Likvidita podniku a jej meranie

Likvidita podniku a jej meranie

Likvidita je kľúčovou oblasťou, ktorá rozhoduje o tom, či podnik zotrvá na trhu. Ako sa meria?

Čo je to likvidita?

Počas uskutočňovania podnikateľskej činnosti je nevyhnutné mať k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov na uhrádzanie záväzkov. V opačnom prípade sa podnik dostáva do platobnej neschopnosti a hrozí mu konkurz. Preto sa v podnikoch pozorne sleduje schopnosť uhrádzať záväzky – t.j. likvidita.

Ukazovatele likvidity

Ak by ste chceli zistiť, akú likviditu má Váš podnik, mali by ste zistiť, akú výšku dosahujú v určitom momente Vaše krátkodobé záväzky (označujú sa ako krátkodobé preto, že ich splatnosť je do jedného roka), finančné účty (najmä peniaze v pokladni a na bankovom účte), krátkodobé pohľadávky (opäť so splatnosťou do jedného roka) a zásoby (napr. materiál na sklade alebo tovar). Následne si môžete vyčísliť základné ukazovatele likvidity. Spôsob ich výpočtu je uvedený v tejto videoprezentácii:

 

Čo s vypočítanými ukazovateľmi?

Vyčíslené ukazovatele je potrebné ďalej skúmať, predovšetkým analyzovať ich vývoj v čase a porovnať vypočítané hodnoty s konkurenčnými podnikmi. Viac informácií o tomto procese sa dozviete v ďalšej videoprezentácii:

 

Koho likviditu sa oplatí sledovať?

Možno si poviete, že Vy poznáte likviditu svojho podniku najlepšie a nejaké ukazovatele likvidity Vám nijakú novú informáciu neposkytnú. Predovšetkým v prípade ak vlastníte malý podnik naozaj najlepšie viete, či máte dostatok prostriedkov na úhradu svojich záväzkov. Rozhodne by ste však mali sledovať likviditu Vašich odberateľov (predovšetkým ak ponúkate svoje produkty ďalším podnikateľským subjektom). Môžete týmto spôsobom včas odhaliť, či sa niektorý z nich nedostáva do ťažkostí, ktoré by v konečnom dôsledku mohli vyústiť do problémov s úhradou Vašich faktúr.

Zdroje informácií o finančnej situácii podnikov

Pre vyčíslenie ukazovateľov likvidity je nevyhnutné disponovať informáciami z účtovných závierok podnikateľských subjektov. Tieto môžete získať napr. prostredníctvom Registra účtovných závierok alebo môžete využiť portál Finstat.sk.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ľudovít Šrenkel

Zaoberám sa spracovaním znaleckých posudkov v ekonomickej oblasti - som znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie „Financie“ a „Kontroling“. Spolupracujem so znaleckou organizáciou EXPERTA, s.r.o., ktorá pôsobí v rámci celej SR.


Ako fungujú kolektívne pôžičky?

Potrebujete si požičať, ale v bankách ste z rôznych dôvodov nepochodili? Nemusíte zúfať. Riešením pre vás môžu byť aj kolektívne pôžičky. Prečítajte si o výhodách, ale aj nevýhodách tohto moderného typu úverov.

Ako na hypotéku pre podnikateľa

Mnoho živnostníkov a podnikateľov zvažuje financovanie nehnuteľnosti hypotékou. Získať hypotéku môžu aj SZČO, avšak proces vybavovania je o poznanie zdĺhavejší a zložitejší, ako keď o hypotéku žiada zamestnanec.

Úvery pre začínajúcich podnikateľov

Začínajúci podnikatelia nemajú veľa možností v tom, ako získať väčší objem peňazí na svoje podnikanie. Existujú však dve inštitúcie, ktoré poskytujú úvery aj začínajúcim podnikateľom.

Bankový úver pre začínajúcich podnikateľov

Nie je úplne bežné, že banka poskytne úver aj začínajúcemu podnikateľovi, ktorý ešte nemá žiadne výsledky. Jedna taká však existuje aj na Slovensku. Pozrite sa na jej ponuku.