Podpora podnikania v koronakríze: úvery so zárukou EIF

Skupina UniCredit získala financovanie z celoeurópskeho záručného fondu v objeme až 300 miliónov eur pre úvery na podporu obnovy malých a stredných podnikov v Bulharsku, Chorvátsku a na Slovensku v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Európsky investičný fond (EIF) a skupina UniCredit podpísali rámcovú záručnú dohodu v rámci celoeurópskeho záručného fondu na podporu malých a stredných podnikov v Bulharsku, Chorvátsku a na Slovensku, ktoré ovplyvnila pandémia COVID-19. Záruky boli udelené v rámci celoeurópskeho záručného fondu (EGF) v objeme 25 miliárd eur, ktorý zriadila Európska investičná banka (EIB) s cieľom urýchliť ozdravenie európskych firiem po pandémii COVID 19. Neobmedzená záruka z Európskeho investičného fondu pokrýva 70 % úverovej angažovanosti až do celkovej výšky 300 miliónov eur. Dohoda bola uzatvorená s miestnymi bankami v Bulharsku, Chorvátsku a na Slovensku s cieľom podporiť prevádzkový kapitál a investičné financovanie v rámci paneurópskeho záručného fondu.

Podpora podnikov v období pandémie

Európsky investičný fond a skupina UniCredit podpísali rámcovú záručnú dohodu v reakcii na pandémiu COVID-19 a ponúkli podporu firmám v Bulharsku, Chorvátsku a na Slovensku v rámci celoeurópskeho záručného fondu (EGF). Táto záruka umožní skupine UniCredit ponúkať prevádzkový kapitál a investičné úvery malým a stredným podnikom so zárukou zo strany EIF vo výške 70 %. Predpokladaný objem portfólia takých úverov bude až 300 miliónov eur.

Gianfranco Bisagni, výkonný riaditeľ pre komerčné bankovníctvo pre strednú a východnú Európu v UniCredit, uviedol: „Prostredníctvom tejto iniciatívy ponúkame podnikom nepretržitú podporu, aby dokázali zvládnuť problémy s likviditou spôsobené pandémiou COVID-19. Cieľom tejto novej dohody je zaručiť dostupnosť peňažných tokov spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, ktoré tvoria základ európskeho hospodárstva a vo všeobecnosti im chýba prístup na kapitálové trhy. Umožňujeme im tak financovať prevádzkový kapitál a investičné programy, vďaka čomu docielime správne fungovanie výroby a dodávateľských reťazcov. V skupine UniCredit spolupracujeme s krajinami, kde pôsobíme, a angažujeme sa v rozhodujúcich a konkrétnych opatreniach, aby sme boli súčasťou riešenia. Pomáhame spoločnostiam a miestnym ekonomikám najmä vzhľadom na krízu, ktorú zažívame.“

Roger Havenith, zástupca výkonného riaditeľa EIF, povedal: „Spolupráca EIF so skupinou UniCredit je dobrou správou pre malé a stredné podniky v Chorvátsku, na Slovensku a v Bulharsku, pretože poskytuje prístup k urgentne potrebnému financovaniu na oživenie hospodárstva po pandémii COVID-19, ochranu pracovných miest a živobytia európskych občanov. Skupina EIB vytvorila v reakcii na pandémiu európsky záručný fond s cieľom zmobilizovať investície do výšky 200 miliárd eur a urýchliť oživenie európskeho hospodárstva. Dnes, päť mesiacov po jeho spustení, je fond EGF na polceste k splneniu tohto ambiciózneho cieľa. Rád by som poďakoval skupine UniCredit za to, že sa stali naším partnerom a spolu s nami prispeli k úsiliu podporiť európske firmy.“

Skupina UniCredit mala k 31. marcu 2021 v krajinách strednej a východnej Európy 37 zavedených záručných schém od medzinárodných finančných inštitúcií a lokálnych rozvojových bánk v celkovej kapacite 5,1 miliárd eur, z ktorých sa už vyčerpalo 2,7 miliardy eur a 2,4 miliardy eur je k dispozícii na podporu poskytovania úverov v regióne počas nasledujúcich 2 až 3 rokov.

Ďalšie nástroje na oživenie trhu

Skupina UniCredit od začiatku pandémie COVID-19 promptne reaguje na vývoj na trhu, pričom zdvojnásobila svoju kapacitu na zdieľanie rizika a nadanej poskytuje financovanie svojim klientom v týchto bezprecedentných časoch. Hlavný nárast v riešeniach podpory, asi 2 miliardy eur, sa podarilo dosiahnuť vďaka novým lokálnym vládnym programom zameraným na pandémiu COVID-19, ktoré skupina UniCredit úspešne realizovala prostredníctvom svojej siete v strednej a východnej Európe.

Skupina UniCredit v rámci spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami rozšírila riešenia podpory v spolupráci so skupinou EIB, modernizovala existujúce programy (InnovFin, COSME) a navrhla nové, ako napríklad aktuálne nový rámcový nástroj EGF pre neobmedzené záruky. 

Banky UniCredit v Bulharsku, Chorvátsku a na Slovensku budú mať prospech z tejto novej záručnej schémy, ochranného štítu pre firmy v EÚ a jedného z finančných pilierov oživenia ekonomiky EÚ.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Finančná podpora pre zamestnávateľov a SZČO: tisícky eur na nové miesto či mentora

Zamestnávatelia a SZČO môžu získať finančnú pomoc na vytvorenie pracovných miest či na rozbeh vlastného podnikania v rámci projektu Chyť sa svojej šance. V akej výške a aké sú podmienky?

Pôžičky pre cestovné kancelárie dostali „zelenú“

Cestovné kancelárie budú môcť žiadať o štátnu pomoc vo forme dotovaných úverov na vyplatenie peňazí pre svojich klientov. Aké sú podmienky nároku?

Ako začať podnikať s nulou v peňaženke?

Aké možnosti podpory pre začínajúcich podnikateľov existujú? Získať rady, skúsenosti, ale aj peniaze na podnikanie je možné viacerými spôsobmi.

Bezúročná pôžička

Bezúročné pôžičky medzi spoločníkom a jeho firmou, medzi spriaznenými či nezávislými firmami alebo medzi firmou a jej zamestnancom – môžu sa poskytnúť a aké špecifiká majú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky