnohých živnostníkov ide výhradne o ich vlastnú voľbu. Pritom aj oni sa vystavujú obrovskej zodpovednosti za finančné škody či za škody na zdraví a majetku. Často sa stáva, že očakávajú, že škody spôsobené pri ich podnikaní budú také malé ako ich biznis. V skutočnosti si však môžu na svoje bedrá naložiť škody za skutočne vysoké sumy.

Značné finančné ťažkosti si môže privodiť napríklad nepoistený inštalatér, ktorý u klienta prevedie chybu v spoji počas inštalácie potrubia. To praskne a vytopí susedov o poschodie nižšie, kde voda zničí steny, nábytok i drahé domáce vybavenie.

Vo všeobecnosti platí, že každý živnostník by mal zvážiť nielen riziká, ale tiež výšku limitu poistného krytia. To by malo zodpovedať charakteru jeho klientov, poskytovaných služieb aj škodám, ktoré je možné v rozumnej miere predpokladať.

Ako je to s duševným vlastníctvom?

Nuž, komplikované. Mnohých živnostníkov okrem hmotných vecí zaujíma aj duševné vlastníctvo a jeho poškodenie. To však vôbec nie je jednoduché. Poisťovať sa totiž dajú len veci, ktoré je možné oceniť. Finančné vyčíslenie dobrého nápadu je potom dosť problematické. Poistiť sa dá potom až zhmotnenú ideu, ktorá sa považuje za duševné vlastníctvo, teda rôzne prototypy, výstavné modely, vzory či exponáty.

Škodu pri porušení duševného vlastníctva tak môžete viac-menej vymáhať cez právny spor o nemajetkovú ujmu.

Aké majú živnostníci možnosti?

Čo sa týka poistenia, živnostníci majú viaceré možnosti. V prvom rade ide o poistenie podnikateľov podľa ich činnosti. Takéto poistenie sa spája priamo s výkonom ich podnikateľskej činnosti a chybami, ktorých sa mohli dopustiť. Ako sme už vyššie spomínali, pre niektoré profesie je to zo zákona povinné, v prípade iných ide o dobrovoľné, no dosť potrebné poistenie.

Ďalej je to poistenie majetku a prerušenia prevádzky. Živnostníci ale aj iní podnikatelia si môžu dať poistiť potrebné stroje, vybavenie prevádzky, elektroniku a podobne. Ide o poistenie živnostníkov na báze dobrovoľnosti, no zvyčajne sa oplatí ho uzavrieť. Predsa len máloktoré podnikanie sa obíde bez problémov. Čo presne potrebujete, vám najlepšie poradia už v danej poisťovni.

Živnostníci majú možnosť siahnuť aj po poistení zodpovednosti za škody. Okrem iného tu patrí napríklad aj celkom zaujímavé poistenie environmentálnej zodpovednosti. To by malo zaujímať každý veľký podnik, no aj malých živnostníkov, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými látkami. Takúto poistnú zmluvu majú spomínaní podnikatelia dokonca od roku 2012 povinnosť uzavrieť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnostník prvý rok neplatí odvody – mýtus alebo pravda?

Živnostník prvý rok podnikania neplatí odvody – túto vetu už počul takmer každý z nás. Je to však pravda alebo mýtus? Je toto obdobie skutočne jeden rok a ako je to s ročným zúčtovaním odvodov?

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2020

Od 1.1.2020 sa zvýšia odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V akej výške budú odvody SZČO (živnostníkov) v roku 2020?

Príspevok na podnikanie (SZČO) v roku 2019

Aké podmienky je potrebné splniť na získanie príspevku na začatie podnikania v roku 2019? Koľko peňazí možno na rozbeh získať?

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019

Obvykle od 1. júla sa u živnostníkov či iných SZČO posudzuje povinnosť platenia sociálnych odvodov alebo sa mení ich výška. V akej výške platiť odvody od 1.7.2019 a prečo je tento termín u niektorých SZČO až 1.10.2019?